Connect with us

Osina

Wójt apeluje do mieszkańców gminy

Osina. Wójt Krzysztof Szwedo wystosował apel do mieszkańców gminy, w którym zapowiedział m.in. zakup 1000 masek, które otrzymają bezpłatnie mieszkańcy

Opublikowane

w dniu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Osina.
Od ponad miesiąca żyjemy w innej rzeczywistości. Z codziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się o kolejnych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2, osobach zmarłych oraz poddanych kwarantannie. Dlatego też apeluję do Was – Drodzy Mieszkańcy – o pozostanie w domach i ograniczenie jakichkolwiek kontaktów społecznych do niezbędnego minimum. Niech każdemu z nas przyświeca teraz hasło: ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!
Według stanu na dzień 10.04.2020 r. godz. 10, na terenie naszej gminy nie ma żadnego przepadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Na kwarantannie przebywa 33 mieszańców gminy, są to osoby które w ostatnim czasie wróciły z zagranicy i ich domownicy. Są już niestety 3 przypadki zakażenia wirusem na terenie powiatu goleniowskiego i wszystkie dotyczą mieszkańców sąsiedniej gminy Nowogard.
W przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej wiele nieprawdziwych informacji, plotek i tzw. fake newsów. Proszę Państwa, żebyście korzystali z oficjalnych źródeł informacji i fałszywymi wiadomościami nie potęgowali i tak wielkiego strachu, który nam wszystkim towarzyszy w tym czasie.
W dniu wczorajszym Premier przedłużył termin obowiązywania już istniejących zakazów i ograniczeń, a także wprowadził obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, który ma obowiązywać od 16 kwietnia br. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców, w dniu wczorajszym, za kwotę ponad 4 tys. zł zamówiłem 1000 szt. masek wielokrotnego użytku, które bezpłatnie będą Państwu rozdane (w pierwszej turze po 1 masce na gospodarstwo domowe). O szczegółach ich dostarczenia powiadomimy po świętach na stronie internetowej www.osina.pl i za pośrednictwem sołtysów i radnych poszczególnych miejscowości.
Proszę wszystkie osoby mające maszyny do szycia o włączenie się w akcję szycia masek dla swoich najbliższych, sąsiadów i służb, które codziennie dbają o nasze życie i zdrowie. Na stronach internetowych jest wiele filmów i wzorów jak w domu uszyć maskę.
Szanowni mieszkańcy przed nami czas Wielkanocy. Apeluję do Państwa, żeby najbliższe święta spędzić wyłącznie z domownikami, w gronie najbliższych. Wiem, że to wbrew tradycji i wielowiekowym zwyczajom obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy. Musimy zrozumieć, że taka jest potrzeba chwili. Dbając o zdrowie własne, naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych musimy ograniczyć kontakty do minimum. Dla mnie będą to także święta bez kochanych wnuków i dzieci mimo, że mieszkają tylko 50 km od Osiny. Mam wielką nadzieję, że w naszym życiu, moim i Państwa będą jeszcze niezliczone ilości okazji do świętowania.
Informuję, że Urząd Gminy Osina pracuje, jednak załatwiane są na obecną chwilę jedynie sprawy najpilniejsze. Bezpośrednio mieszkańców do odwołania nie obsługujemy. W każdym przypadku proszę o kontakt telefoniczny i wcześniejsze uzgodnienie wizyty, jeśli to będzie możliwe. Więcej informacji na stronie www.osina.pl.
Zagrożenie pandemią minie za jakiś czas. Nie wiemy kiedy, ale każda epidemia kiedyś się skończy. Wiele zależy od nas samych, jak przetrwamy ten czas. Życzę, by wszyscy z nas mieli szanse doczekania tej pięknej, szczęśliwej chwili. Dlatego apeluję o mądre decyzje i zachowania sprzyjające zdrowiu wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy.
ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
Wesołych świąt
Z serdecznymi pozdrowieniami

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina

red.

powiązane – „Nowogard – maski bezpłatnie”

Osina

Asfaltują w Osinie

Osina. Trwają prace związane z położeniem kolejnych warstw na drodze powiatowej Nr 4161Z na odcinku „mostek” – „przejazd kolejowy”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, realizowana jers inwestycja pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z położeniem kolejnych warstw na drodze powiatowej Nr 4161Z na odcinku „mostek” – „przejazd kolejowy”. W ramach zadania przebudowywana jest droga wraz z chodnikiem w miejscowości Osina jak również wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa na przebudowywanym odcinku.

Wartość prowadzonej inwestycji wynosi 6 114 400,81 zł, z czego 4 389 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2.

Termin wykonania inwestycji ubiega 24.10.2024 r.

red.

powiązane – „Droga i cmentarz”

Kontynuuj czytanie

Osina

Festyn w Przypólsku

Osina. Jutro startuje festyn charytatywny dla Krzysia i Oli.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Młodzi strażacy na stadionie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Droga i cmentarz

Osina. Cmentarz w Osinie będzie zagospodarowany, a droga Kikorze-Osina przebudowana – ogłoszono przetargi na te inwestycje.

Opublikowane

w dniu

Jak mpodaje gmina, przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym zlokalizowanym na działce nr 115 obręb Osina w miejscowości Osina. Zakres prac obejmuje:

• renowację słupów zlokalizowanych przy bramie głównej,
• wymianę ogrodzenia wokół cmentarza,
• budowę ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza,
• montaż lamp solarnych.

Obszar inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany jest do rejestru zabytków. Inwestycja jest dofinansowana na podstawie wstępnej promesy w kwocie 352.800,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą – odc. Kikorze-Osina. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4161Z o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku relacji Kikorze – Osina, gmina Osina. Roboty budowlane wykonane zostaną w granicy pasa drogowego. Długość odcinka wynosi 2211,97 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z warstwy mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8. Szerokość jezdni będzie wynosić 6,0 m na całej długości projektowanego odcinka. W ramach przebudowy drogi wykonany będzie odcinek chodnika w m. Kikorze o nawierzchni z kostki betonowej łączący projektowaną drogę z drogą powiatową relacji Goleniów-Nowogard wraz z dedykowanym doświetleniem przejść dla pieszych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 3.499.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR – na podstawie wstępnej promesy.

red.

powiązane – „Kanalizacja w Kościuszkach”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie