Connect with us

Goleniów

Komu dotacje?

Goleniów. Gmina rozdzieliła dotacje z budżetu gminy na różne cele za prawie 270 tys. zł

Opublikowane

w dniu

I tak dotacje otrzymali :

z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturalnej

 1. Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym
  „Ewa” oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w
  Goleniowie – 6 200 zł

z zakresu podejmowania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych

 1. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w
  Goleniowie – 21 500 zł
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w
  Goleniowie – 25 000 zł
 3. Stowarzyszenie na rzecz rodziny „Światło” – 19 500 zł

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

 1. Stowarzyszenie Teatr Brama – 35 000 zł
 2. Stowarzyszenie Karuna – 15 000 zł
 3. Stowarzyszenie Niepokonani – 10 000 zł
 4. Stowarzyszenie Per Musicam – 18 000 zł
 5. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm” – 3 655 zł
 6. Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free – 9 000 zł

z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku
emerytalnym

 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie – 30 000 zł
 2. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm” w Goleniowie – 8 480 zł
 3. Stowarzyszenie Seniorów Relaks w Goleniowie – 17 500 zł
 4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie – 24 000 zł

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

1, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd w Szczecinie – 20 000 zł

red.

powiązane – „Poruszająca wystawa”

Goleniów

Uczcili Bohaterów

Goleniów. Kilkadziesiąt osób zebrało się wczoraj wieczorem 1 marca przed popiersiem Rotmistrza Witolda Pileckiego na skwerze jego imienia.

Opublikowane

w dniu

Przeszli tam z kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, po Mszy Świętej za Ojczyznę w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Były modlitwy, apel poległych i odśpiewano Hymn Państwowy.

Organizatorem była parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z udziałem goleniowskich harcerzy i Plutonu Różańca.
red.

powiązane – „Koniec karnawału – zaczyna się Wielki Post”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

„Jedenastka” od 11 marca

Goleniów. Nowa linia autobusowa w Goleniowskim Parku Przemysłowym startuje 11 marca.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w związku z otwarciem nowego przystanku kolejowego PKP Goleniów Park Przemysłowy, od 11 marca zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Autobus linii 11 będzie jeździł na trasie: Dworzec PKS – Łozienica SKM – GPP Łozienica.

Rozkład jazdy autobusów jest obecnie w fazie pilotażowej, ze względu na brak korelacji kursów pociągów z godzinami pracy zakładów w GPP. Rozkład jazdy oraz schemat linii autobusowej znajduje się na naszej stronie internetowej gminy.

red.

powiązane – „SKM – bilet metropolitalny od września”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wyrok na burmistrza po wyborach

Goleniów. Po 10 miesiącach od wyroku goleniowskiego sądu w pierwszej instancji w sprawie burmistrza Roberta Krupowicza, Sąd Okręgowy wyznaczył wreszcie termin apelacji.

Opublikowane

w dniu

Odbędzie się ona prawie równo rok po wyroku sądu w pierwszej instancji – 23 kwietnia o godz. 9.10 w sali 117 Sądu Okręgowego w Szczecinie. Apelację wniosły obie strony procesu. Wyrok zapadnie już po wyborach samorządowych, w których Robert Krupowicz nie będzie się ubiegał o reelekcję.

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r, sąd uznał Roberta Krupowicza winnym zarzucanego czynu, ale odstąpił od ukarania i zasądził od niego 2 tys zł na cele społeczne. W ustnym uzasadnieniu sędzia Michał Krzywulski uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, ale jej szkodliwość społeczna jest wprawdzie powyżej „znikomej”, ale też poniżej „znacznej”. Wykluczył też polityczny motyw działania burmistrza.

Krupowicz jest oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z sesji rady miejskiej w Goleniowie w roku 2021, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych. Oskarżony na pierwszej rozprawie oświadczył, że „nie ma poczucia winy”, ale fakt ujawnienia wspomnianych danych potwierdza, tłumacząc go działaniem w interesie społecznym. Powiedział też, że mając dzisiejszą wiedzę na temat tajemnicy skarbowej, zrobił by to samo, tylko inaczej. Ujawnił też, że listę z nazwiskami i poziomem zadłużenia radnych otrzymał przed ową sesją od urzędnika, chociaż sam o nią nie wnioskował.

red.

powiązane – „Winny nieukarany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie