Connect with us

Goleniów

Zespół Szkół Specjalnych w projekcie cyfrowym

Goleniów. Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie jest w trakcie realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich.

Opublikowane

w dniu

To projekt „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Obecna sytuacja epidemiczna pokazała jak ważnego tematu dotyczy projekt. Brak umiejętności cyfrowych utrudnia naukę. Dlatego nauczyciele w szkole podejmują zróżnicowane działania by uczniowie rozwijali te umiejętności. Jednocześnie dzięki temu przygotowują uczniów do ewentualnej nauki na odległość.

Od września tego roku wdrożono w szkole usługę Office 365 dostarczając uczniom i nauczycielom narzędzia do pracy zdalnej. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w wykorzystaniu narzędzi informatycznych a uczniowie w obsłudze platformy Teams. Ponadto szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania podczas którego uczniowie podejmowali różne aktywności ucząc się kodowania, także bez komputera.

Ponadto przedstawiciel szkoły p. Krystyna Parszuto brała udział w konferencji (on – line) „PowerED. Cyfrowe zasoby w wyrównywaniu szans edukacyjnych”. W tym, na imienne zaproszenie, w pracy zamkniętej grupy, której zadaniem było opracowanie zestawu rekomendacji dla różnych sektorów (prywatnego, publicznego, pozarządowego) na temat tego, w jaki sposób wspierać polską edukację na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych tak, aby zniwelować skutki wykluczeń społeczno-ekonomicznych.

red.

powiązane – „Namawiali uczniów?”

Goleniów

Posadzą las

Goleniów. Ponad setka osób będzie jutro sadzić las.

Opublikowane

w dniu

Nadleśnictwo Goleniów dostarczy sadzonki i ludzi, którzy wraz z członkami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA oraz pracownikami IKEI będą jutro od godz. 10 sadzić las na północ od Miękowa.

red.

powiązane – „Dwa marsze w niedzielę”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Dwa marsze w niedzielę

Goleniów. W Niedzielę Palmową 2 kwietnia przez Goleniów przejdą dwa marsze.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy to MARSZ DLA JEZUSA – uroczysta, barwna, radosna procesja, która wyruszy o godz. 11:40 z Plant. Parafia pw. Św. Katarzyny ogłasza konkurs na najpiękniejszą oraz na najdłuższą palmę; zwycięzcy otrzymają nagrody, które zostaną przyznane i wręczone na Mszy Świętej o godz. 12:00.

W tym samym dniu, w rocznicę śmierci św. Jan Pawła II, w duchowej łączności z Polakami w wielu miastach Polski i na całym świecie, odbędzie się goleniowski MARSZ PAPIESKI, marsz wdzięczności za życie, dzieło i pontyfikat św. Jana Pawła II. Parafia pw. Sw. Katarzyny zapraszamy na wieczorną Mszę o godz. 18:00, po Mszy o godz. 19:00 wymarsz z placu przed kościołem, ulicami miasta, do pomnika Jana Pawła II, stojącego przed kościołem św. Jerzego – zabierzcie ze sobą flagi biało-czerwone, świece, znicze, które złożymy przed pomnikiem. Podczas marszu wsłuchamy się w głos oraz nauczanie, zawsze zatroskanego o Polskę i Polaków, św. Jana Pawła II.

red.

powiązane – „Mniej księży”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina spółkom, spółki gminie

Goleniów. Radni zdecydowali dzisiaj o dokapitalizowaniu spółek GWiK i „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o podniesienie kapitału zakładowego w tych spółkach poprzez objęcie w nich przez gminę udziałów – w GWiK za 880 tys zł i w Porcie Lotniczym za 680 tys zł. Skarbnik gminy uzasadnił te operacje trudną sytuacją finansową obu spółek, w których gmina jest udziałowcem – w GWiK 100%, a w Porcie Lotniczym 2,5% (tu według skarbnika strata za rok 2022 to ok. 10.6 mln zł.).

W praktyce wydatki z budżetu gminy w ten sposób uchwalone, trafią z powrotem do… jej budżetu – obie spółki zalegają bowiem z zapłatą gminie podatku od nieruchomości za rok 2022 właśnie wymienione kwoty dokapitalizowania i mają za nie spłacić te zaległości.

Jak podał skarbnik, gmina dofinansowała Port Lotniczy po raz pierwszy od roku 2010.

red.

powiązane – „Tragiczna sytuacja szpitala”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie