Connect with us

Goleniów

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Iny

Goleniów. Wczoraj 4 sierpnia w miejscu planowanych działań inwestycyjnych odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich z przedstawicielami samorządowymi, wykonawcami oraz pracownikami Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To jedno z najważniejszych działań realizowanych obecnie przez Wody Polskie na terenie Pomorza Zachodniego. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, to projekt dofinansowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Ina, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

  • Inwestycje zaczniemy na prawnym brzegu Iny, gdzie między innymi zostanie wykonana ścianka szczelna i będzie ona szła w dół rzeki Iny aż do oczyszczalni ścieków. Odbudowana zostanie pełna infrastruktura przeciwpowodziowa. Koszty oszacowane są na ponad 23 miliony złotych, wkład własny naszej instytucji to blisko 4 miliony złotych. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą i mamy nadzieję, że ten projekt inwestycyjny, który jest bardzo ważny dla Stargardu zostanie szybko i z sukcesem zrealizowany. Poprawi się infrastruktura pod względem bezpieczeństwa, poprawiony będzie spływ wód wezbraniowych oraz Ina zyska wizualnie, co również ma duże znaczenie dla rzeki i życia nad rzeką – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.
    Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na ograniczenie zasięgu zalania a przez to obniżenie ryzyka powodziowego na obszarze miasta Stargard i Miasta Goleniów i terenach przyległych. Wykonanie kompleksowe tych inwestycji pozwoli w znacznym stopniu zabezpieczyć dolinę rzeki lny przed zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ta inwestycja ma realne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Stargardu a także Goleniowa. Prowadzone prace sprawią, że Ina stanie się również miejscem jeszcze bardziej malowniczym i atrakcyjnym turystycznie.
    Ma być gotowa w 2022 roku.

red.

powiązane – „Ina – najlepsza rzeka łososiowa”

Goleniów

Sam Chrystus zaprasza na nocną adorację

Goleniów. Jutro, w nocy z piątku na sobotę jak co miesiąc każdy będzie mógł adorować Najświętszy Sakrament.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W pierwszy piątek miesiąca (2.09) w kościele pw. Św. Katarzyny od wieczornej Mszy Świętej, do pierwszej soboty (3.09) miesiąca i Mszy Św. porannej oraz przez całą tę sobotę – w kościele pw. Św. Jerzego również. Wstęp wolny – Chrystus czeka na każdego w nocnej ciszy świątyni…

red.

powiązane – „Jest nowy krzyż”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Robocza rewizyta

Goleniów. Przedstawiciele Celowego Związku Gmin R-XXI wizytowali wczoraj bazę PGK w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała prezes PGK Andrzej Cieśliński, była to robocza rewizyta po wyjeździe przedstawicieli naszej gminy tydzień temu do Słajsina. Goście z R-XXI z przewodniczącym Jackiem Chrzanowskim, zapoznali się z warunkami bazy PGK oraz przeprowadzili rozmowy z wiceburmistrzami Zajko i Banachem oraz kierownictwem PGK. Oba spotkania mają wypracować warunki przystąpienia gminy Goleniów do CZG R-XXI.

red.

powiązane – „Z wizytą w Słajsinie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Msza ostatniej szansy

Goleniów. Mszą Świętą ostatniej szansy proboszcz nazwał Mszę o godz. 20.00 w niedzielę.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ksiądz proboszcz Krzysztof Musiałek Schr. z parafii pw. Św. Katarzyny w Goleniowie widząc potrzebę duszpasterską, podjął decyzję, że we wszystkie niedziele w roku – a nie tylko w okresie wakacyjnym – będzie odprawiana Msza Św. o godz. 20:00. Nazwał ją właśnie Mszą Św. ostatniej szansy.

red.

powiązane – „Tylko dla niewierzących – mężczyźni z różańcem na ulicach Goleniowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie