Connect with us

Ogłoszenia

Ogłoszenie – Praca

KIEROWNIKA APTEKI i magistra farmacji
do prywatnej apteki franczyzowej DOZ w Nowogardzie
od 1,04,2023 pilnie zatrudnię.
Praca w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie,
zwrot ewentualnych kosztów dojazdu oraz pomoc w relokacji.
Zgłoszenia tel. 783744001
mailto:ania.siudek@gmail.com

Opublikowane

w dniu

Maszewo

OGŁOSZENIE

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

Opublikowane

w dniu

Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo

OGŁASZA

OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Centrum Usług Wspólnych w Maszewie
Ul. Szkolna 14, 72-130 MASZEWO

I. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

SPECJALISTA ds. KADR w Centrum Usług Wspólnych – obsługa kadrowa placówek oświatowych, Żłobka Gminnego, Centrum Usług Wspólnych.

II. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

1) obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie :
wyższe I lub II stopnia, podyplomowe, kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie w tym zarządzanie zasobami ludzkimi lub o zbliżonym charakterze,
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)nieposzlakowana opinia,
6)stan zdrowia umożliwiający pracę na wskazanym stanowisku.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)kursy doskonalące,
2)znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem: stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, znajomość regulacji prawnych systemu oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz ochrony danych osobowych,
3)znajomość regulacji prawnych w zakresie:– administracji samorządowej– klasyfikacji budżetowej
4)umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,
5)wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia, dokładność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
6)umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1)wymiar czasu pracy – cały etat,
2)rodzaj pracy – umowa o pracę,
3)miejsce pracy – CUW Maszewo, ul. Szkolna14,
72-130 Maszewo, parter,
4)praca przy monitorze komputerowych powyżej 4 godzin.

V. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 stycznia 2023r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Kadr w Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo” Maszewo ul. Szkolna 14 lub pocztą na adres j.w. Wszelkie informacje umieszczone są na stronie BIP Maszewo https://bip.maszewo.pl/dokumenty/2432.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie