Connect with us

Goleniów

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną

Goleniów. W roku 2021 w gminie zużyto łącznie ok. 203,137 mln kWh energii elektrycznej – o prawie 13 mln kWh więcej niż w roku 2020.

Opublikowane

w dniu

Według „PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOLENIÓW” (stan na rok 2021), operatorem infrastruktury elektroenergetycznej i dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy Goleniów jest Enea Operator Sp. z o.o. (dalej Enea).

Zasilanie

Gmina Goleniów zasilana jest z dwóch Głównych Punktów Zasilania o napięciu transformacji 110/15 kV, tj.,: Łozienica i Goleniów. Na terenie gminy zlokalizowane są sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Długość linii elektroenergetycznych:

• Linie napowietrzne WN 110kV – 37,4 km,
• Linie napowietrzne SN 15kV – 177,0 km,
• Linie kablowe SN 15kV – 188,0 km,
• Linie napowietrzne nn 0,4 kV – 145,0 km,
• Linie kablowe nn 0,4 kV – 365,0 km.

Stacje elektroenergetyczne własności ENEA:

• 110 kV/SN – 2 szt.,
• Rozdzielnia sieciowa 15 kV – 1 szt.,
• Stacje SN/nn – 262 szt.

Przez obszar gminy Goleniów przebiegają linie 220 kV Glinki-Racław i Morzyczyn-Police (częściowo jako dwutorowe, a częściowo jako jednotorowe) oraz linia 220 kV Morzyczyna-Recław (linii jednotorowa).

Oświetlenie uliczne

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w 2021 r. wyniosło 1 528 MWh. W gminie znajduje się 2 337 opraw (w tym 30 opraw LED, pozostałe sodowe) własności Enea Oświetlenie Sp. z o.o. i Enea Operator Sp. z o.o. oraz 902 szt. oprawa LED i 799 szt. opraw sodowych własności Gminy Goleniów.

Zużycie energii elektrycznej

Ilość odbiorców i zużycie energii elektrycznej w Gminie Goleniów w latach 2020-2021:

średnie napięcie – 89 odbiorców odebrało 128,214 mln kWh energii elektr. w roku 2020, a 94 odbiorców odebrało 137,348 mln kWh w roku 2021.

niskie napięcie – 17 576 odbiorców odebrało 62,564 mln kWh energii elektr. w roku 2020, a 18 036 odbiorców odebrało 65,789 mln kWh energii elektr. w roku 2021

łącznie 17 665 odbiorców odebrało 190,777 mln kWh energii elektr. w roku 2020, a 18 130 odbiorców odebrało 203,137 mln kWh energii elektr. w roku 2021

W tym gospodarstwa domowe – 15 274 odbiorców odebrało 32,662 mln kWh energii elektr. w roku 2020, a 14 393 odbiorców odebrało 34,185 mln kWh energii elektr. w roku 2021

red.

powiązane – „Gdzie mniej światła od północy?”

Goleniów

Z więzienia na emeryturę

Goleniów. Zastępca dyrektora ZK w Goleniowie ppłk Edyta Gulbinowicz przeszła na emeryturę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje ZK Goleniów, ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie. Z dniem 01.03.2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a w dniu 26.02.2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Gmina Goleniów w statystyce

Goleniów. 33 795 – tyle zameldowanych osób liczyła gmina Goleniów zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2022 r.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina na podstawie danych ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Goleniowie, na terenie gminy zameldowanych jest 33 795 osób na pobyt stały oraz
832 osoby – na pobyt czasowy.

W 2022 roku jak i również w latach ubiegłych do największych miejscowości pod względem liczby mieszkańców, oprócz Goleniowa (20 022 osób) zalicza się:

  • Kliniska Wielkie 1474 mieszkańców
  • Załom 1259 mieszkańców
  • Mosty 1139 mieszkańców

Najmniejsze miejscowości natomiast to:

  • Niedamierz 2 osoby
  • Rurka 4 osoby
  • Bolesławice i Kamieniska 6 osób

W roku 2022 zarejestrowano 500 urodzeń, czyli o 6 mniej niż w roku 2021.
Zgonów w roku 2022 odnotowano 495. Dla porównania w roku 2021 liczba zgonów wynosiła 530.

Związek małżeński zawarło 203 pary, czyli o dwie pary mniej niż w roku 2021, a rozwiodło się 87 par. Dla porównania – w roku 2021 odnotowano 102 rozwody.

Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2022 r. to: Hanna, Antonina, Zofia oraz Emilia. Natomiast wśród chłopców Jakub, Antoni, Tymon i Aleksander.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Więcej połączeń

Goleniów. Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:

  • 77 w godzinach 8:01, 11:02, 17:01, 18:21 oraz
  • 96 w godzinach 8:46, 13:16, 16:46, 18:41

Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

red.

powiązane – „Afera budżetowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie