Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Przybiernów

Zbiórka w Przybiernowie

Przybiernów. Produkty dla Ukraińców zbierane są w Ośrodku Kultury w oraz urzędzie gminy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, strażacy również są gotowi na przyjmowanie produktów, jeśli zajdzie taka potrzeba od przyszłego tygodnia będą uczestniczyć w akcji przyjmowania darów.

W pierwszej kolejności dary będą przeznaczone dla uchodźców, który przybyli na teren gminy. Część zebranych darów wyruszyła na granicę z Ukrainą. Zbiórka organizowana jest również w sołectwach. Każdy z sołtysów jest odpowiedzialny za zbiórkę i przekazanie darów ze swojego sołectwa.

red.

powiązane – „115 uchodźców wojennych z Ukrainy”

Przybiernów

Koncert w Przybiernowie

Przybiernów. Jutro, w Dniu Matki odbędzie się koncert nie tylko dla nich.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Przebudowa boiska”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Przebudowa boiska

Przybiernów. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą Solid-Stet, na operację pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie” oraz został przekazany plac budowy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 6 grudnia 2021 roku w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy województwem zachodniopomorskim, a gminą Przybiernów na przebudowę boiska sportowego w Przybiernowie. Efektem będzie poprawa jakości infrastruktury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość przyznanej pomocy wynosi 113 632,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

red.

powiązane – „Przetarg na MOP Przybiernów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Przetarg na MOP Przybiernów

Przybiernów. Na oddanym do ruchu w ubiegłym roku odcinku S3 Brzozowo – Miękowo powstały MOP-y Przybiernów Zachód i Wschód (z rezerwą pod stację paliw i restaurację).

Opublikowane

w dniu

GDDKiA rozpoczęła przetarg na wyłonienie ich dzierżawcy, na oferty czekają do 21 lipca br. W przetargu będą mogły wystartować podmioty prowadzące minimum trzy stacje paliw przez 3 lata, które uzyskały średni roczny przychód za ostatnie dwa lata nie mniejszy niż 10 mln zł. O wyborze ofert będzie decydowała wysokość miesięcznego czynszu podstawowego (nie mniejszy niż 15 tys. zł. za MOP).

red.

powiązane – „Modernizacja pałacu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie