Connect with us

Powiat

Wydział komunikacji wznawia działalność

Powiat. Od 11 maja 2020 r. Wydział Komunikacji wznawia bezpośrednią obsługę interesantów WYŁĄCZNIE poprzez wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Opublikowane

w dniu

Ze względów bezpieczeństwa interesanci nie umówieni wcześniej na termin nie zostaną obsłużeni. Filia Wydziału w Nowogardzie pozostaje zamknięta do odwołania

Rejestracja pojazdów

Wydziale Komunikacji funkcjonuje system internetowej rezerwacji wizyt do rejestracji i przerejestrowania pojazdów a także do pozostałych spraw związanych z pojazdami, za pomocą którego
można umówić się na wizytę na 30 dni do przodu. Rezerwacja na każdy kolejny dzień uaktywnia się o godz. 24.00. Rezerwacji można będzie dokonywać pod linkiem:
https://bezkolejki.eu/spgoleniow
Tu znajduje się strona podglądu kolejki:
https://bezkolejki.eu/spgoleniow/QueueStatus
Dodatkowe informacje, pytania – 914710287
Dodatkowo pozostaje uruchomiony adres mailowy: wk@powiat-goleniowski.pl , na który w drodze wyjątku spowodowanego zaistniałą sytuacją, można składać wnioski o zgłoszeniu zbycia
i nabycia pojazdu (bez rejestracji) dołączając kopię wniosku i kopię umowy kupna/sprzedaży pojazdu.
Wniosek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu jest do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=324102
Wszystkie inne druki z zakresu działania Wydziału Komunikacji również dostępne są na stronie internetowej starostwa: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204531
Nadal wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub poprzez pozostawienie
dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach wraz z tablicami rejestracyjnymi ((jeśli są elementem składanych dokumentów)
Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
terminu.
Dla sprawnej komunikacji należy pozostawić we wniosku numeru telefonu lub adresu e-mail. Pracownik zajmujący się sprawą zadzwoni lub napisze na wskazany adres mailowy celem umówieniaterminu odbioru. W przypadku braku takiego kontaktu dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.
Z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników cala procedura może potrwać kilka dni.

PRAWA JAZDY, TRANSPORT DROGOWY, SKP, OSK, USUWANIE POJAZDÓW

Sprawy związane z dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami, transportu drogowego, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców i usuwania pojazdów wymagają wcześniejszej
rezerwacji terminu telefonicznie.
914710232 – prawa jazdy
914710231 – transport drogowy, SKP i OSK
914710287 – usuwanie pojazdów

red.

powiązane – „Starostwo się zamyka”

Powiat

Szpitale połączone od 1 stycznia 2022 r.

Powiat.Na dzisiejszym posiedzeniu rady powiatu radni przyjęli uchwały uruchamiające formalnie proces połączenia szpitala goleniowskiego ze szczecińskim szpitalem SPSK 2 na Pomorzanach.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział radny PiS Arkadiusz Guziak, który był inicjatorem połączenia szpitali kilka dni temu na połączenie wyraził zgodę senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Także NFZ zgodził się na cesję kontraktu goleniowskiego szpitala na SPSK 2. Natomiast Starosta poinformował radnych, że z jego ustaleń z dyrektorem Sygutem z Pomorzan terminem finalnego połączenia szpitali jest 1 stycznia 2022r.

powiązane – „Szpital w użytkowanie za… 5 tys zł”

red.

Kontynuuj czytanie

Powiat

Uwaga zmiana! Węzeł Kijewo – nocne utrudnienia

Powiat. W nocy z czwartku na piątek, a nie środy na czwartek będzie zamknięta łącznica relacji Kołbaskowo Stargard na węźle Kijewo

Opublikowane

w dniu

GDKKiA zmieniła wcześniejszy komunikat z powodu zapowiadanych opadów deszczu najbliższej nocy. Dlatego o dobę później – w nocy ze środy na czwartek 16 na 17 września w godzinach 20-6 – zamknięta będzie łącznica relacji Kołbaskowo-Stargard na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Utrudnienia spowodowane będą kolejnym etapem prac nawierzchniowych – na tej łącznicy będzie wykonywana warstwa ścieralna nawierzchni. Zostanie wprowadzony objazd tymczasowo otwartą na ten czas łącznicą relacji Kołbaskowo-Szczecin. Na włączeniu tej łącznicy do DK10 będzie znak „STOP”, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu. Pojazdy jadące w kierunku Stargardu będą musiały zawrócić na terenie miasta Szczecin i kontynuować jazdę DK10.
Po zakończeniu prac na łącznicy około godziny 6 rano w piątek zostanie przywrócony ruch łącznicą Kołbaskowo-Stargard.

red.

powiązane – „Kolejne utrudnienia”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Szpital w użytkowanie za… 5 tys zł

Powiat. Na najbliższej sesji rady powiatu 23 września, staną projekty uchwał pozwalających połączyć szpital powiatowy w Goleniowie i szczeciński szpital SPSK 2 na Pomorzanach.

Opublikowane

w dniu

Z prawie rocznym opóźnieniem rusza wreszcie procedura zmierzająca do połączenia szpitala powiatowego w Goleniowie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Radni zdecydują zapewne o:

  • przekazaniu SPSK 2 mienia spółki „Szpitalne Centrum Medyczne” w Goleniowie
  • bezprzetargowym przekazaniu w użytkowanie SPSK 2 nieruchomości u zbiegu ulic Nowogardzkiej i Wolińskiej, składających się na kompleks szpitalny w Goleniowie za 5 tys zł rocznie
  • bezprzetargowy najem przez SPSK 2 lokali użytkowych z Zespole Szkół nr 1 przy ul. Niepodległości w Goleniowie
  • spłaty przez powiat 3,73 mln zł pożyczek zaciągniętych przez „Szpitalne Centrum Medyczne” na zakup sprzętu

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dyrektor SPSK 2 widzi możliwość połączenia szpitali de facto już od 1 grudnia br, a de jure od 1 stycznia 2022 

red.

powiązane – „Przyspieszenie w połączeniu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie