Connect with us

Nowogard

Zwolnienia z podatku – do pół miliona zł.

Nowogard. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przewiduje projekt uchwały przygotowanej na najbliższa sesji rady miejskiej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jest to pomoc skierowana do grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Projekt zakłada, że suma wszystkich udzielonych zwolnień nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł. Przygotowały go kluby radnych ”Nova” i PiS.

Projekt przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące, w których obowiązywał:
1) stan zagrożenia epidemicznego w związku z SARS-CoV-2; 2) stan epidemii w związku z SARS-CoV-2; 3) stan nadzwyczajny w związku z SARS-CoV-2; oraz za miesiąc następujący po ich odwołaniu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą.
2) w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sesja jest zaplanowana na 26 mają br.

red.

powiązane – „Umorzą podatek od nieruchomości?”

Nowogard

Mniejszy limit i ścieżka zamrożona

Nowogard. Na wtorkowej sesji, która ze względu na problemy sprzętowe nie była transmitowana, radni uchwalili wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dotyczy to gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. To był wspólny projekt radnych „Nova” i PiS, skorygowany o likwidację zsumowanego w skali gminy limitu tych zwolnień – zamiast 0,5 mln zł, uchwalono brak tego limitu.

Radni nie zgodzili się też na kontynuację budowy ścieżki rowerowej wokół jeziora nowogardzkiego. Przeciw byli radni ”Nova” i PiS argumentując to potrzeba oszczędzania w czasie kryzysu na inwestycjach rekreacyjnych, finansowanych z pożyczek.

Ponieważ sesja była tym razem przeprowadzona w szkolnej sali sportowej, a nie w ratuszu miejskim, nie udała się jej transmisja. Po prostu gmina nie dysponuje sprzętem do jej realizacji poza ratuszem. Burmistrz zapowiedział już, że odpowiedni sprzęt zostanie zakupiony.

red.

powiązane – „Zwolnienia z podatku – do pół miliona zł.”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Za 6,5 mln zł rozbudują składowisko

Nowogard. Do urzędu gminy wpłynął wniosek Związku Celowego Gmin R-XXI w sprawie rozbudowy składowiska odpadów w Słajsinie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

ZCG R-XXI chce wybudować nową kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastruktura towarzyszącą w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania odpadami w Słajsinie. Projekt jest na etapie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Obejmuje ponadto ogrodzenie wokół kwatery, osłony przeciw rozwiewaniu odpadów, oświetlenie, monitoring wizyjny oraz instalację p. poż. Hydrantową.
Istniejące kwatery składowania odpadów (kw. Nr 2 i nr 3) mają powierzchnię 4,5 ha, pojemność 345 700 m3 i czas eksploatacji 8 lat
Nowa kwatera ma mieć powierzchnię 6,25 ha, pojemność 574 000 m3 i czas eksploatacji: 14 lat. Wartość inwestycji: 6 570 450,00 zł

red.

powiązane – „Tlenowce w Słajsinie”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Więźniowie – szkole

Nowogard. Maseczki ochronne uszyte w Zakładzie Karnym w Nowogardzie trafiły do nowogardzkiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Przekazane maseczki zostały wykonane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w nowogardzkiej jednostce. Wszystko to w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga. Skazani szyja maseczki w ramach programu resocjalizacji ”Epidemii mówimy STOP”. W programie uczestniczy 15 skazanych,

Podobne programy resocjalizacji, w których skazani szyją maseczki ochronne realizowane są we wszystkich jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby więziennej w Szczecinie. Łącznie uczestniczy w nich 78 osadzonych.

red.

powiązane – „3 Maja za więziennym murem”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie