Connect with us

Osina

Wójt apeluje do mieszkańców gminy

Osina. Wójt Krzysztof Szwedo wystosował apel do mieszkańców gminy, w którym zapowiedział m.in. zakup 1000 masek, które otrzymają bezpłatnie mieszkańcy

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Osina.
Od ponad miesiąca żyjemy w innej rzeczywistości. Z codziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się o kolejnych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2, osobach zmarłych oraz poddanych kwarantannie. Dlatego też apeluję do Was – Drodzy Mieszkańcy – o pozostanie w domach i ograniczenie jakichkolwiek kontaktów społecznych do niezbędnego minimum. Niech każdemu z nas przyświeca teraz hasło: ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!
Według stanu na dzień 10.04.2020 r. godz. 10, na terenie naszej gminy nie ma żadnego przepadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Na kwarantannie przebywa 33 mieszańców gminy, są to osoby które w ostatnim czasie wróciły z zagranicy i ich domownicy. Są już niestety 3 przypadki zakażenia wirusem na terenie powiatu goleniowskiego i wszystkie dotyczą mieszkańców sąsiedniej gminy Nowogard.
W przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej wiele nieprawdziwych informacji, plotek i tzw. fake newsów. Proszę Państwa, żebyście korzystali z oficjalnych źródeł informacji i fałszywymi wiadomościami nie potęgowali i tak wielkiego strachu, który nam wszystkim towarzyszy w tym czasie.
W dniu wczorajszym Premier przedłużył termin obowiązywania już istniejących zakazów i ograniczeń, a także wprowadził obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, który ma obowiązywać od 16 kwietnia br. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców, w dniu wczorajszym, za kwotę ponad 4 tys. zł zamówiłem 1000 szt. masek wielokrotnego użytku, które bezpłatnie będą Państwu rozdane (w pierwszej turze po 1 masce na gospodarstwo domowe). O szczegółach ich dostarczenia powiadomimy po świętach na stronie internetowej www.osina.pl i za pośrednictwem sołtysów i radnych poszczególnych miejscowości.
Proszę wszystkie osoby mające maszyny do szycia o włączenie się w akcję szycia masek dla swoich najbliższych, sąsiadów i służb, które codziennie dbają o nasze życie i zdrowie. Na stronach internetowych jest wiele filmów i wzorów jak w domu uszyć maskę.
Szanowni mieszkańcy przed nami czas Wielkanocy. Apeluję do Państwa, żeby najbliższe święta spędzić wyłącznie z domownikami, w gronie najbliższych. Wiem, że to wbrew tradycji i wielowiekowym zwyczajom obchodzenia Świąt Wielkiej Nocy. Musimy zrozumieć, że taka jest potrzeba chwili. Dbając o zdrowie własne, naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych musimy ograniczyć kontakty do minimum. Dla mnie będą to także święta bez kochanych wnuków i dzieci mimo, że mieszkają tylko 50 km od Osiny. Mam wielką nadzieję, że w naszym życiu, moim i Państwa będą jeszcze niezliczone ilości okazji do świętowania.
Informuję, że Urząd Gminy Osina pracuje, jednak załatwiane są na obecną chwilę jedynie sprawy najpilniejsze. Bezpośrednio mieszkańców do odwołania nie obsługujemy. W każdym przypadku proszę o kontakt telefoniczny i wcześniejsze uzgodnienie wizyty, jeśli to będzie możliwe. Więcej informacji na stronie www.osina.pl.
Zagrożenie pandemią minie za jakiś czas. Nie wiemy kiedy, ale każda epidemia kiedyś się skończy. Wiele zależy od nas samych, jak przetrwamy ten czas. Życzę, by wszyscy z nas mieli szanse doczekania tej pięknej, szczęśliwej chwili. Dlatego apeluję o mądre decyzje i zachowania sprzyjające zdrowiu wszystkich Mieszkańców Naszej Gminy.
ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
Wesołych świąt
Z serdecznymi pozdrowieniami

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina

red.

powiązane – „Nowogard – maski bezpłatnie”

Osina

Szkoła i przedszkole – nie ma dzieci

Osina. 25 maja do szkoły podstawowej w Osinie przyprowadzono jedno dziecko, a 26 maja nie było żadnego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od dnia 12 maja br. oddziały przedszkolne w szkole są gotowe do ponownego uruchomienia. Rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na dzień 26 maja 2020 r. w szkole złożono 3 oficjalne zgłoszenia.

red.

powiązane – „Puste przedszkole czeka”

Kontynuuj czytanie

Osina

Puste przedszkole czeka

Osina Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie są gotowe do ponownego uruchomienia, ale nie ma chętnych

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie” – dostępnego na stronie szkoły.

Oddziały przedszkolne rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących. Na razie żaden z rodziców pracujących nie złożył w szkole wymaganego oświadczenia.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uchwalili pomoc finansową

Osina. Wczoraj, na nadzwyczajnej sesji rada gminy podjęła dwie uchwały dotyczące pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcą.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,ORAZ przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęcie tych uchwał oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy, ale radni uznali, że pomoc przedsiębiorcą zmagającym się ekonomicznymi skutkami pandemii jest obowiązkiem gminy. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy 100% frekwencji na sesji (15 radnych).

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc finansową obowiązane są złożyć załączniki wynikające z uchwały w sprawie zwolnień dostępne na stronie gminy. Szczegółowe informacje uzyskać można u inspektora Urzędu Gminy Osina, p. Elżbiety Olejnik, pod nr tel. 508 499 661.

red.

powiązane – „Potrzeba szóstki dzieciaków”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie