Connect with us

Powiat

Zmiany na węźle Kijewo

Powiat. Jutro, 2 września, wykonawca robót budowlanych wprowadzi tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w obszarze węzła Kijewo.

Opublikowane

w dniu

Zmiany wynikają z rozpoczęcia prac związanych z przebudową betonowego odcinka autostrady. W związku z zakończeniem okresu wakacyjnego prace na węźle będą posuwały się szybciej i bardziej intensywnie.

Pierwszy etap zmian w ruchu drogowym

W czwartek, 2 września, w godzinach popołudniowych wykonawca wprowadzi pierwszy etap zmian na węźle Kijewo. Będzie on polegał na wyłączeniu lewej jezdni autostrady A6 (relacja Gdańsk – Kołbaskowo) w kierunku na Kołbaskowo oraz Bydgoszcz.

Od strony Kołbaskowa ruch w kierunku na Gdańsk pozostaje bez zmian i będzie się odbywał po prawej jezdni, z ograniczeniem do jednego pasa ruchu. Ruch w kierunku przejścia granicznego w Kołbaskowie (relacja Gdańsk – Kołbaskowo) będzie przeniesiony na prawą jezdnię A6. Od mostu na rzece Płonia do wiaduktu nad autostradą ruch na prawej jezdni będzie dwukierunkowy.

Dojazd do Szczecina będzie się odbywał tak, jak do tej pory, czyli z jezdni lewej A6.

Kolejne zmiany organizacji ruchu drogowego

W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się następnych, czasowych ograniczeń w ruchu. Będzie to bezpośrednio związane z układaniem na nowych łącznicach warstwy ścieralnej oraz prowadzeniem prac przy ul. Zwierzynieckiej (DK10). Na dwie doby, w godzinach nocnych, wyłączona zostanie łącznica relacji Kołbaskowo – Stargard. Objazd do Stargardu będzie poprowadzony przez Szczecin za pomocą, wyłączonej obecnie z ruchu, łącznicy relacji Kołbaskowo – Szczecin. W związku z zamknięciem łącznicy, wyłączony z ruchu zostanie również zjazd ze Szczecina w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Objazd dla tej relacji poprowadzony zostanie przez węzeł Podjuchy, poprzez łącznicę Szczecin – Kołbaskowo.

O kolejnych zmianach w organizacji ruchu drogowego będziemy informować na bieżąco.

Dokończenie prac na węźle

Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z układaniem warstw bitumicznych. Wykonywane są także podpory pod nowy wiadukt nad autostradą A6. Z jezdni autostrady usunięte zostaną ostatnie stare betonowe płyty i w ich miejsce powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Wzdłuż autostrady zostaną wykonane jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Równocześnie prowadzone są także roboty elektryczne, prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego i telekomunikacyjne. W połowie przyszłego roku planowane jest zakończenie prac na węźle Kijewo.

red.

powiązane – „Panattoni – kolejna inwestycja”

default

Powiat

48. fałszywych alarmów

Powiat. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyło się roczne podsumowanie działalności strażaków z terenu powiatu goleniowskiego za rok 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, wzięli w nim udział: Komendant Wojewódzki Jarosław Tomczyk, strosta Tomasz Stanisławski oraz przedstawiciele gmin.

Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie Arkadiusz Skrzypczak podsumował efekty pracy Komendy Powiatowej – w roku 2022 odnotowano 1736 zdarzeń (o 42% więcej niż w roku poprzednim) co oznacza pod tym względem 6. miejsce w województwie, w tym 451 pożarów (wzrost o 16%), 1237 innych zdarzeń (wzrost 0 60%) i 48 fałszywych alarmów (wzrost 0 10%).

red.

powiązane – „Nocny oblot”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Nowe stawki za egzaminy

Powiat. Nową wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy przyjął dzisiaj Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Opublikowane

w dniu

Opłata za przeprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem będzie wynosiła:

1) za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu – 50 zł;
2) za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii:
a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – 200 zł,
b) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – 250 zł;

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują „stare” stawki opłat.

red.

powiązane – „Burmistrz kończy urzędowanie?”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Mobilne MAS

Powiat. Stowarzyszenie „Lider Powiatu Goleniowskiego” utworzy 7 mobilnych Miejsc Aktywności Społecznej w naszym powiecie.

Opublikowane

w dniu

Miejsca Aktywności Społecznej (MAS) powstaną w każdej z sześciu gmin członkowskich (Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica) oraz jedno o zasięgu całego powiatu goleniowskiego w Goleniowie. W ramach wsparcia stowarzyszenie wykorzysta blisko 1 mln zł.

Na terenie działania stowarzyszenia „Lider Powiatu Goleniowskiego” powstaną mobilne MAS. Zostaną wyposażone m.in. w namioty plenerowe, podesty sceniczne, stoły i ławy piknikowe, sprzęt elektroniczny, sprzęt nagłośnieniowy czy agregaty. Ze stref aktywności skorzystać będą mogli mieszkańcy z powiatów: drawskiego, wałeckiego, choszczeńskiego, goleniowskiego, ale także turyści polscy oraz zagraniczni. MAS posłużą do organizowania spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wyposażenie stref (poza jedną strefą) będzie mieć charakter mobilny. Oznacza to, że sprzęt będzie mógł być przewożony z miejsca na miejsce w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Co więcej zakupione urządzenia MAS nie wymagają stałego posadowienia. Koszt tego nowatorskiego przedsięwzięcia, którego finał przewidziano na wrzesień br., wyniesie 1 mln zł. Wydatki niemal w całości pokryje unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dedykowana obszarom wiejskim – PROW 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie większa współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, sportu, rekreacji czy organizacjami pozarządowymi – kołami gospodyń wiejskich, klubami sportowymi czy ochotniczymi strażami pożarnymi.

red.

powiązane – „Gdzie stanie pomnik Pileckiego?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie