Connect with us
  • https://fabryka-energii.eu/instalacjefotowoltaiczne/

Maszewo

Mniejsza podwyżka

Maszewo. Zamiast 2500 zł, tylko o 1260 zł radni zwiększyli wczoraj na sesji rady miejskiej wynagrodzenie burmistrza.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Pierwotny projekt kilkorga radnych przewidywał podwyżkę o 2500 zł brutto – z 7680 zł brutto, do 10 180 zł brutto. Na sesji radni zaproponowali autopoprawkę, według której zwiększono wynagrodzenie burmistrza tylko o 1260 zł brutto – do 8940 zł brutto. Za było 9 radnych, 1 się wstrzymał i 4 było przeciw.

red.

powiązane – „Więcej dla burmistrza?”

Maszewo

Spotkanie w sprawie fermy

Maszewo. Wczoraj odbyło się w ratuszu spotkanie mieszkańców Jenikowa z burmistrzem Pawłem Piesio w sprawie powstrzymania budowy fermy drobiu w okolicy Jenikowa.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Oto relacja jaką przekazał nam uczestnik spotkania Rafał Piłat:

„…Burmistrz zaproponował zorganizowanie konsultacji społecznych, które miałyby polegać na możliwości wypowiedzenia się mieszkańców (mających prawa wyborcze), czy są za, czy też przeciw inwestycji. Dodał, że jeśli większość mieszkańców opowie się przeciwko budowie kurników, burmistrz zajmie takie samo stanowisko (opowie się za większością) i podejmie kroki do zablokowania inwestycji, wydając odmowę warunków zabudowy. Zdaniem burmistrza przeprowadzenie konsultacji społecznych daje gminie mocne argumenty w dalszym postępowaniu administracyjnym.
Podczas spotkania mieszkańcy zapytali burmistrza, jakie korzyści dla gminy przyniesie planowana inwestycja? Paweł Piesio przyznał, że znikome – kilkaset złotych z podatku. Co do zatrudnienia, korzyści również będą niewielkie – około 5 etatów. Zdaniem mieszkańców planowana inwestycja może przynieść lokalnej społeczności więcej strat niż korzyści: spadek cen nieruchomości w sąsiedztwie fermy (nawet o kilkadziesiąt procent); znaczne i być może nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, uciążliwe zapachy, skażenie gleby woków fermy; skażenie wód powierzchniowych; obniżenie poziomu wód gruntowych itp.
Społeczność Jenikowa oburzana jest zachowanie miejscowego radnego, który stoi w opozycji do swoich wyborców i opowiada się za budową kurników. Mieszkańcy twierdzą, że owszem każdy ma prawo do swoich poglądów, ale jeśli spora część mieszkańców jest przeciwna inwestycji, radny powinien reprezentować ich interesy, a nie swoje. Po co nam taki radny, który nie potrafił zorganizować spotkania z ludźmi, żeby ich poinformować o planowanej inwestycji. Tylko wówczas kiedy o sprawie robi się głośno przychodzi na zorganizowane przez sołtys spotkanie i zasiada przy stole po stronie inwestora. Czyje interesy on reprezentuje? – pytają mieszkańcy.
W sprawie pojawiły się też nowe fakty, które być może przyczynią się do uchylenia decyzji środowiskowej. Mieszkańcy dopatrzyli się kilku błędów w raporcie środowiskowym przedstawionym przez inwestora. Otóż na granicy działki inwestycyjnej biegnie ciek wodny Sokola, wpadający do rzeki Sąpulnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia tychże wód powierzchniowych, okolicznych stawów, a także obszaru przyrodniczo-krajobrazowego objętego ochroną „dolina rzeki Sąpulnej”, będącego m.in. siedliskiem pstrąga. W tej sprawie mieszkańcy już wkrótce złożą odpowiednie dokumenty do gminy komisji skarg i wniosków”

Pan Piłat dołączył też krótką informację na temat planowanej inwestycji, sporządzoną na podstawie raportu środowiskowego. (w jego poprzedniej informacji miał miejsce błąd, co do ilości transportów – 126 dziennie. W dołączonej informacji jest to sprostowane, chodzi o 126 transportów w cyklu hodowlanym – czyli w ciągu 42 dni).

‚BUDOWA FERMY DROBIU ZAGROŻENIEM
DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA

Planowane przedsięwzięcie pn. „budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Jenikowo na działce o numerze ewidencyjnym 233/1 i 233/2: ” budzi ogromne kontrowersje mieszkańców miejscowości Jenikowo, Wrześno jak i społeczności gminy. Mieszkańcy są przekonani, iż ta inwestycja może w znaczny sposób wpłynąć na lokalne środowisko, powodując zanieczyszczenie powietrza, gleby oraz wód powierzchniowych a nawet gruntowych. Nie ulega wątpliwości, że budowa ferm drobiu wpłynie na pogorszenie komfortu życia mieszkańców, a w dłuższej perspektywie nie wykluczone, że również na ich zdrowie.

W „raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, wykonanym przez pracownię Emmaa, budowę fermy drobiu w Jenikowie zaliczono do znacząco oddziałujących na środowisko. W tymże raporcie podaje się ,że emisja amoniaku do atmosfery (gazu mającego szkodliwy wpływ na życie ludzi, zwierząt i roślin) wyniesie około 15 ton rocznie, emisja metanu ponad 4 tony rocznie, a emisja pyłu zawieszonego (będącego nośnikiem m.in. cząstek organicznych, alergenów, bakterii, zarodników grzybów i wirusów) ponad 12 ton rocznie.

Obawy mieszkańców związane są umiejscowieniem fermy w bliskim sąsiedztwie nieruchomości mieszkalnych i zagrodowych – około 630m od zabudowań. Na granicy działki inwestycyjnej biegnie ciek wodny Sokola, wpadający do rzeki Sąpulnej. Istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia tychże wód powierzchniowych, okolicznych stawów, a także obszaru przyrodniczo-krajobrazowego objętego ochroną „dolina rzeki Sąpulnej”, będącego m.in. siedliskiem pstrąga. Ponadto planowana inwestycja wykazuje spore zapotrzebowanie na wodę – około 46m3 dziennie. Mieszkańcy Jenikowa obawiają się, czy mająca powstać na fermie studnia głębinowa nie wpłynie na obniżenie stanu wód gruntowych, a w dłuższej perspektywie na brak wody dla naszych gospodarstw. Problem stanowi też planowany wzmożony ruch samochodów ciężarowych o ładowności 20 ton (około 126 transportów w cyklu hodowlanym tj. w ciągu 42 dni). Obawy mieszkańców budzi także zawartość przewożonych materiałów (obornik, wody gnojowe, sztuki padłe), które poza wpływem na jakość powietrza mogą powodować rozprzestrzenianie na trasie wywozu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, mogących być źródłem wielu chorób alergicznych zakaźnych, a nawet przyczyniać się do epidemii.

Z uwagi na skalę inwestycji (projekt przewiduje 5 kurników produkujących rocznie ponad 2 miliony szt. drobiu i ponad 4,5 miliona ton obornika) oraz nieodwracalne skutki jakie może ona generować dla środowiska, mieszkańcy proszą o ponowne przeanalizowanie sprawy przez władze gminy i zablokowanie inwestycji”.

red.

powiązane – „Protest mieszkańców Jenikowa”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Protest mieszkańców Jenikowa

Maszewo. Wczoraj mieszkańcy Jenikowa spotkali się z burmistrzem i przedstawicielami „Drobimexu”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jego uczestnik, Rafał Piłat napisał do nas:”…w sprawie protestu mieszkańców Jenikowa przeciwko budowie fermy drobiu. Wczoraj odbyło się burzliwe spotkanie w wiejskiej świetlicy z udziałem przedstawicieli inwestora i burmistrza Maszewa. Budowa (jak się okazuje ogromnej fermy) planowana jest w bardzo bliskiej odległości od wioski, około 500m. A jej powstanie grozi zanieczyszczeniem terenu, powietrza, wód nawierzchniowych i gruntowych, nie wspominając o uciążliwościach zapachowych i wzmożonym ruchu TIR-ów (około 130 dziennie). Jako mieszkańcy chcemy, by władze gminy wystąpiły do niezależnego instytutu naukowego (np. Uniwersytetu Szczecińskiego) o wykonanie ekspertyzy dotyczącej potencjalnego oddziaływania planowanej fermy na tereny przyległe. Z pewnych źródeł wiemy, iż raporty inwestora odnośnie oddziaływania na środowisko, które przedłożył celem uzyskania decyzji środowiskowej, są w wielu punktach bardzo zaniżone”.

Jak nam powiedział burmistrz Paweł Piesio jeszcze nic w tej sprawie nie jest przesądzone. Ustalono, że w najbliższą środę w urzędzie gminy w Maszewie odbędzie się spotkanie z udziałem mieszkańców Jenikowa, burmistrza i „Drobimexu”

red.

powiązane – „Mniejsza podwyżka”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Busem do Stargardu

Maszewo Od 1 lutego będzie można dojechać z Darża do Stargardu.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, po uzgodnieniach burmistrza z Adamem Fedeńczakiem, właścicielem firmy przewozowej, od 1 lutego br. będzie można dojechać z Darża do Stargardu. Odjazd z Darża o godz. 7.15, powrót – wyjazd ze Stargardu godz. 14.55. Warunkiem koniecznym jest wcześniejszy kontakt z kierowcą tel. 885 063 304 lub z sekretariatem firmy nr tel. 502 026 977 z informacją o zapotrzebowaniu na przejazd.

red.

powiązane – „Autobusem po gminie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie