Connect with us

Stepnica

W Stepnicy znów sinice

STEPNICA. Po raz drugi tego lata zamknięte zostało kąpielisko w położonej nad Zalewem Szczecińskim Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Czerwona flaga została wywieszona po wydaniu decyzji przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, bo w wodzie znów wykryto sinice, czyli bakterie produkujące silne toksyny. Kontakt z nimi może się skończyć bardzo źle.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Stepnica

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Stepnica. Zakończono inwestycji budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłowie i stacji zlewczej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną (grawitacyjną oraz tłoczną wraz z przepompownią ścieków), która umożliwi zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z nowobudowanych budynków mieszkalnych w miejscowości Miłowo.

Natomiast w Stepnicy na oczyszczalni ścieków wybudowano kontenerową stację zlewczą. Obiekt ten jest niezbędnym wyposażeniem, pozwalającym na pomiar oddawanych ścieków z wozów asenizacyjnych, przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza będzie przyjmować również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzień i Widzieńsko.

Inwestycja ta o wartości 885.142,44 zł była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

red.

powiązane – „Koniec karnawału – zaczyna się Wielki Post”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Jest komendant

Stepnica. Gmina ma nowego komendanta Straży Miejskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, od 1 lutego 2024 r. komendantem Straży Miejskiej w Stepnicy został Aleksander Zyga, który objął to stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu i po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie. Nowy komendant posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. W latach 2016 -2023 zdobywał doświadczenie w Strażach Miejskich w Pile oraz Goleniowie. Pan Aleksander Zyga złożył ślubowanie w obecności burmistrza oraz pracowników urzędu.

red.

powiązane – „Umowy na 1,5 mln zł”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Umowy na 1,5 mln zł

Stepnica. Burmistrz podpisał 3 umowy o przyznanie dotacji objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, umowy zostały podpisane z ks. Piotrem Listwonie – proboszczem parafii w Stepnicy i ks. Piotrem Dzedzejem – proboszczem parafii w Żarnowie.

Na „Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy” dotacja wyniesie 510 000,00 zł, natomiast na dwa projekty w Żarnowie tj. „Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie witraży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie” i „Wymiana poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie” dotacja wyniesie łącznie 1 020 000,00 zł.
Celem remontów jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwacje i rewaloryzacje kościołów parafialnych w Stepnicy i Żarnowie. Całość prac remontowych zostanie wykonana do końca 2024 r.

red.

powiązane – „1,5 mln zł dla jednej parafii”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie