Connect with us

Goleniów

Za drogo – przetarg unieważniony

Goleniów. Będzie kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych w gminie, bo oferta PGK jest za droga.

Opublikowane

w dniu

Tak uzasadnia unieważnienie przetargu wiceburmistrz Henryk Zajko. Wczoraj otwarto oferty i okazało się, że złożyła ją tylko komunalna spółka PGK z Goleniowa. Mimo że należy w 100% do gminy Goleniów, jej oferta jest za droga. Problem w tym, że nie wiadomo o ile.
Na stronie BIP gminy pojawił się podpisana przez burmistrza Krupowicza informacja z otwarcia ofert, z której wynika, że PGK zaproponowało 17,716 ml zł brutto, a gmina ma do wydania 7,465 mln zł brutto. Różnica ponad 10 mln zł jest tak duża, że wygląda na pomyłkę – tylko czyją?
Jednak gdy popatrzymy na SIWZ przetargu to zobaczymy, że szacunkowa wartość całkowita zamówienia gminy to 13,823 mln zł netto, czyli ok. 15 mln zł brutto z 8% VAT. W tym przypadku różnica jest znacznie mniejsza – tylko 2,7 mln zł. Nie udało się nam ustalić, czy „za drogo” dla gminy to więcej o 10, czy o 2,7 mln zł?
Jak nam powiedział prezes PGK kierowana przez niego spółka przedstawioną w ofercie cenę 17,716 mln zł brutto, konstruowała w odniesieniu do podanej przez gminę ogólnej masy śmieci przewidzianej do odbioru w czasie obowiązywania zamówienia – 12,8 tys ton. Daje to średnio ok. 1384 zł za tonę śmieci – bez dzielenia na frakcje. W tej cenie są pewnie wszystkie koszty PGK wraz z ceną jaką płaci odbiorcy śmieci na wysypisku. Czy jakiś zysk też– nie wiadomo, bo to przecież spółka gminna.
Do czasu rozpisania i rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, gminne śmieci dalej będzie odbierać PGK – w czerwcu w oparciu o starą, obowiązującą do końca tego miesiąca umowę, później pewnie aneksowaną.

red.
powiązane – „14 mln zł za 13 tys ton”

Goleniów

Węzeł do likwidacji

Goleniów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie systematycznie realizuje działania mające na celu poprawę czystości powietrza w mieście, m.in. poprzez modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje spółka, jednym z tych działań jest likwidacja grupowego węzła cieplnego Grunwaldzka 5, dzięki której zmniejszy się produkcja energii o 691 GJ, a w konsekwencji zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o 69Mg w ciągu roku.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pani Emilia Niemyt oraz prezes zarządu PEC Goleniów pan Tomasz Majewski podpisali w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie umowę pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5”.

Przedmiotem wniosku jest likwidacja węzła grupowego i budowa dziesięciu nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Obejmie także wymianę zewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej w technologii tradycyjnej w kanałach żelbetowych na sieć wysokich parametrów wykonaną z rur preizolowanych. Długości sieci wyniesie 0,5 km, a wartość inwestycji 1.103.600,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 987,6 tys. zł. Zadanie jest już realizowane. Jego zakończenie zaplanowano na 15 września 2022 r.

red.

powiązane – „Cena ogrzewania”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nocleg w szałasie

Goleniów. Nadleśnictwo Goleniów by sprostać wymaganiom, jak również móc zaoferować szerszą gamę możliwości korzystania z terenów leśnych przez turystów zamontowało w terenie szałas drewniany typu –shelter-.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, widoczne na zdjęciu zadaszenie pozwoli schronić się turystom na czas nocowania w terenie leśnym w wyznaczonym do tego obszarze zgodnie z wdrożonym programem przez Nadleśnictwo pn: „Zanocuj w Lesie”.

Obecny na fotografii –shelter- umiejscowiony jest na terenie leśnictwa Widzieńsko na polanie za leśniczówką.

red.

powiązane – „Sokół na szkoleniu”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zjazd dyrektorów

Goleniów. Ponad 40 dyrektorów zakładów aktywności zawodowej przyjechało do Goleniowa na ogólnopolski zjazd Związku Pracodawców ZAZ.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów gościł ich jako jeden z najmłodszych w Polsce, największych i wielowydziałowych, a zarazem najbardziej dynamiczny i nowoczesny. Obcenie w ZAZ-ie w Goleniowie pracuje już 130 niepełnosprawny.

red.

powiązane – „Unikalny system 40 robotów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie