Connect with us

Stepnica

Wodociąg za 13 miesięcy

Stepnica. Podpisano z wykonawcą umowę na „Budowę sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wykonawca – Zakład Usługowo Handlowy Zofia Kurzymska z Krzemienia – na wykonanie tej inwestycji ma 13 miesięcy. Projekt warty 3.054.394,65 złotych przewiduje budowę nowej sieci na odcinku 6700 mb, 10 nowych hydrantów nadziemnych, modernizację 16 przepompowni wraz z wyposażeniem szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, stację bazową GSM/GPRS. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewni zaopatrzenie w wodę mieszkańcom z 6 miejscowości gminy, w których zamieszkuje ich ponad tysiąc.

red.

powiązane – „Nowe stawki już obowiązują”

Stepnica

Klucze do mieszkań

Stepnica. 5 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy 46 najemcom do mieszkań w ostatnich dwóch blokach na nowo wybudowanym osiedlu przy ul. Kolejowej w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ksiądz Piotr Listwoń proboszcz stepnickiej parafii poświęcił klucze do mieszkań, a po ich wyświeceniu nastąpiło ich uroczyste przekazanie wraz z umowami najmu.

Oddane mieszkania komunalne powiększyły pulę do ponad 200 mieszkań wybudowanych w ostatnich latach i przekazanych najemcom przez Gminę Stepnica. Budowa tych mieszkań kosztowało gminę w sumie 34.966.565 zł. w tym bezzwrotne dofinansowanie wyniosło 23.310.622 zł. uzyskane głównie z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie są to ostatnie mieszkania komunalne, ponieważ jeszcze w tym ruszy inwestycja polegająca na budowie 10 domków dwurodzinnych z małometrażowymi mieszkaniami o powierzchni do 35m2 w miejscowości Żarnówko. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest otrzymanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

O mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy może się starać każda osoba zamieszkała na terenie gminy i której tzw. centrum życiowe znajduje się na terenie gminy, oraz spełnia kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Stepnicy.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Kanalizacja i oczyszczalnia

Stepnica. Wczoraj burmistrz Andrzej Wyganowski podpisał umowę na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą przy oczyszczalni ścieków w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę złożył tylko jeden wykonawca. Była to firma AQUARUM MATEUSZ CHRZĄSTOWSKI ze Świnoujścia. Koszt inwestycji wynosi 885.142,44 zł. Czas realizacji to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapewni uzbrojenie działek budowlanych i umożliwi ich właścicielom na wybudowanie swoich domów. Natomiast wybudowanie stacji zlewczej umożliwi oczyszczalni ścieków w Stepnicy przyjmowanie ścieków komunalnych dostarczanych samochodami asenizacyjnymi. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Piknik w Stepnicy

Stepnica. W sobotę 3 czerwca odbędzie się piknik na przystani.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie