Connect with us

Stepnica

Złote Gody

Stepnica. Jubileusz „Złotych Godów” w gminie Stepnica obchodziło sześć par. Uroczystość odbyła się 19 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak ppodaje gmina, w imieniu Prezydenta RP wręczenia medali dokonał burmistrz Andrzej Wyganowski.

Tegorocznymi Jubilatami 50 lecia pożycia małżeńskiego są:

Państwo Leokadia i Stanisław Bojkowie
Państwo Teresa i Józef Geblewiczowie
Państwo Julia i Jan Korycińscy
Państwo Genowefa i Henryk Potasiakowie
Państwo Barbara i Tadeusz Sandeccy
Państwo Irena i Leszek Węcławikowie

Oto krótka charakterystyka Jubilatów:

PAŃSTWO LEOKADIA I STANISŁAW BOJKOWIE

Pani Leokadia i Pan Stanisław z gminą Stepnica związani są od urodzenia. 12 kwietnia 1971r. zawarli związek małżeński w Stepnicy. Pani Leokadia pracowała w GS Goleniów, natomiast Pan Stanisław w OTL w Stepnicy. Państwo Bojkowie całe życie pracowali zawodowo, uprawiali przydomowy ogródek oraz prowadzili drobną hodowlę na potrzeby własne.

Pani Leokadia i Pan Stanisław dochowali się dwoje dzieci, pięcioro wnucząt i dwóch prawnuków.

PAŃSTWO TERESA I JÓZEF GEBLEWICZOWIE

Pani Teresa urodziła się w miejscowości Gąsierzyno, natomiast Pan Józef urodził się we Francji. Jako dwuletni chłopiec zjechał z rodzicami do Polski, najpierw mieszkali w Łodzi, po paru miesiącach przenieśli się do Stepnicy. Państwo Geblewiczowie pobrali się 5 czerwca 1971 roku w Stepnicy. W roku 1976 przeprowadzili się do Goleniowa i tam mieszkali 30 lat. Po 30 latach wrócili do rodzinnego domu Pani Teresy czyli do Gąsierzyna, gdzie mieszkaja do chwili obecnej.

Pan Józef pracował miedzy innymi jako dyrektor ośrodka wczasowego, oraz jako dyrektor oddziału Banku PKO w Goleniowie z tego zakładu pracy przeszedł na emeryturę. Pani Teresa pracowała między innymi w banku spółdzielczym, ośrodku wczasowym oraz prowadziła własna działalność gospodarczą i z tej dziłalności przeszła na emeryturę.

Państwo Geblewiczowie mają troje dzieci (jednym z nich jest aktualny marszałek województwa), jednego wnuka i sześć wnuczek.

PAŃSTWO JULIA I JAN KORYCIŃSCY

Pani Julia od urodzenia mieszka na terenie Gminy Stepnica, jej rodzinna miejscowość to Łąka, natomiast od 10 lat Państwo Korycińscy mieszkają w Stepnicy. Pani Julia i Pan Jan poznali się w 1970 roku w Świnoujściu. Pan Jan był wtedy w wojsku. 11 kwietnia 1971 roku zawarli związek małżeński. Po ślubie Pan Jan przeprowdził się do żony do miejscowości Łąka.

Pan Jan pracował miedzy innymi w Stoczni Gdynia, później pływał na statkach, z tego ostatniego zakładu przeszedł na emeryturę. Pani Julia pomagała w gospodarstwie u rodziców, zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci, pracowała również w mleczarni w Wolinie z tego zakładu pracy przeszła najpierw na rentę chorobową a później na emeryturę. Państwo Korycińscy mają córkę i syna oraz dwoje wnucząt.

PAŃSTWO GENOWEFA I HENRYK POTASIAKOWIE

Pani Genowefa urodziła się w Stepnicy i tu ukończyła szkołę, Pan Henryk urodził się koło Poznania i zaraz po urodzeniu wraz z rodzicami przeprowadził się do Stepnicy, również w Stepnicy ukończył szkołę. Państwo Potasiakowie 12 czerwca 1971 roku zawarli związek małżeński.

Pan Henryk 37 lat pracował w Zakładach Drzewnych w Stepnicy, natomiast Pani Genowefa pracowała między innymi w Zakładach Drzewnych oraz w PCK, zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci. Państwo Potasiakowie mają troje dzieci, pięcioro wnucząt oraz jednego prawnuka.

PAŃSTWO BARBARA I TADEUSZ SANDECCY

Pani Barbara urodziła się w miejscowości Stepniczka, Pan Tadeusz w miejscowości Zawady gmina Jarczów. Pani Barbara z gminą Stepnica związana jest od urodzenia natomiast Pan Tadeusz od 1971 roku. 19 czerwca 1971 roku zawarli związek małżeński. Pani Barbara pracowała 3 lata w Zakładach Drzewnych w Goleniowie oraz 26 lat w Zakładach Drzewnych w Stepnicy, była Radną Rady Gminy w Stepnicy od I do IV kadencji. W latach od 2002 do 2012 Pani Barbara była Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stepnicy. Pani Barbara jest na emeryturze od 15 lat.

Pan Tadeusz pracował między innymi w kopalni Węgla Kamiennego “Anna” w Pszowie, w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Goleniowie, ZRB w Stepnicy przy Urzędzie Gminy, w Urzędzie Morskim Szczecin- Bosmanat Stepnica, jako Bosman portu 22 lata. Pan Tadeusz w latach 80 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Stepnicy. Na emeryturze od 13 lat.

Państwo Sandeccy dochowali się dwoje dzieci oraz jednego wnuka.

PAŃSTWO IRENA I LESZEK WĘCŁAWIKOWIE

Pani Irena i Pan Leszek od urodzenia są związani z gminą Stepnica. Po szkole podstawowej ukończyli przysposobienie rolnicze, aby móc zajmować się gospodarstwem. 23 grudnia 1971 roku zawarli związek małżeński. Do ślubu Pani Irena pracowała w zakładzie jajcarsko-drobiarskim, po ślubie zajmowała się prowadzeniem domu oraz pomagała w gospodarstwie. Pan Leszek pracował 12 lat w Fabryce Mebli w Goleniowie a od roku 1976 już tylko na gospodarstwie.

Państwo Węcławikowie mają troje dzieci, siedmioro wnucząt i dwie prawnuczki.

red.

powiązane – „Księga podatkowego wstydu”

Stepnica

Przed 30 kwietnia

Stepnica. Do 30 kwietnia ma się zakończyć budowa przejście DW nr 111 przez Stepnicę.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podaje Zachodniopomrski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszlinie. Przejście DW nr 111 przez Stepnicę realizowane jest jako odrębna inwestycja w ramach przebudowy 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111. Ta część projektu ma zostać zakończona do 30 kwietnia br. Powodem wydłużenia terminów była konieczność rozbiórki i przeprowadzenia badań archeologicznych odsłoniętej w czasie przebudowy, historycznej, drewnianej konstrukcji drogi w Stepnicy.

Przebudowa 23-kilometrowego odcinka Recław-Stepnica w ciągu DW111 została niedawno zakończona . Droga biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do drogi krajowej S3 połączeniem nad morze.

DW nr 111 to szlak komunikacyjny, który ma znaczenie dla rozwoju miejscowości wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim, zwłaszcza Stepnicy, która posiada przystań jachtową, będącą częścią Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. DW nr 111 łączy dziś położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6. Znaczenie drogi wzrasta latem gdy rośnie ruch turystyczny.

Odcinek, który został przebudowany, był do 2014 r. drogą powiatową i nie spełniał standardów drogi wojewódzkiej. Teraz, droga na odcinku szlakowym została poszerzona do normatywnych 7 metrów, wzmocniono jej konstrukcję oraz zastosowano szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W miejscowościach: Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów i azyle dla pieszych. Przebudowane zostały również zatoki autobusowe. Projekt przewidywał też przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

W projekcie zrezygnowano z pomysłu budowy drogi rowerowej wzdłuż całej DW 111, gdyż po sąsiedzku powstaje rowerowa trasa Blue Velo, która przebiega bliżej Zalewu Szczecińskiego i jest znacznie atrakcyjniejsza turystycznie i przyrodniczo od terenu przebiegu drogi wojewódzkiej 111.

Wieloletni proces przekształceń DW111, zakończy przebudowa mostu na rzece Gowienicy, przepływającej między Stepnicą i Stepniczką. Projekt na most czeka aktualnie na uzyskanie decyzji ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). ZZDW spodziewa się, że uzyska ją w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Wartość robót budowlanych prowadzonych przy przebudowie ponad 23 -kilometrowego odcinka DW111 Recław-Stepnica, wyniosła ponad 100 mln zł. Wniosek na dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa w tym przypadku na kwotę ponad 97,1 mln zł.

red.

powiązane – „Świnki zza oceanu”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Świnki zza oceanu

Stepnica. Niecodzienny prezent zza oceanu otrzymała gmina Stepnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, z USA przyleciały 3 egzemplarze skarbonek, które mają powiększyć kolekcję jaka znajduje się w Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy . To odpowiedź na apel burmistrza Wuganowskiego do Polonii mieszkającej za granicą o pomoc w uzupełnianiu kolekcji świnek-skarbonek. Przesłane egzemplarze są odpowiedzią na ten apel.

Dwie z przesłanych skarbonek to świnki jedna niebieska z pieczęcią stanu Illinois, którą przekazał Skarbnik Stanu Illinois Michael Frerichs , druga świnka skarbonka z Urzędu Rewidenta Stanu Illinois przekazała sprawująca ten urząd Susana A. Mendoza.

Trzecia jest skarbonką typowo amerykańską bo przedstawia nie świnkę, ale Baby Yoda z „Gwiezdnych Wojen”. Skarbonkę tą ufundował Daniel Pogorzelski historyk i polonijny działacz społeczny, który od początku zaangażował się w całą akcję i który nadal obiecał nas wspierać.

Skarbonki znajdą swoje miejsce w kolekcji, która liczy już ponad 1800 skarbonek.

red.-

powiązane – „Więcej świnek”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Place zabaw gotowe

Stepnica. Zmodernizowano place zabaw w gminie Stepnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, jest takich placów pięć:

  • na Osiedlu przy ul. Kolejowej,
  • na Osiedlu Akacjowym,
  • na plaży w Stepnicy,
  • w sołectwie Bogusławie,
  • w sołectwie Stepniczka.

Dzieci już mogą się wspinać, przeciskać, trenować równowagę. Dla tych najmłodszych zaplanowano nowe huśtawki, karuzele i bujaczki sprężynowe. Każdy z placów zabaw posiada inne rozwiązania, aby urozmaicić zabawę. Dla starszych użytkowników oraz rodziców zamontowano betonowe stoły wraz z siedziskami do gry w szachy. Zamontowano także stojaki rowerowe.

Inwestycja kosztowała 261.903,67 zł z czego 186 245 zł wyniosła kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W następnych etapach po uzyskaniu dofinasowania środkami krajowymi lub unijnymi gmina chce modernizować następne place zabaw w pozostałych sołectwach.

red.

powiązane – „Dzień zmysłów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie