Connect with us

Maszewo

OGŁOSZENIE

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

Opublikowane

w dniu

Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo

OGŁASZA

OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Centrum Usług Wspólnych w Maszewie
Ul. Szkolna 14, 72-130 MASZEWO

I. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

SPECJALISTA ds. KADR w Centrum Usług Wspólnych – obsługa kadrowa placówek oświatowych, Żłobka Gminnego, Centrum Usług Wspólnych.

II. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

1) obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie :
wyższe I lub II stopnia, podyplomowe, kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie w tym zarządzanie zasobami ludzkimi lub o zbliżonym charakterze,
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)nieposzlakowana opinia,
6)stan zdrowia umożliwiający pracę na wskazanym stanowisku.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)kursy doskonalące,
2)znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem: stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, znajomość regulacji prawnych systemu oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz ochrony danych osobowych,
3)znajomość regulacji prawnych w zakresie:– administracji samorządowej– klasyfikacji budżetowej
4)umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,
5)wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia, dokładność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
6)umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1)wymiar czasu pracy – cały etat,
2)rodzaj pracy – umowa o pracę,
3)miejsce pracy – CUW Maszewo, ul. Szkolna14,
72-130 Maszewo, parter,
4)praca przy monitorze komputerowych powyżej 4 godzin.

V. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 stycznia 2023r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Kadr w Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo” Maszewo ul. Szkolna 14 lub pocztą na adres j.w. Wszelkie informacje umieszczone są na stronie BIP Maszewo https://bip.maszewo.pl/dokumenty/2432.

Maszewo

Nowy chodnik

Maszewo. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106, na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Konopnickiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, gmina Maszewo sfinansowała opracowanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminnym i wojewódzkim. W dalszej kolejności planowany jest odcinek chodnika – w kierunku ul. Pięknej.

red.

powiązane – „Po wyborach – analiza”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Rada gminy Maszewo wybrana

Maszewo. KWW P. Piesia wprowadzi najwięcej swoich kandydatów do rady gminy.

Opublikowane

w dniu

Oto wyniki i nowi radni:

KWW P. Piesio – 40,00%

K. Mierzyński, K. Lewandowska, A. Lewicka, E. Kwiatkowska, G. Jach, K. Nowak

KWW M. Storma-Piotrowskiej – 20,00%

P. Piwko, M. Chachuła, K. Walczak

KWW A. Giniewskiej – 13,33%

D. Ciecierski, A. Giniewska

KWW PUCHATEK – 6,67%

D. Gromek

KWW Dla Dobrosławic – 6,67%

K. Donesz

KWW K. Fedak – 6,67%

K. Fedak

KWW T. Grochowskiego – 6,67%

T. Grochowski

red.

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Maszewo – powtórka sprzed 5 lat

Maszewo.W drugiej turze wyborów o fotel burmistrza powalczą – jak przed pięcioma laty – Paweł Piesio i Małgorzata Storma-Piotrowska.

Opublikowane

w dniu

Jak wynika z danych Państowej Komisji Wyborczej P. Piesio dostał 47,84% głosów, M. Storma-Piotrowska – 20,08%, A. Giniewska – 19,62%, M. Rojek – 8,19% i P. Siatecki – 4,27%.

red.

powiązane – „20 kandydatów na burmistrza/wójta w gminach naszego powiatu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie