Connect with us
  • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Stepnica

Kolejne koło gospodyń

Stepnica. Po Miłowie, również w Stepnicy powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podje gmina koło „Przystań” już się ukonstytuowało. Jego przewodniczącą została Sara Synówka, zastępcą Ewa Szatan, a księgowość poprowadzi Janina Siepka-Langner. Koło obecnie liczy 12 członków, ale są już kolejne zgłoszenia. Panie z „Przystani” złożyły dzisiaj wniosek o dotację dla swojego koła.

red.

powiązane – „Koło Miłowianek”

Stepnica

Program antysmogowy – wsparcie osób fizycznych

Stepnica. Gmina Stepnica uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”. Nabór od 2 sierpnia.

Opublikowane

w dniu

Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony jeszcze w 2019 r. Realizacja projektu pozwoli dofinansować wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynku przez mieszkańców gminy Stepnica. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Projekt, którego beneficjentem jest gmina Stepnica zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości:

25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym również dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy nie jest powiązany z Programem Czyste Powietrze.

Planuje się, że nabór wniosków dla mieszkańców rozpocznie się 2 sierpnia 2021 i potrwa do wyczerpania środków. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia.

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.stepnica.pl oraz www.bip.stepnica.pl w dniu 02.08.2021 r.

Dodatkowych informacji udziela

Maciej Herman Tel 91 4188521 e-mail fundusze@stepnica.pl

red.

powiązane – „Kłopoty ze spalaniem opadów”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Zamknięte drogi

Stepnica. W przyszłym tygodniu zostaną zamknięte niektóre odcinki dróg w gminie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na podstawie przekazanych do tutejszego urzędu informacji od firm wykonujących prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 111 w najbliższym czasie zostaną zamknięte pewne odcinki drogi:

  • firma BUDIMEX odcinek drogi między: Stepniczką a Miłowem w okresie od 26.07.2021 r. do 31.08.2021 r. ,

Dojazd do posesji oraz działek znajdujących się na tym odcinku będzie możliwy tylko na podstawie posiadanej przepustki. W celu uzyskania przepustki należy skontaktować się z Panem Maciejem Bednarzem – kierownikiem budowy tel. 572-911-214, dla pozostałych osób zostanie wyznaczony objazd przez drogę powiatową (tzw. 13-stkę) do Zielonczyna,

  • firma STRABAG odcinek drogi na wjeździe do Stepnicy w okresie od 27.07.2021 r. do 30.07.2021 r.,dojazd do Stepnicy przez ul. Piłsudskiego i Dworcową.

red.

powiązane – „Kłopoty ze spalaniem opadów”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Modernizacja stacji w Miłowie

Stepnica. 243 902 zł otrzymała gmina na inwestycję pn.„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich.

Opublikowane

w dniu

W minioną sobotę, burmistrz wraz z sołtysem Miłowa Mirosławą Beczek odebrali z rąk wojewody zachodniopomorskiego symboliczny czek na tę kwotę.

W ramach inwestycji zaplanowano:

  • odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni,
  • wymianę rurociągów do istniejących 4 studni głębinowych, których przekrój jest ograniczony z powodu odkładania się tzw. kamienia wewnątrz rur.
  • ogrodzenie terenu SUW.

red.

powiązane – „Dlaczego szpital jest w lepszej kondycji finansowej?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie