Connect with us

Goleniów

Za drogo – przetarg unieważniony

Goleniów. Będzie kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych w gminie, bo oferta PGK jest za droga.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Tak uzasadnia unieważnienie przetargu wiceburmistrz Henryk Zajko. Wczoraj otwarto oferty i okazało się, że złożyła ją tylko komunalna spółka PGK z Goleniowa. Mimo że należy w 100% do gminy Goleniów, jej oferta jest za droga. Problem w tym, że nie wiadomo o ile.
Na stronie BIP gminy pojawił się podpisana przez burmistrza Krupowicza informacja z otwarcia ofert, z której wynika, że PGK zaproponowało 17,716 ml zł brutto, a gmina ma do wydania 7,465 mln zł brutto. Różnica ponad 10 mln zł jest tak duża, że wygląda na pomyłkę – tylko czyją?
Jednak gdy popatrzymy na SIWZ przetargu to zobaczymy, że szacunkowa wartość całkowita zamówienia gminy to 13,823 mln zł netto, czyli ok. 15 mln zł brutto z 8% VAT. W tym przypadku różnica jest znacznie mniejsza – tylko 2,7 mln zł. Nie udało się nam ustalić, czy „za drogo” dla gminy to więcej o 10, czy o 2,7 mln zł?
Jak nam powiedział prezes PGK kierowana przez niego spółka przedstawioną w ofercie cenę 17,716 mln zł brutto, konstruowała w odniesieniu do podanej przez gminę ogólnej masy śmieci przewidzianej do odbioru w czasie obowiązywania zamówienia – 12,8 tys ton. Daje to średnio ok. 1384 zł za tonę śmieci – bez dzielenia na frakcje. W tej cenie są pewnie wszystkie koszty PGK wraz z ceną jaką płaci odbiorcy śmieci na wysypisku. Czy jakiś zysk też– nie wiadomo, bo to przecież spółka gminna.
Do czasu rozpisania i rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, gminne śmieci dalej będzie odbierać PGK – w czerwcu w oparciu o starą, obowiązującą do końca tego miesiąca umowę, później pewnie aneksowaną.

red.
powiązane – „14 mln zł za 13 tys ton”

Goleniów

PUM zainteresowany szpitalem

Goleniów. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany przejęciem szpitala w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podało PR Szczecin, Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznał, że uczelnia jest zainteresowana przejęciem placówki w Goleniowie przez szpital kliniczny na Pomorzanach. Jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Jeszcze w tym miesiącu planowane jest spotkanie radnych powiatowych z dyrektorem szpitala na Pomorzanach.

red.

powiązane – „Od 1 stycznia 2021 szpital w użyczenie?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kontrole na ulicy i w sklepach

Goleniów. Wczoraj na terenie Goleniowa funkcjonariusze goleniowskiej komendy Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólne kontrole.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Miały na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy Goleniowa przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z podróżowaniem środkami komunikacji zbiorowej. Sprawdzano jak mieszkańcy miasta przestrzegają obowiązujących nakazów zasłaniania ust i nosa na przystankach i środkach komunikacji zbiorowej. Podczas przedmiotowych działań służby przypominały o obowiązujących przepisach i konsekwencjach jakie grożą za ich nieprzestrzeganie. Jest to kontynuacja działań jakie wymienione służby prowadzą na terenie powiatu goleniowskiego od początku lipca.
W ubiegłym tygodniu podobne kontrole były przeprowadzane na terenie sklepów w Goleniowie i Maszewie.
Działania mają na celu profilaktykę i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przypominamy jednak, że w przypadku rażącego naruszania obowiązujących przepisów, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500zł

red.

powiązane – „Gminny raport epidemiologiczny”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Odpady wielkogabarytowe raz na pół roku

Goleniów. Od 1 lipca 2020 roku PGK nie odbiera odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości wielorodzinnych w systemie objazdowym co 2 tygodnie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Teraz odbiór będzie odbywał się 1 raz na pół roku w wyznaczonych przez spółkę terminach. Jest cały czas możliwość bezpłatnego dostarczenia przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych na PSZOK w bazie PGK w Goleniowie – od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 do 19.00.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji prywatnych w gminie odbywa się według załączonego harmonogramu.

red.

powiązane – „PGK – od jutra nowa umowa z gminą”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie