Connect with us

Przybiernów

Droga w Kartlewie

Przybiernów. Rusza przebudowa drogi gminnej w Kartlewie. Gmina przekazała wykonawcy plac budowy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, celem projektu jest budowa odcinka drogi w Kartlewie o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami.

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 736 970,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Dnia 8 stycznia 2024 roku w siedzibie Gminy Przybiernów został przekazany plac budowy dla Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartlewo”.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowe „WAT” za cenę 1.192.774,60 zł brutto (w tym 736 970,00 zł dofinansowania jakie otrzymała gmina.) i 60 miesięcznym okresem gwarancji.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania całości zadania do 6 czerwca 2024 r.

red.

powiązane – „Granty na sport”

Przybiernów

Ulice do oświetlenia

Przybiernów. Otwarto oferty na zadanie pn: „Budowa oświetlenia w gminie Przybiernów – ul. Świerkowa, ul. Mieszka I w Przybiernowie II.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wpłynęły 3 oferty na wykonanie zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRON Eryk Chodziutko za cenę 146 370,00 zł brutto i 36 miesiącami okresu gwarancji i rękojmi. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec sierpnia 2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na dwóch ulicach w Przybiernowie – ulicy Świerkowej i ulicy Mieszka I.

Na ulicy Mieszka I Projektuje się oświetlenie drogi słupami 9m aluminiowymi w liczbie 20 słupów z 23 oprawami ze źródłami światła LED o mocy znamionowej oprawy maksymalnie 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650lm.

Na ulicy Świerkowej planuje się posadowienie 12 sztuk słupów oświetleniowych oraz likwidację kolizji z siecią ENEA Operator – przestawienie ZKP i odcinka kabla.

Po wykonaniu oświetlenia na ul. Świerkowej zostanie przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, który wykona pieszojezdnię z kostki brukowej betonowej.

red.

powiązane – „Sypień, Piesio i Czaplicki”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Więcej trybun

Przybiernów. 12 kwietnia 2024r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przybiernów – dotacji na remont trybun na przyszkolnym boisku w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

jak podaje gmina, w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony ich remont, który należy rozliczyć do końca roku. Dofinansowanie w wysokości 40.000 zł a Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale własnym gminy w wysokości 60.000 zł zakłada wykonanie 3 rzędów siedzisk, oczyszczenie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchnia z kostki brukowej.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kościół do remontu

Przybiernów. Dzisiaj zostało ogłoszone postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla zadania pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Zadanie możliwe jest do wykonania dzięki pozyskanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez gminę Przybiernów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych mających za zadanie ochronę zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont kościoła filialnego pw. św. Stanisława Kostki w Rzystnowie”, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Remont kościoła w zakresie zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:

Remont pokrycia dachu nawy kościoła
Remont murów -gzymsów, ścian, ceglanych szczytów i sterczyn od strony wschodniej i zachodniej
Remont elewacji kościoła
Remont drewnianej konstrukcji wieży kościoła,
Remont schodów prowadzących na chór kościoła,
Wzmocnienie fundamentów
Wymianę wszystkich obróbek blacharskich
Montaż orynnowania i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej
Wykonanie instalacji odgromowej
Wymiana i renowacja zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej.
Czynności remontowa mają zakończyć się do końca 2024 r.

Termin składania ofert mija 21 maja 2024 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie