Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Nowogard

Z deficytem i cięciami wydatków

W czwartek 2 stycznia 2020 r radni podczas sesji uchwalili budżet gminy na rok. 2020. Wcześniej obniżyli niektóre podatki lokalne i wydatki gminy.

Opublikowane

w dniu

Dochody gminy ustalono na blisko 120 mln zł, a wydatki na nieco ponad 122 mln zł przy deficycie na poziomie ok. 2,4 mln zł. Sesja 2 stycznia br została zwołana przez przewodniczącego rady Marcina Nieradkę wbrew woli burmistrza Czapli, który na sesji 20 grudnia 2019 r złożył wniosek o zwołanie sesji rady na 27 grudnia. W związku z tym burmistrz wystosował skargę do wojewody na przewodniczącego Nieradkę twierdząc, że ten postąpił niezgodnie z prawem i oczekuje od wojewody wszczęcia postępowania nadzorczego w stosunku do Nieradki.

Wcześniej na wspomnianej sesji 20 grudnia  opozycyjna w stosunku do burmistrza większość w radzie złożyła 4 wnioski zmian w budżecie na rok 2020 w konsekwencji podjętych wcześniej uchwał o zmniejszeniu podatku od nieruchomości, zmniejszyli wpływy do budżetu gminy z podatków (rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dop. red.) łącznie zmniejszy to o 1,2 mln zł planowane dochody gminy. W następstwie tego radni przegłosowali cięcia w wydatkach. Na promocję gminy „obcięto” łącznie 170 tys. zł. pozostawiając w sumie 45 tys. złotych „Cięcia” dotknęły też imprez gminnych, w tym dożynek: gdzie 55 tys. zł zmniejszono do 15 tys. złotych. O 20 tys. złotych zmniejszono też środki na zakup usług pozostałych – konkursy i materiały wyposażenia. Radni z opozycji (Nowa i PiS”) drastycznie, o ponad 80 procent “obcięli”   wydatki na administrację publiczną, czyli w praktyce m.in. funkcjonowanie urzędu gminy – z 765 tys. zł radni “obcięli” 620 tys.

Nowogard

R-XXI liczniejszy

Nowogard. Celowy Związek Gmin R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, powiększył się o kolejną gminę.

Opublikowane

w dniu

We wtorek 28 czerwca na sesji zgromadzenia delegatów w Słajsinie przyjęta do związku została gmina Stara Dąbrowa – w sumie jest ich teraz w związku 32. Delegaci zdecydowali również o zakupie przez związek działki w Łobzie pod budowę biogazowani.

Zarząd związku przedstawił pod dyskusję planowane podwyżki cen na odpady, które mają obowiązywać w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie w 2023 roku.

Delegaci udzielili zarządowi CZG R-XXI absolutorium za rok 2021.

red.

powiązane – „R-XXI szuka nowego terenu?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sobótkowa noc

Nowogard. Cuda wianki zapowiadają na jutro na placu Szarych Szeregów.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Starostwo – dysproporcje płacowe”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nabór do „zerówki”

Nowogard. „W naszej szkole prowadzimy nabór do klasy zerowej na rok szkolony 2022/2023,
w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o bezpłatne zamieszczenie informacji w państwa gazecie”.

Opublikowane

w dniu

Tak napisła do nas Ewa Żylak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z poniższym:

„Istnieje możliwość utworzenia  bezpłatnej klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie w roku szkolnym 2022/2023 (rocznik 2016, 2017) – jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie oświadczenia woli (załącznik 1 – znajduje się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie SP-2 ).

Deklarację można osobiście złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 lub drogą mailową na adres spnr2nowogard@vp.pl”

red.

powiązane – „Sesja Zgromadzenia Delegatów CZG R-XXI o podwyżkach”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie