Connect with us

Goleniów

Za śmieci bez zmian?

Goleniów. W najbliższą środę goleniowscy radni na internetowej sesji zajmą się m.in. ceną za odbiór komunalnych śmieci.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dotychczas w naszym powiecie tylko gmina Goleniów nie dostosowała swoich uregulowań „śmieciowych” do wymogów ustawowych. Dlatego w innych gminach opłaty za odbiór śmieci są teraz zdecydowanie wyższe – i tak już chyba pozostanie. Jak nam powiedział dzisiaj wiceburmistrz Henryk Zajko, na sesji pod obrady staną te same projekty tzw. „uchwał śmieciowych” co na sesji 5 lutego. Przewidują one m.in. naliczanie ‘opłaty śmieciowej’ w powiązaniu ze zużyciem wody w przypadku mieszkańców domów wielorodzinnych (8 zł za 1 m3 wody, gdy gospodarstwa sortują odpady, kara 16 zł – gdy odstawiane są wyłącznie odpady zmieszane) oraz od osoby zamieszkałej w przypadku domów jednorodzinnych (24 zł miesięcznie w przypadku sortowania odpadów, kara 48 zł gdy gospodarstwo oddaje odpady zmieszane).
Jednak zdaniem Zajki nie jest wykluczone zgłoszenie do nich autopoprawki burmistrza, które są jeszcze cały czas dyskutowane. Ze względu na pandemię oraz jej skutki gospodarcze i finansowe dla mieszkańców, trudno sobie teraz wyobrazić obciążenie lokalnej społeczności znacznie większymi opłatami za śmieci. Może to oznaczać utrzymanie obecnego status quo w cenie śmieci – 12 zł za sortowane i 16 za zmieszane (z uwzględnieniem zmian ustawowych nakazujących ich sortowanie pod sankcja kary finansowej) Takie rozwiązanie oznacza, że wszyscy gminni podatnicy będą nadal dopłacać poprzez budżet gminy do powiększającego się deficytu w gminnej gospodarce odpadami (obecnie w sumie ponad 6 mln zł).

Red.

Powiązane – „Śmieci – co nas czeka?”, „6 mln zł deficytu i dyscyplina klubowa”

Goleniów

PUM zainteresowany szpitalem

Goleniów. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany przejęciem szpitala w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podało PR Szczecin, Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznał, że uczelnia jest zainteresowana przejęciem placówki w Goleniowie przez szpital kliniczny na Pomorzanach. Jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Jeszcze w tym miesiącu planowane jest spotkanie radnych powiatowych z dyrektorem szpitala na Pomorzanach.

red.

powiązane – „Od 1 stycznia 2021 szpital w użyczenie?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kontrole na ulicy i w sklepach

Goleniów. Wczoraj na terenie Goleniowa funkcjonariusze goleniowskiej komendy Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólne kontrole.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Miały na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy Goleniowa przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z podróżowaniem środkami komunikacji zbiorowej. Sprawdzano jak mieszkańcy miasta przestrzegają obowiązujących nakazów zasłaniania ust i nosa na przystankach i środkach komunikacji zbiorowej. Podczas przedmiotowych działań służby przypominały o obowiązujących przepisach i konsekwencjach jakie grożą za ich nieprzestrzeganie. Jest to kontynuacja działań jakie wymienione służby prowadzą na terenie powiatu goleniowskiego od początku lipca.
W ubiegłym tygodniu podobne kontrole były przeprowadzane na terenie sklepów w Goleniowie i Maszewie.
Działania mają na celu profilaktykę i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przypominamy jednak, że w przypadku rażącego naruszania obowiązujących przepisów, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500zł

red.

powiązane – „Gminny raport epidemiologiczny”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Odpady wielkogabarytowe raz na pół roku

Goleniów. Od 1 lipca 2020 roku PGK nie odbiera odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości wielorodzinnych w systemie objazdowym co 2 tygodnie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Teraz odbiór będzie odbywał się 1 raz na pół roku w wyznaczonych przez spółkę terminach. Jest cały czas możliwość bezpłatnego dostarczenia przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych na PSZOK w bazie PGK w Goleniowie – od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 do 19.00.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji prywatnych w gminie odbywa się według załączonego harmonogramu.

red.

powiązane – „PGK – od jutra nowa umowa z gminą”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie