Connect with us

Przybiernów

Zmiana stawki opłaty za śmieci

Przybiernów. W piątek 20 listopada o 9.00 radni zbiorą się sesji rady gminy.

Opublikowane

w dniu

Najbardziej interesującym punktem obrad dla mieszkańców, będzie ustalenie nowej, wyższej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie od 1 lutego 2021. W projekcie uchwały nie ma jeszcze wykazanej nowej stawki, bo jak nam powiedziała wójt Lilia Ławicka, w tej sprawie spotkają się jutro komisje rady. Dotychczasowa to 21 zł od osoby miesięcznie.

W porządku obrad znalazły też się m.in.:

  • obwieszczenie Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
    Gminy Przybiernów.
  • zmiany budżetu i w budżecie Gminy Przybiernów na 2020 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,
  • obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2021,
  • obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego na rok 2021,

red.

powiązane – „S3 – węzeł Przybiernów otwarty”

Przybiernów

Zakaz na jeziorach

Przybiernów. Radni powiatowi uchwalili wczoraj zakaz dotyczący jezior w Czarnogłowach.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o jeziora Czarnogłowy Duże i Średnie, a dotyczy zakazu używania silników spalinowych na tych jeziorach.

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zabytki do remontu

Przybiernów. Gmina Przybiernów złożyła wnioski na remont ośmiu obiektów w programie „Polski Ład”.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o kościoły w:

Przybiernowie – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
Łoźnicy – kwota wnioskowanych środków – 490.000,00 zł
Włodzisławiu – kwota wnioskowanych środków – 449.800,00 zł
Rzystnowie – kwota wnioskowanych środków – 500.000,00 zł
Dziśnie – kwota wnioskowanych środków – 3.430.000,00 zł

oraz:

pałac w Łoźnicy – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
budynek po dawnej szkole w Budzieszewicach – kwota wnioskowanych środków – 3.500.000,00 zł
budynek „Starego Młyna” w Babigoszczy – kwota wnioskowanych środków – 2.756.351,74 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

red.

powiązane – „Zumba ma powodzenie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zumba ma powodzenie

Przybiernów. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury zajęcia z zumby.

Opublikowane

w dniu

Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bindas, odbywają się w każdy poniedziałek, od godz. 19.30. Póki co zainteresowanie pań, które w ten sposób chcą nie tylko potańczyć, ale zadbać o zdrowie i kondycję, nie słabnie. Wręcz przeciwnie, chętnych nie brakuje – chcą nawet większej sali.

Wszystkim uczestniczkom zajęć zumby życzymy zatem wytrwałości i dobrej zabawy podczas kolejnych treningów!

red.

powiązane – „W kwietniu zakończenie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie