Connect with us

Goleniów

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Iny

Goleniów. Wczoraj 4 sierpnia w miejscu planowanych działań inwestycyjnych odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich z przedstawicielami samorządowymi, wykonawcami oraz pracownikami Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Opublikowane

w dniu

To jedno z najważniejszych działań realizowanych obecnie przez Wody Polskie na terenie Pomorza Zachodniego. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, to projekt dofinansowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Ina, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

  • Inwestycje zaczniemy na prawnym brzegu Iny, gdzie między innymi zostanie wykonana ścianka szczelna i będzie ona szła w dół rzeki Iny aż do oczyszczalni ścieków. Odbudowana zostanie pełna infrastruktura przeciwpowodziowa. Koszty oszacowane są na ponad 23 miliony złotych, wkład własny naszej instytucji to blisko 4 miliony złotych. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą i mamy nadzieję, że ten projekt inwestycyjny, który jest bardzo ważny dla Stargardu zostanie szybko i z sukcesem zrealizowany. Poprawi się infrastruktura pod względem bezpieczeństwa, poprawiony będzie spływ wód wezbraniowych oraz Ina zyska wizualnie, co również ma duże znaczenie dla rzeki i życia nad rzeką – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.
    Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na ograniczenie zasięgu zalania a przez to obniżenie ryzyka powodziowego na obszarze miasta Stargard i Miasta Goleniów i terenach przyległych. Wykonanie kompleksowe tych inwestycji pozwoli w znacznym stopniu zabezpieczyć dolinę rzeki lny przed zagrożeniem powodziowym, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ta inwestycja ma realne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Stargardu a także Goleniowa. Prowadzone prace sprawią, że Ina stanie się również miejscem jeszcze bardziej malowniczym i atrakcyjnym turystycznie.
    Ma być gotowa w 2022 roku.

red.

powiązane – „Ina – najlepsza rzeka łososiowa”

Goleniów

750 tys sadzonek

Goleniów. W Nadleśnictwie Goleniów rozpoczęło się wyorywanie sadzonek wyhodowanych szkółce leśnej nadleśnictwa.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, w tym roku wiosną zamierza posadzić w lasach nadleśnictwa drzewka na powierzchni ponad 100 hektarów – ogółem ok. 750 tys. sztuk sadzonek.

Najwięcej sosny zwyczajnej – 351 tys. sztuk, dębu szypułkowego – 146 tys. szt. oraz buka zwyczajnego – 115 tys. szt.

Sadzonki zostaną przekazane również do innych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie , tj.: Klinisk, Międzyzdrojów, Gryfic, Choszczna, Bierzwnika i Myśliborza.

red.

powiązane – „Spontaniczne przekazanie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Sami zrezygnowali

Goleniów. Rezygnację z pełnienia swojej funkcji złożył sołtys sołectwa Kliniska Wielkie oraz oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w związku z powyższym, burmistrz odwołuje zebranie wiejskie sołectwa Kliniska Wielkie zwołane na dzień 27 marca 2023 r. na godz. 17.00, na którym miało odbyć się głosowanie w sprawie odwołania sołtysa oraz Rady Sołeckiej Klinisk Wielkich.

red.

powiązane – „Odwołają sołtysa?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie