Connect with us

Powiat

Wydział komunikacji wznawia działalność

Powiat. Od 11 maja 2020 r. Wydział Komunikacji wznawia bezpośrednią obsługę interesantów WYŁĄCZNIE poprzez wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Opublikowane

w dniu

Ze względów bezpieczeństwa interesanci nie umówieni wcześniej na termin nie zostaną obsłużeni. Filia Wydziału w Nowogardzie pozostaje zamknięta do odwołania

Rejestracja pojazdów

Wydziale Komunikacji funkcjonuje system internetowej rezerwacji wizyt do rejestracji i przerejestrowania pojazdów a także do pozostałych spraw związanych z pojazdami, za pomocą którego
można umówić się na wizytę na 30 dni do przodu. Rezerwacja na każdy kolejny dzień uaktywnia się o godz. 24.00. Rezerwacji można będzie dokonywać pod linkiem:
https://bezkolejki.eu/spgoleniow
Tu znajduje się strona podglądu kolejki:
https://bezkolejki.eu/spgoleniow/QueueStatus
Dodatkowe informacje, pytania – 914710287
Dodatkowo pozostaje uruchomiony adres mailowy: wk@powiat-goleniowski.pl , na który w drodze wyjątku spowodowanego zaistniałą sytuacją, można składać wnioski o zgłoszeniu zbycia
i nabycia pojazdu (bez rejestracji) dołączając kopię wniosku i kopię umowy kupna/sprzedaży pojazdu.
Wniosek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu jest do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie:
http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=324102
Wszystkie inne druki z zakresu działania Wydziału Komunikacji również dostępne są na stronie internetowej starostwa: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204531
Nadal wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub poprzez pozostawienie
dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach wraz z tablicami rejestracyjnymi ((jeśli są elementem składanych dokumentów)
Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
terminu.
Dla sprawnej komunikacji należy pozostawić we wniosku numeru telefonu lub adresu e-mail. Pracownik zajmujący się sprawą zadzwoni lub napisze na wskazany adres mailowy celem umówieniaterminu odbioru. W przypadku braku takiego kontaktu dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.
Z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników cala procedura może potrwać kilka dni.

PRAWA JAZDY, TRANSPORT DROGOWY, SKP, OSK, USUWANIE POJAZDÓW

Sprawy związane z dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami, transportu drogowego, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców i usuwania pojazdów wymagają wcześniejszej
rezerwacji terminu telefonicznie.
914710232 – prawa jazdy
914710231 – transport drogowy, SKP i OSK
914710287 – usuwanie pojazdów

red.

powiązane – „Starostwo się zamyka”

Powiat

Protestowali na sesji

Powiat. Podczas wczorajszej sesji rady powiatu protestowali mieszkańcy Czarnej Łąki i Wierzchosławia.

Opublikowane

w dniu

Wnioskowali o remont dróg prowadzącychy do ich miejscowości i w ich miejscowościach. Po krótkiej dyskusji z dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji Bogusławem Zaborowskim, mieszkańcom została przedstawiona aktualna sytuacja w tej kwestii. W sprawie drogi Czarna Łąka – Pucice trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o zmianę terminu i finansowania zadania, tak aby wykonać jak najwięcej, mimo znacznej podwyżce cen przez wykonawców. Natomiast w Wierzchosławiu w celu poprawy bezpieczeństwa będą wprowadzone rozwiązania doraźne (najprawdopodobniej progi zwalniające).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Nowy radny

Powiat. Podczas dzisiejszej sesji rady powiatu ślubowanie złożył nowy radny i wybrano nową wiceprzewodnicząca rady.

Opublikowane

w dniu

Marek Zasieczny z Maszewa z listy Lewicy (zdj. u góry), zastąpił zmarłego Czesława Siwka.
WEybrano też nową wiceprzewodniczącą rady powiatu – została nią Aneta Wysoszyńska z Nowogardu z Lewicy (na zdj. pierwsza a lewej).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Tragiczna sytuacja szpitala

Powiat. Tak starosta powiatu goleniowskiego nazwał dzisiaj kilkukrotnie sytuację w jakiej znajdują się finanse goleniowskiego szpitala.

Opublikowane

w dniu

Stało się tak podczas posiedzenia połączonych komisji rady powiatu. Starosta Tomasz Stanisławski mówiąc o kondycji finansowej szpitala przyznał, że powiat nie ma środków na jej poprawę, dlatego rozważana jest koncepcja ograniczenia jego działalności oraz połączenia ze szpitalem w Nowogardzie.

Obecna na sali prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka powiedziała, ze sytuacja się co miesiąc pogarsza, a zadłużenie rośnie – aktualnie ok. 2 mln zł samych wymagalnych płatności. I nie widać perspektyw na poprawę, bo jej zdaniem wyceny świadczeń zakontraktowanych przez głównego płatnika – czyli NFZ – nie pokrywają kosztów – rosnących cen usług, leków, mediów i płac. Gdyby doszło do ograniczenia działaności szpitala, to jej daniem oznaczałoby zamykanie szpitalnych oddziałów. Jak powiedziała, najlepszy oddział ginekologiczo-położniczy w województwie (czyli goleniowska porodówka) generuje największe straty finansowe – jeden poród to ponad 2 tys zł „straty”.

O tym, że kłopoty goleniowskiej lecznicy to nie wyjątek, świadczył głos radnego Kazimierza Lembasa – jednocześnie dyrektora szpitala w Nowogardzie. Potwierdził on w całości diagnozę zaprezentowana przez prezes Kęcką dodając, że jego szpital ma podobne problemy finansowe – za rok ubiegły strata była największa w kilkunastoletniej historii jego dyrektorowania.

Starosta zapowiedział na czwartek rozmowy o finansach goleniowskiego szpitala, z kierownictwem sczzecińskiego odziału NFZ.

red.

powiązane – „Pierwszy będzie OIOM”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie