Connect with us

Przybiernów

Przebudowa ul. Krótkiej

Przybiernów. Została zawarta umowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Czarnogłowy” pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dzień podpisania umowy wynosi 50% wartości zadania tj. 366 861,28 zł.

Otrzymane środki zostaną w całości przeznaczone na przebudowę ulicy Krótkiej w Czarnogłowach. Długość ulicy Krótkiej zaplanowanej do budowy nowej nawierzchni wynosi około 234 m. Stan docelowy drogi gminnej zakłada jej przebudowę, tak aby zapewniała wymagane parametry dla dróg klasy D. Zakres realizacji zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z wykonaniem zjazdów oraz dojść do posesji, przestawienie słupa elektroenergetycznego, wykonanie kanału technologicznego.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy, jak również i piesi zyskają dostęp do drogi o lepszych parametrach. Nowa powierzchnia drogi to lepsza estetyka obszaru, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także pieszych.

Dnia 15 marca 2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zmówienie publiczne w trybie podstawowym został wyłoniony Wykonawca Firma Handlowo – Usługowa ‘PAWTER’ Paweł Woźniak. Umowa opiewa na kwotę 640 830,00 zł brutto z terminem wykonania – 22.08.2024 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota realizacji inwestycji stanowią środki budżetu Gminy Przybiernów.

red.

powiązane – „Żłobek i kanalizacja”

Przybiernów

Szlakiem cisów

Przybiernów. W niedzielę można pobiegać szlakiem cisów.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Powitanie lata”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Powitanie lata

Przybiernów. W przyszłą sobotę nad Jeziorem Przybiernowskim.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kartlewo z nową drogą

Przybiernów. Dzisiaj odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartlewo II”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycji dofinansowanej umową o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Przybiernów w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem prac jest przebudowa odcinka drogi wynoszącego około 487 m w miejscowości Kartlewo z nawierzchni – betonu asfaltowego wraz ze zjazdami, której efektem będzie wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe „WAT” za cenę 1 192 774,60 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie