Connect with us

Stepnica

Kanalizacja i oczyszczalnia

Stepnica. Wczoraj burmistrz Andrzej Wyganowski podpisał umowę na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą przy oczyszczalni ścieków w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę złożył tylko jeden wykonawca. Była to firma AQUARUM MATEUSZ CHRZĄSTOWSKI ze Świnoujścia. Koszt inwestycji wynosi 885.142,44 zł. Czas realizacji to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapewni uzbrojenie działek budowlanych i umożliwi ich właścicielom na wybudowanie swoich domów. Natomiast wybudowanie stacji zlewczej umożliwi oczyszczalni ścieków w Stepnicy przyjmowanie ścieków komunalnych dostarczanych samochodami asenizacyjnymi. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Stepnica

„Szuwarki” i „Leśne Babki”.

Stepnica. W niedzielne popołudnie w miejscowościach Budzień i Widzieńsko odbyły się spotkania założycielskie w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w Budzieniu punktualnie o godz 16.00 w wiacie na placu zabaw spotkało się 18 chętnych do założenia KGW, w tym kilku panów, bo przepisy stanowią iż członkami koła mogą być osoby dorosłe i nie ma tu mowy o dyskryminacji wobec płci. Podczas spotkania jednogłośnie postanowiono o założeniu koła i wyznaczono przedstawicielki Wioletę Lewandowską i Celinę Kobyłkę, które zajmą się dopełnieniem formalnej rejestracji. Na spotkaniu podjęto uchwałę nadającą kołu nazwę Koło Gospodyń Wiejskich w Budzieniu „Szuwarki”.

Dwie godziny później w świetlicy wiejskiej w Widzieńsku, odbyło się spotkanie założycielskie kolejnego koła. Tu zjawiło się 17 osób zaangażowanych, które podjęły się zadania utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Widzieńsku „Leśne Babki”. Jeszcze w tym tygodniu młode przedstawicielki Widzieńska: Justyna Maćkiewicz i Paulina Solińska dokonają formalnie rejestracji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Piłowanie wałka

Stepnica. Od niedawna w Widzieńsku działa Kancelarii Leśniczego dla 3 leśnictw: Widzieńsko, Krokorzyce i Wierzchosław.

Opublikowane

w dniu

To pierwsza tego typu inwestycja Nadleśnictwa Goleniów. Jednym z elementów uroczystości otwarcia było… piłowanie wałka brzozowego piłą ręczną typu „moja – twoja”, symbolizującego przecięcie wstęgi w warunkach leśnych. Piłę obsługiwali starosta z wójtem.

red.

powiązane – „Rada Wyganowskiego”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Modernizacja siłowni

Stepnica. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisali ostatnio umowę na dofinasowanie projektu modernizacji pomieszczenia siłowni i salki fitness przy hali widowiskowo – sportowej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wysokość dofinansowania wynosi 27 000,00 co stanowi 50% wartości planowanej inwestycji.
Hala widowiskowo-sportowa w Stepnicy wraz z zapleczem tj. pomieszczeniami siłowni i salki fitness zbudowana została w 2013 r. Od tego czasu wszystkie pomieszczenia i sprzęt są intensywnie eksploatowane. W ramach pozyskanych środków gmina planuje zmodernizować podłogi i ściany siłowni aby poprawić funkcjonalność obiektu i estetyczny wygląd pomieszczenia. Istotą zadania jest zmodernizować tak podłogę aby nie ulegała ona uszkodzeniom od sprzętu siłowego. Zakupimy także nową profesjonalną bieżnię. W salce fitness również dla poprawy komfortu przeprowadzanych zajęć planuje się wymianę wykładziny na dedykowane panele, które będą trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu.

Gmina uzyskała też z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacje w wysokości 73.100 zł. na remont boiska Orlik wraz z zapleczem technicznym. Kosztorysowa wartość projektu wynosi 146.413 zł. W ramach realizacji projektu zostanie wykonana renowacja boiska poliuretanowego, bieżni poliuretanowej oraz remont 6 sanitariatów i 4 szatni. Renowacja boiska polegać będzie na usunięciu ubytków i pęknięć nawierzchni oraz wzmocnieniu całej nawierzchni gruntem z żywic poliuretanowych.

red.

powiązane – „Rada Wyganowskiego”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie