Connect with us

Przybiernów

S3 – węzeł Przybiernów otwarty

Przybiernów. Dzisiaj, od godzin południowych, otwarty jest zjazd do Przybiernowa przez nowy węzeł Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z zapowiedzią w terminie zakończyły się prace przy budowie ronda w Przybiernowie i po trzech tygodniach jazdy przez Brzozowo, do Przybiernowa można już zjechać z nowej S3 wprost z nowego węzła. Teraz na odcinku węzła Przybiernów ruch jest poprowadzony dwiema jezdniami nowej S3 – na każdej jednym pasem. To pozwala na zjazd i wyjazd z węzła w obu kierunkach. Poza węzłem Przybiernów ruch będzie się dobywał w obu kierunkach jedną jezdnią. Uruchomiony też został częściowo węzeł Brzozowo.

Ruch tranzytowy omija miejscowość Brzozowo – zmiana organizacji ruchu na budowanej S3.
 
Na budowanym odcinku drogi S3 Brzozowo-Miękowo została zmieniona organizacja ruchu w rejonie miejscowości Brzozowo. Ruch pojazdów został przeniesiony na wschodnią jezdnię nowej drogi S3, stanowiącej na tym fragmencie obwodnicę miejscowości Brzozowo. Kierowcy jadący obwodnicą Parłówka nie wjadą już na dawną DK3, tylko na lewą (patrząc od strony Świnoujścia) jezdnię nowej S3. Został również uruchomiony dla wszystkich relacji węzeł drogowy Przybiernów, co powinno ułatwić dojazd do tej miejscowości. W związku ze zmianami w organizacji ruchu prosimy kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie. Zakończenie całości robót na tym odcinku S3 planowane jest na kwiecień przyszłego roku.
 
Zmiany dojazdu do Brzozowa
Dzisiejsza zmiana organizacji ruchu pozwoli na wykonanie włączenia jezdni zachodniej obwodnicy Parłówka do nowej S3 i realizację robót na dotychczasowym przebiegu DK3. Kierowcy, którzy będą chcieli zjechać do Brzozowa od strony Szczecina zrobią to przez węzeł Brzozowo, na którym będzie również można pojechać od Brzozowa w stronę Świnoujścia. Zjazd do Brzozowa od strony Świnoujścia i wyjazd z tej miejscowości na Szczecin będzie się odbywał przez węzły Przybiernów lub Parłówko. Uruchomienie węzła Przybiernów poprawi dojazd do tej miejscowości, który wcześniej odbywał się przez tymczasowej skrzyżowanie między Brzozowem, a Przybiernowem.
 
Coraz więcej nowej S3 dostępne
Obecnie na zdecydowanej większości krajowej „trójki” od obwodnicy Parłówka do Miękowa ruch odbywa się już po jednej z jezdni nowej drogi S3. Obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenia prędkości, są tymczasowe skrzyżowania i zjazdy na plac budowy. Ruch dwiema jezdniami (po jednym pasie ruchu) odbywa się w rejonie węzła drogowego Przybiernów. Zmiany organizacji ruchu następują ze względu na konieczność wykonania wszystkich robót związanych z budową nowego układu drogowego. Po wykonaniu całości koniecznych do tego robót i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń S3 od Brzozowa do Miękowa będzie dwujezdniową drogą ekspresową. Zgodnie z kontraktem roboty mają się zakończyć w kwietniu przyszłego roku.

Red.

powiązane – „S3 zamyka gastronomię”

Przybiernów

Nowe oświetlenie dróg i ulic

Przybiernów. Nowe oświetlenie pojawi się na drodze Rokita-Moracz oraz na terenie całej gminy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 19 maja 2023 r. zostały przeprowadzone negocjacje na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Przybiernów z przedsiębiorstwem ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przybiernów w celu znacznego ograniczenia wydatków gminy na oświetlenie dróg i ulic poprzez:

  • wymianę ponad 600 punktów oświetleniowych na terenie gminy Przybiernów,
  • wymianę 45 zegarów astronomicznych.

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia zwiększających efektywność energetyczną oraz jakość zarządzania oświetleniem ulicznym pozwoli na oszczędności w kosztach energii elektrycznej, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i bezpieczeństwa osobistego ludności oraz poprawi wizerunek miejscowości leżących na terenie Gminy. W ramach zamówienia przewiduje się:

1) wymianę opraw oświetleniowych na nowe, tzw. wymianę „punkt za punkt”,
2) moc opraw zainstalowana przed wymianą wynosi 54,41 kW.
3) moc opraw po wymianie wynosić będzie 27,41 kW.
4) różnica mocy wynosi 27,00 kW, co daje oszczędność mocy 49,62%

Termin wykonania prac: 10.12.2023r. Wartość zamówienia: 840.000 zł netto. Poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się prawdopodobnie po 8 latach.

8 maja 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz” z wykonawcą – ELMAR.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita-Moracz na dz. nr 25,27 obr. geod. Rokita, dz. nr 156 obr. geod. Moracz. Projektuje się oświetlenie drogi słupami o długości 9m w ilości 31 sztuk, stalowymi ocynkowanymi ze źródłami światła LED o budowie dwukomorowej o mocy znamionowej 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650 lm.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2023 r

red.

powiązane – „Kościuszki i Leśna do przebudowy”

Kontynuuj czytanie

Osina

Sołtysi wyróżnieni

Przybiernów, Osina. Najlepsi tegoroczni, zachodniopomorscy sołtysi w konkursie „Sołtys Roku 2023” – laureatami wyróżnień jedenastej edycji plebiscytu zostali: Danuta Borkowska z sołectwa Czarnogłowy i Małgorzta Kasek z sołectwa Kościuszki.

Opublikowane

w dniu

O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 66 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich. Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa wyłoniła laureatów i wyróżnionych. Największą ilość punktów uzyskali: Anna Sobczyńska (sołectwo Bielin), Edyta Gajewska (sołectwo Ślazowo) oraz Monika Kosińska (sołectwo Trzebieszewo). Oprócz głównych nagród, w XI edycji konkursu „Sołtys Roku”, przyznano także 20 wyróżnień.

red.

powiązane – „Zachodnia Obwodnica Szczecina”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kościuszki i Leśna do przebudowy

Przybiernów. 5 maja zostały podpisane umowy na wykonanie inwestycji pn: „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów realizowana w częściach: Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 – nadzór inwestorski”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników o długości 1527,97 m. Szerokość jezdni będzie wynosiła od 3,5 m do 5,5 m. Wzdłuż drogi wykonane zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz chodnik o długości 1294,19 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi zostanie wykonane oświetlenie łącznie 41 sztuk słupów.

Dofinansowań w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR

Kwota promesy-4.822.948,89zł-95%
Udział własny Gminy – 253.839,42zł – 5%
Razem-5.076.788,31zł

Planowana data zakończenia zadania- maksymalnie do 05.11.2024- 550dni

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: CIVIL PLAN Projektowanie i Nadzór Kamil Karluk

red.

powiązane – „Przybiernów z powiatem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie