Connect with us

Goleniów

Zespół Szkół Specjalnych w projekcie cyfrowym

Goleniów. Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie jest w trakcie realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich.

Opublikowane

w dniu

To projekt „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Obecna sytuacja epidemiczna pokazała jak ważnego tematu dotyczy projekt. Brak umiejętności cyfrowych utrudnia naukę. Dlatego nauczyciele w szkole podejmują zróżnicowane działania by uczniowie rozwijali te umiejętności. Jednocześnie dzięki temu przygotowują uczniów do ewentualnej nauki na odległość.

Od września tego roku wdrożono w szkole usługę Office 365 dostarczając uczniom i nauczycielom narzędzia do pracy zdalnej. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w wykorzystaniu narzędzi informatycznych a uczniowie w obsłudze platformy Teams. Ponadto szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania podczas którego uczniowie podejmowali różne aktywności ucząc się kodowania, także bez komputera.

Ponadto przedstawiciel szkoły p. Krystyna Parszuto brała udział w konferencji (on – line) „PowerED. Cyfrowe zasoby w wyrównywaniu szans edukacyjnych”. W tym, na imienne zaproszenie, w pracy zamkniętej grupy, której zadaniem było opracowanie zestawu rekomendacji dla różnych sektorów (prywatnego, publicznego, pozarządowego) na temat tego, w jaki sposób wspierać polską edukację na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych tak, aby zniwelować skutki wykluczeń społeczno-ekonomicznych.

red.

powiązane – „Namawiali uczniów?”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie