Connect with us

Goleniów

Wykaz kąpielisk '2020

Goleniów. Tylko jedno kąpielisko znalazło się w takim wykazie gminnym na ten sezon.

Opublikowane

w dniu

Ustawa Prawo wodne nałożyła na radę gminy obowiązek
podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz określenia sezonu kąpielowego.
Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie wystąpił z wnioskiem o umieszczenie
w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Goleniów na rok 2020 kąpielisko w miejscowości Lubczyna. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSiR sezon kąpielowy ma trwać od 20 czerwca
2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W związku z tym Burmistrz Gminy Goleniów przygotował projekt uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu. Radni będą nad tym projektem głosowali w najbliższą środę.

red.

powiązane – „Stary basen znów działa”

Goleniów

Osiedle Helenów – przetarg przedłużony

Goleniów. Do 9 lutego przedłużony został termin składania ofert w przetargu na budowę Osiedla Helenów.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała prezes GTBS Izabela Frynas, to wynik zainteresowania przetargiem oferentów i zadawanych przez nich merytorycznych pytań, co wymaga czasu na odpowiedź – pierwotny termin minął wczoraj. Zdaniem prezes Frynas to korzystna dla GTBS sytuacja, bowiem z pytaniami zgłasza się kilku oferentów, co oznacza większe niż wcześniej zainteresowanie tym przetargiem. Jak wiadmo pierwszy został unieważniony – zgłosił się tylko jednej wykonawca ze znacznie przekraczającą zamówienie ceną. Teraz jest szansa na większą konkurencję i niższe ceny, dlatego prezes GTBS nie wyklucza kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

red.

powiązane – „Drożej niż zakładano”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

GDK – budynek traci stateczność

Goleniów. Grunt pod budynkiem domu kultury jest słaby i niestabilny, a budynek traci stateczność – takie są wyniki ekspertyzy przeprowadzonej przez zewnętrznego rzeczoznawcę na zlecenie gminy Goleniów.

Opublikowane

w dniu

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć i pracowników, podjęliśmy decyzję, że etapowo wyłączać będziemy poszczególne pomieszczenia. – poinformowała Anita Jurewicz, zastępca burmistrza Gminy Goleniów dodając, że jako pierwsze, od 14 lutego wyłączone zostaną: wejście główne, hol z szatnią, przestrzenią wystawową, toaletami i barkiem.
W kolejnym etapie przeniesione w inne miejsca mają zostać pracownie i część biurowa GDK.

W spotkaniu dotyczącym stanu budynku Domu Kultury oraz pomocy w przygotowaniu przetargu na projekt nowego obiektu dla GDK udział wzięli Anita Jurewicz, zastępca burmistrza Goleniowa, Ewa Radanowicz, dyrektor Wydziału Edukacji, Maciej Ratajczyk, dyrektor oraz pracownicy GDK.

Ekspertyza budynku GDK, którą wykonał zewnętrzny rzeczoznawca wykazała, że cześć budynku posadowiona jest na poduszce piaskowej, w innej części wykorzystano też stare fundamenty przedwojennej zabudowy. W wyniku nieszczelności kanalizacji deszczowej materiał poduszki piaskowej został wypłukany a budynek stracił stateczność. Objawem zewnętrznym są liczne spękania elementów konstrukcyjnych. Spękania są w czasie postępujące i zachodzi obawa, że elementy konstrukcyjne dachu przy wejściu mogą stracić oparcie.
Burmistrzowie gminy w porozumieniu z dyrektorem GDK Maciejem Ratajczykiem podjęli decyzję o wyłączeniu z użytkowania części budynku oraz ustalili plan przenoszenia poszczególnych działów oraz pracowni artystycznych w inne lokalizacje.
Wykorzystana zostanie istniejąca gminna infrastruktura, w tym: Rampa Kultura, wyremontowana aula w SP1, Centrum Aktywności Lokalnej i inne.
❗ O lokalizacjach zajęć dla dzieci i młodzieży gmina będzię na bieżąco informować.

red.

powiązane – „Gotowe, ale zamknięte”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Pętla w nowym miejscu

Goleniów. Od wczoraj pętla autobusowa i postój taksówek znajdują się w nowym miejscu.

Opublikowane

w dniu

Dokładnie na wyasfaltowanym placu przy ul. Kazimierza Pułaskiego
(w miejscu, gdzie dawniej usytuowany był postój busów).

TYMCZASOWY DWORZEC KOLEJOWY POZOSTAŁ W DOTYCHCZASOWEJ LOKALIZACJI

red.

powiązane – „Uwaga – przeniesienie przystanków”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie