Connect with us

Stepnica

Zwalczanie niecierpka

Stepnica. W rezerwacie „Olszanka” naukowcy przetestują usuwanie niecierpka pomarańczowego.

Opublikowane

w dniu

W ramach programu pilotażowego zwalczania, w rezerwacie przyrody Olszanka, w gminie Stepnica, zespół ekspertów z Uniwersytetu Szczecińskiego, współpracujących z konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz firma Eco Future Tomasz Mroczkowski, testuje usuwanie niecierpka pomarańczowego metodą 4-, 5- i 7-krotnego wyrywania/koszenia roślin w czasie jednego sezonu wegetacyjnego. Zdobyte doświadczenia pozwolą zarekomendować najlepszy wariant tej metody.

Niecierpek pomarańczowy Impatiens capensis oraz niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera należą do inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia, zagrażających różnorodności biologicznej naszego kraju.
Częściej spotykany, niecierpek gruczołowaty, pochodzi z Himalajów. Został wprowadzony do Polski pod koniec XIX wieku, jako roślina ozdobna i miododajna. Poza uprawą stwierdzono go po raz pierwszy w 1890 r., na Dolnym Śląsku. Obecnie występuje w całym kraju, kolonizując zwłaszcza doliny rzeczne.

Z kolei, pochodzącego z Ameryki Północnej, niecierpka pomarańczowego spotkać można wokół brzegów Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, gdzie wkracza do łęgów olszowych, zarośli wierzbowych, szuwarów oraz nadrzecznych zbiorowisk okrajkowych. Jego występowanie na obszarze Polski zostało stwierdzone po raz pierwszy w 1987 roku, w okolicach Trzebieży, na brzegach szlaku wodnego Szczecin-Świnoujście.
Niecierpek pomarańczowy jest jednoroczną rośliną zielną, rozmnażającą się wyłącznie za pomocą nasion. Jego jasnozielona, często błyszcząca i nieco prześwitująca łodyga jest wzniesiona, zwykle rozgałęziona, naga, mięsista i krucha. Osiąga od 0,2 do 1,5, maksymalnie 2,3 m wysokości. Liście niecierpka pomarańczowego ułożone są skrętolegle na łodydze, mają blaszkę cienką, nagą i matową, o kształcie eliptycznym do jajowatego i grubo ząbkowanym brzegu. Kwiaty niecierpka pomarań-czowego wyrastają z kątów górnych liści pojedynczo lub po 2-3 na szypułce. Roślina wytwarza dwa typy kwiatów: chasmogamiczne (otwierające się, zapylane przez owady, pomarańczowe lub żółto-pomarańczowe, do 25 mm długości, z ostrogą zawierającą nektar) oraz klejstogamiczne (zamknięte, samopylne, około 1 mm długości). Owocem jest gwałtownie pękająca torebka, wyrzucająca nasiona na odległość do 2 m. Nasiona mogą unosić się na wodzie do 200 dni, w ten sposób pokonują znaczne odległości. Badania naukowe wskazują na to, że niecierpek pomarańczowy może wypierać rodzimego niecierpka pospolitego Impatiens noli-tangere, konkurując z nim o zasoby środowiska. Może wpływać na warunki abiotyczne ekosystemu przez silne ocienienie i/lub wzmożoną erozję. Prawdopodobna jest też konkurencja z rodzimymi gatunkami roślin o zapylacze, ze względu na bogaty w cukry i aminokwasy nektar.
W eliminacji inwazyjnych niecierpków stosowane są różne metody, których skuteczność wymaga sprawdzenia w warunkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

red.

powiązane – „Jak najszybciej rozpocząć budowę obwodnicy Szczecina!”

Stepnica

Przed 30 kwietnia

Stepnica. Do 30 kwietnia ma się zakończyć budowa przejście DW nr 111 przez Stepnicę.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podaje Zachodniopomrski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszlinie. Przejście DW nr 111 przez Stepnicę realizowane jest jako odrębna inwestycja w ramach przebudowy 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111. Ta część projektu ma zostać zakończona do 30 kwietnia br. Powodem wydłużenia terminów była konieczność rozbiórki i przeprowadzenia badań archeologicznych odsłoniętej w czasie przebudowy, historycznej, drewnianej konstrukcji drogi w Stepnicy.

Przebudowa 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111 została niedawno zakończona . Droga biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej S3 połączeniem nad morze.

DW nr 111 to szlak komunikacyjny, który ma znaczenie dla rozwoju miejscowości wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim, zwłaszcza Stepnicy, która posiada przystań jachtową, będącą częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. DW nr 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6. Znaczenie drogi wzrasta latem gdy rośnie ruch turystyczny.

Odcinek, który został przebudowany, był do 2014 r. drogą powiatową i nie spełniał standardów drogi wojewódzkiej. Teraz, droga na odcinku szlakowym została poszerzona do normatywnych 7 metrów, wzmocniono jej konstrukcję oraz zastosowano szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W miejscowościach: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Przebudowane zostały również zatoki autobusowe. Projekt przewidywał też przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

W projekcie zrezygnowano z pomysłu budowy drogi rowerowej wzdłuż całej DW 111, gdyż po sąsiedzku powstaje rowerowa trasa Blue Velo, która przebiega bliżej Zalewu Szczecińskiego i jest znacznie atrakcyjniejsza turystycznie i przyrodniczo od terenu przebiegu drogi wojewódzkiej 111.

Wieloletni proces przekształceń DW111, zakończy przebudowa mostu na rzece Gowienicy, przepływającej między Stepnicą i Stepniczką. Projekt na most czeka aktualnie na uzyskanie decyzji ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). ZZDW spodziewa się, że uzyska ją w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Wartość robót budowlanych prowadzonych przy przebudowie ponad 23 -kilometrowego odcinka DW111 Recław-Stepnica, wyniosła ponad 100 mln zł. Wniosek na dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa w tym przypadku na kwotę ponad 97,1 mln zł.

red.

powiązane – „Świnki zza oceanu”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Świnki zza oceanu

Stepnica. Niecodzienny prezent zza oceanu otrzymała gmina Stepnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z USA przyleciały 3 egzemplarze skarbonek, które mają powiększyć kolekcję jaka znajduje się w Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy . To odpowiedź na apel burmistrza Wuganowskiego do Polonii mieszkającej za granicą o pomoc w uzupełnianiu kolekcji świnek-skarbonek. Przesłane egzemplarze są odpowiedzią na ten apel.

Dwie z przesłanych skarbonek to świnki jedna niebieska z pieczęcią stanu Illinois, którą przekazał Skarbnik Stanu Illinois Michael Frerichs , druga świnka skarbonka z Urzędu Rewidenta Stanu Illinois przekazała sprawująca ten urząd Susana A. Mendoza.

Trzecia jest skarbonką typowo amerykańską bo przedstawia nie świnkę, ale Baby Yoda z „Gwiezdnych Wojen”. Skarbonkę tą ufundował Daniel Pogorzelski historyk i polonijny działacz społeczny, który od początku zaangażował się w całą akcję i który nadal obiecał nas wspierać.

Skarbonki znajdą swoje miejsce w kolekcji, która liczy już ponad 1800 skarbonek.

red.-

powiązane – „Więcej świnek”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Place zabaw gotowe

Stepnica. Zmodernizowano place zabaw w gminie Stepnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, jest takich placów pięć:

  • na Osiedlu przy ul. Kolejowej,
  • na Osiedlu Akacjowym,
  • na plaży w Stepnicy,
  • w sołectwie Bogusławie,
  • w sołectwie Stepniczka.

Dzieci już mogą się wspinać, przeciskać, trenować równowagę. Dla tych najmłodszych zaplanowano nowe huśtawki, karuzele i bujaczki sprężynowe. Każdy z placów zabaw posiada inne rozwiązania, aby urozmaicić zabawę. Dla starszych użytkowników oraz rodziców zamontowano betonowe stoły wraz z siedziskami do gry w szachy. Zamontowano także stojaki rowerowe.

Inwestycja kosztowała 261.903,67 zł z czego 186 245 zł wyniosła kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W następnych etapach po uzyskaniu dofinasowania środkami krajowymi lub unijnymi gmina chce modernizować następne place zabaw w pozostałych sołectwach.

red.

powiązane – „Dzień zmysłów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie