Connect with us

Przybiernów

Za śmieci 24 zł

Przybiernów. Wczoraj ustalono propozycję nowej stawki za obiór śmieci w gminie, która będzie głosowana na sesji w najbliższy piątek.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Według tego projektu uchwały, od 1 lutego 2021 r opłata za odbiór odpadów komunalnych w gminie wzrośnie z obecnych 21 zł, do 24 zł od osoby miesięcznie. Jak nam powiedziała wójt Lilia Ławicka, podwyżka ma związek ze wzrostem opłaty za odbiór śmieci przez CZG R-XXI, którego gmina jest członkiem i do którego odstawia swoje śmieci. Np. za odpady zmieszane opłata wzrośnie tam od 1 stycznia 2021 r z 310 zł do 438 zł netto za tonę.  W ramach podniesionej opłaty mieszkańcy będą mieli zagwarantowany bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji – raz w roku.

red.

powiązane – „R-XXI podwyżki cen”

Przybiernów

Spis zakończony

Przybiernów. Dobiegł końca powszechny spis rolny w gminie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, spisowi poddane były 232 gospodarstwa, z tego 68,78% metodą wywiadu bezpośredniego (przez rachmistrza terenowego), 21,7% poprzez samospis internetowy, 9,52% metodą wywiadu telefonicznego.
Powszechny Spis Rolny trwał od 1 września 2020 r. Prace spisowe na terenie gminy Przybiernów organizował Gminny Zespół Spisowy, w terenie pracował 1 rachmistrz spisowy.

red.

powiązane – „Za tydzień obowiązkowa segregacja”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Oświetlona droga do jeziora

Przybiernów. 27 listopada 2020 r. spotkaniem integracyjnym przedstawicieli sołectwa Czarnogłowy i Gminy Przybiernów zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zmniejszono liczbę uczestniczących oraz zachowane wszelkie reżimy sanitarne. Odbyła się loteria i konkursy dla dzieci.
Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Czarnogłowy o tytule „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

red.

powiązane – „Fiszka inwestycyjna w Czarnogłowach”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Za tydzień obowiązkowa segregacja

Przybiernów. Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała rady gminy w sprawie regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dlatego od dnia 2 grudnia 2020r na terenie gminy Przybiernów obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych. Obowiązek segregowania odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas nie prowadzili segregacji odpadów komunalnych, urząd gminy w Przybiernowie wzywa do zmiany deklaracji, natomiast nieruchomości nie zamieszkałe (podmioty gospodarcze, szkoły i inne placówki edukacyjne, zakłady pracy, itp.) powinny aneksować swoje umowy z przedsiębiorstwem wykonującym usługę wywozu odpadów komunalnych.

Również od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia w wysokości 2,00zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć kompostowania nie będzie otrzymywał worków brązowych jak również nie będzie mógł oddawać bioodpadów (u źródła zgodnie z harmonogramem oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

red.

powiązane – „Podwyżka uchwalona”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie