Connect with us

Przybiernów

Żłobek i kanalizacja

Przybiernów. Trwa budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Przybiernowie na ul. Golczewskiej i przygotowania do utworzenia żłobka.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, środki na kalanizację zabezpieczono w 2023 r., jako wydatki niewygasające w wysokości 164.727,75 zł. Wykonana zostanie również przepompownia ścieków umożliwiająca przesył nieczystości.

Gmina Przybiernów przystępuje do dalszego projektowania sieci w miejscowościach, które kanalizacji sanitarnej nie posiadają. Zostanie opracowana dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Świętoszewko i ul. Leśnej w Czarnogłowach.

Dla miejscowości Świętoszewo pozyskiwana jest działka od KOWRu, ponieważ gmina gruntu w tej lokalizacji nie posiada. Decyzja celu publicznego została przesłana do KOWRu. Dopiero pozyskanie działki przy bloku umożliwi budowę lokalnej oczyszczalni ścieków.

W dniu 5 marca 2024r. firma odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej i przeciwpożarowej złożyła stosowne dokumenty o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Goleniowie (mimo, że nie powstanie nowy budynek, to prace które zostaną wykonane wymagają pozwolenia na budowę). Żłobek gminny zostanie utworzony w pomieszczeniach budynku A Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przybiernowie (budynek przedszkola) i od września br. przyjmie 16 dzieci. Tyle bowiem miejsc w ramach Programu „Maluch+2022-2029” przewidziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla Gminy Przybiernów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wójt Gminy Lilia Ławicka rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy, który dokona remontu pomieszczeń i doposaży placówkę. Powstaną również nowe miejsca postojowe za budynkiem i urządzenia placu zabaw dla małych dzieci.

red.

powiązane – „Powstaje molo”

Przybiernów

Wyprawka z herbem

Przybiernów. Gmina przygotowała PAKIET POWITALNY dla niemowlaków.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, jest to specjalnie przygotowana wyprawka oznakowana herbem gminy Przybiernów.

red.

powiązane – „PSZOK gotowy”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

PSZOK gotowy

Przybiernów. 3 lipca 2024 r. został dokonany końcowy odbiór zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie – realizowana w częściach: Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wykonawcą części 1 była firma STERN. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), lokalizowanego przy ul. Kościuszki 25 w Przybiernowie.
Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektu, począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, przez roboty przygotowawcze na terenie budowy, pomiary geodezyjne, roboty ziemne, fundamentowe, nawierzchniowe, prace budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, aż do zagospodarowania terenu włącznie.
Przedsięwzięcie składa się z następujących elementów:
· budynek kontenerowy biurowo-socjalny dla obsługi PSZOK o wymiarach 6×2,5m
· budynek kontenerowy magazynowy dla obsługi PSZOK o wymiarach 6×2,5m
· garaż blaszany dla pojazdów obsługi PSZOK o wymiarach 7x5m
· budynki kontenerowe na odpady niebezpieczne o wymiarach 6×2,5m
· budynek kontenerowy na przedmioty do ponownego użycia o wymiarach 6x5m
· kontenery otwarte wysokie H=2,2m na odpady V=34m3, lokalizowane pod wiatą
· kontenery otwarte niskie H=1,0m na odpady V=12m3, lokalizowane pod wiatą
· kontenery zamknięte na odpady V=7m3
· kompostownik w formie doku murowanego o wymiarach 6x12m
· wiata – boks o ścianach z siatki o wymiarach 7x7m
· wiata na kontenery otwarte o wymiarach 7x21m z instalacją fotowoltaiczną o mocy 16kWp
· wiata na kontenery otwarte o wymiarach 7x21m
· magazyny blaszane o wymiarach 7x5m
· demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych
· budowa nawierzchni utwardzonych wraz z oznakowaniem poziomym
· wyznaczenie miejsc postojowych i rozładunkowych dla samochodów osobowych
· oznakowanie pionowe obiektów, tablice informacyjne i regulaminowe
· demontaż ogrodzenia metalowego z wypełnieniem siatką od strony zachodniej
· budowa ogrodzenia z płyt betonowych H=2,0m od strony zachodniej i oddzielającego PSZOK od zaplecza
· podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oświetlenie terenu wraz z monitoringiem
· nasadzenia zieleni izolacyjnej

Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu zakończenia inwestycji.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Jadłodzielnia przy OSP”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

PUCHAR KRÓLA

Przybiernów. W sobotę 6 lipca o godzinie 11:00 na stadionie w Przybiernowie odbędzie się I Edycja Pucharu Króla Piłki Nożnej COPN.

Opublikowane

w dniu

Jak podają organizatorzy, Puchar Króla Piłki Nożnej COPN to największe dotychczasowe wydarzenie piłkarskie w okolicy. Całość ma na celu promowanie piłki nożnej i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.
W turnieju weźmie 10 drużyn które zgłosiły się do organizatorów za pośrednictwem otwartych zapisów i powalczą one o tytuł Króla Piłki Nożnej COPN.
Pula nagród całego turnieju liczy sobie kilka tysięcy złotych, dlatego dla najlepszych zawodników i drużyn są przewidziane zarówno nagrody rzeczowe jak i pieniężne prosto od partnerów i sponsorów.

red.

powiązane – „Jadłodzielnia przy OSP”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie