Connect with us

Przybiernów

Żłobek i kanalizacja

Przybiernów. Trwa budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Przybiernowie na ul. Golczewskiej i przygotowania do utworzenia żłobka.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, środki na kalanizację zabezpieczono w 2023 r., jako wydatki niewygasające w wysokości 164.727,75 zł. Wykonana zostanie również przepompownia ścieków umożliwiająca przesył nieczystości.

Gmina Przybiernów przystępuje do dalszego projektowania sieci w miejscowościach, które kanalizacji sanitarnej nie posiadają. Zostanie opracowana dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Świętoszewko i ul. Leśnej w Czarnogłowach.

Dla miejscowości Świętoszewo pozyskiwana jest działka od KOWRu, ponieważ gmina gruntu w tej lokalizacji nie posiada. Decyzja celu publicznego została przesłana do KOWRu. Dopiero pozyskanie działki przy bloku umożliwi budowę lokalnej oczyszczalni ścieków.

W dniu 5 marca 2024r. firma odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej i przeciwpożarowej złożyła stosowne dokumenty o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Goleniowie (mimo, że nie powstanie nowy budynek, to prace które zostaną wykonane wymagają pozwolenia na budowę). Żłobek gminny zostanie utworzony w pomieszczeniach budynku A Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybiernowie (budynek przedszkola) i od września br. przyjmie 16 dzieci. Tyle bowiem miejsc w ramach Programu „Maluch+2022-2029” przewidziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla Gminy Przybiernów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wójt Gminy Lilia Ławicka rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy, który dokona remontu pomieszczeń i doposaży placówkę. Powstaną również nowe miejsca postojowe za budynkiem i urządzenia placu zabaw dla małych dzieci.

red.

powiązane – „Powstaje molo”

Przybiernów

Ogród dendrologiczny w Łoźnicy?

Przybiernów. Ma ponad 300 lat, a przez ostatnie 80 nie miał szczęścia do właścicieli. Teraz ma się to zmienić.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Radio Szczecin, pałac w Łoźnicy pod Przybiernowem przeszedł w ręce prywatne. Teraz to ruiny, ale okoliczni mieszkańcy pamiętają jego stan tuż po tym, jak w zabytkowym budynku mieściła się siedziba PGR-u.

  • Była jeszcze scena z takim fajnym łukiem, piece kaflowe, wszystko było. – Dwukrotnie widziałam, jak się walił ten pałac. Pierwszy raz zawalił się dach, a drugi raz komin – wspominali radiu mieszkańcy.

Nowym właścicielem jest Adam Izotow – jego zdaniem pałac jest wprawdzie w bardzo złym stanie, ale są wobec niego plany. Zagospodarowane mają być przede wszystkim tereny wokół.

  • Najlepiej byłoby go przekształcić w tzw. trwałą ruinę, żeby już dalej nie niszczał i tworzył tam klimat. Najciekawszy jest jednak park. Jest oczywiście również zaniedbany, widać lata zaniedbania, ale ma ogromny potencjał. Chciałbym tam zrobić ogród dendrologiczny – wyjaśniał radiu Izotow.

Park ma ok. 45 tys. metrów kwadratowych. Ogród dendrologiczny ma być otwarty dla wszystkich, mają się tam też pojawić zwierzęta. Pierwsze prace w parku mają się zacząć jeszcze w tym roku.

Pałac w Łoźnicy (niem. Kantreck) wzniesiono najprawdopodobniej na początku XVIII w. Wieś należała wówczas do pomorskiego rodu von Köller. Zespół pałacowy składał się z centralnie usytuowanego pałacu, ogrodu, budynków gospodarczych i oficyn. Znajdowały się tam również pawilony boczne, pełniące funkcje budynków gościnnych.

Budynek zaprojektowano w stylistyce baroku klasycyzującego, elewacja była bardzo podobna do tej z pałacu w Stolcu czy Siemczynie.

Na początku XIX w. pałac przeszedł w ręce rodu von Dewitzów, a po ok. 20 latach trafił z powrotem do von Köllerów. Był w tym czasie przebudowywany. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono i utworzono tam PGR, a w pałacu mieściły się biura, ale też m.in. mieszkania pracowników. Do rejestru zabytków budowla wraz z terenem została wpisana w 1991 r.

red.

powiązane – „Wójt ma zastępcę”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Wójt ma zastępcę

Przybiernów. Wójt gminy Bogdan Czaplicki powołał z dniem 9 maja 2024r. Annę Pryć na Zastępcę Wójta.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Anna Pryć jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji – prawo, zarządzanie i organizacja.
W Urzędzie Gminy w Przybiernowie zatrudniona jest od 4.10.2004r., od 1.09.2022r. na stanowisku Zastępcy Kierownika USC. Współtwórca Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego (Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego). W okresie od 1.11.2019 do 31.12.2022r. była dyrektorem Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie.

red.

powiązane – „Wójt Bogdan Czaplicki”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Wójt Bogdan Czaplicki

Przybiernów. Wczoraj odbyła się pierwsza sesja rady gminy w Przybiernowie nowej kadencji.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, podczas sesji zostały wręczone zaświadczenia o wyborze na radnego i wójta gminy Bogdana Czaplickiego, który formalnie objął tę funkcję.

Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy – przewodniczącą została Beata Skalska z komitetu wyborczego M.Łozy, a wiceprzewodniczącym Krzysztof Klażyński z komitetu wyborczego Samorząd XXI. Oznacza to, że w radzie powstał sojusz komitetetów M. Łozy i Samorządu XXI, mający w radzie większość 11 radnych. Platforma z której startował wójt Czaplicki ma tylko 3 radnych. Zatem wójt ma w radzie opozycję, która w pełni kontroluje radę.

red.

powiązane – „Przybiernów – wygrał komitet Łozy”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie