Connect with us
  • https://fabryka-energii.eu/instalacjefotowoltaiczne/

Stepnica

Wymiana pieców

Stepnica. Burmistrz podpisał wczoraj porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie realizacji w gminie programu „Czyste Powietrze”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Jak podaje gmina, oznacza to, że upoważniony pracownik tut. Urzędu Miasta i Gminy Maciej Herman, udzielać będzie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pomoże on w zakresie przygotowania oraz wypełnienia wniosku, a także rozliczenia przyznanego dofinansowania. Udostępni także komputer z dostępem do internatu w celu umożliwienia wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie i jego wydruk.
Po podpisaniu przedmiotowego porozumienia, wnioskodawca wniosek o dofinansowanie składa do tut. Urzędu Miasta i Gminy, a następnie wniosek po jego zarejestrowaniu i uzupełnieniu w terminie do 5 dni, zostaje przekazany do realizacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Burmistrz będzie wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. Zaświadczenie wymagane jest jako załącznik do wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Kontakt w sprawie Programu „Czyste Powietrze” w UMiG w Stepnicy
Maciej Herman specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji i sportu.
Tel. 91 418 85 21 wew. 30 e-mail: fundusze@stepnica.pl

red.

powiązane – „Budżet mocno deficytowy”

Stepnica

Jutro bez wody

Stepnica. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. informują że w dniu 25.02.2021 r. będzie kilkugodzinna przerwa w dostawie wody.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od godziny 9.00 do 16.00 na ternie Stepnicy nastąpi wstrzymanie dostawy wody w związku z robotami na sieci kanalizacyjnej.

red.

powiązane – „Pomorze Zachodnie 360”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pomorze Zachodnie 360

Goleniów. Stepnica. Portal „PomorzeZachodnie360” to wirtualna, interaktywna mapa województwa zachodniopomorskiego z prezentacją gmin: Goleniów i Stepnica.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Na portalu można zobaczyć ponad 500 zjawiskowych panoram sferycznych, które zostały wykonane na terenie 35 gmin – w tym dwóch z naszego powiatu. Gminy Goleniów(„Goleniów 360”) i Stepnica („Stepnica 360”) można tam obejrzeć nie tylko przez oba miasta ale i najciekawsze miejsca w sołectwach.

Dzięki portalowi wirtualni turyści mogą zobaczyć skarby przyrody, atrakcje turystyczne, odwiedzić bazę noclegową i wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem, nie wychodząc z domu. Celem portalu jest, między innymi, pomoc w zaplanowaniu podróży.

red.

powiązane – „Lubczyna wirtualnie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Goleniów i Stepnica niezagrożone

Goleniów, Stepnica. Wody Polskie – nie ma zagrożenia powodziowego w regionie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Dotyczy to także gmin Goleniów i Stepnica leżących nad jeziorem Dąbie i Zalewem Szczecińskim.

Jak podają Wody Polskie, dwóch miejscowościach Pomorza Zachodniego hydrowskazy pokazują przekroczenie stanu alarmowego, ale nie ma groźby powodzi zatorowej, roztopowej ani opadowej – Wody Polskie w Szczecinie po to prowadzą akcje lodołamania, by zniwelować wszelkie zagrożenia powodziowe wynikające z odwilży i obecnej sytuacji hydrologicznej. Akcja lodołamania trwa od wtorku i wiele wskazuje na to, że trwać będzie do niedzieli lub poniedziałku. Jest to uzależnione od warunków atmosferycznych. W czwartek odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich w której uczestniczył dyrektor Marek Duklanowski oraz kierownik polsko-niemieckiej akcji lodołamania Stefan Iwicki.
 
  Jak mówią przedstawiciele Wód Polskich ostatnie dni to intensywna praca trzynastu jednostek. Lodołamanie prowadzone jest na Odrze Zachodniej. Odrze Granicznej, Regalicy oraz Jeziorze Dąbie. Swobodny przepływ krze udało się zapewnić, co widać patrząc np. Na Regalicję na wysokości Obiektu Hydrotechnicznego w Podjuchach. Wody Polskie uspokajają mieszkańców: na ten moment nie ma zagrożenia powodziowego w naszym regionie.
  – Chciałbym uspokoić, że fakt przekroczenia stanów alarmowych w miejscowościach Bielinek i Gozdowice nie przekłada się na nic innego jak czerwone znaczniki na hydrowskazach. W tych miejscach dzisiaj prowadzona jest intensywna akcja lodołamania, może dochodzić tylko do podtopień użytków rolnych. Drogi dojazdowe czy mienie mieszkańców jest bezpieczne, co więcej akcja lodołamania powoduje, że spodziewamy się w najbliższych dniach ustabilizowania się poziomu wody na całym Szczecińskim Węźle Wodnym – zapewnia dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. – Podjęta przez Wody Polskie praca pozwala bezpiecznie patrzeć na przyszłość. Lodołamanie powinno zakończyć się na przełomie tygodnia – dodaje dyrektor Duklanowski.

  • Rozpoczęliśmy dzisiaj pracę na trzech rejonach operacyjnych: Jezioro Dąbie (4 lodołamacze), Gryfino-Szczecin Regalica (2 lodołamacze) i czołówka lodołamaczy pracująca w rejonie Krajnika Dolnego. Lód, który zalegał w Ognicy przemieszczał się, mogły się tworzyć spiętrzenia, które były natychmiast łamane. Stopniowo posuwamy się w górę rzeki w rejony Odry Granicznej, spodziewamy się opadnięcia poziomu wody w Bielinku i Gozdowicach w miarę postępowania akcji lodołamania. Możliwe są wahania stanu wody, wynika to z przemieszczania się pokrywy lodowej oraz roztopów. Nie będzie to wpływało na bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Stefan Iwicki, kierownik i koordynator polsko-niemieckiej akcji lodołąmania.
     Polsko-Niemiecka akcja lodołamania trwa od wtorku. To pierwsze łamanie lodu na Odrze od marca 2018 roku.

red.

powiązane – „Ina w stanie średnim”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie