Connect with us

Przybiernów

Wieńce ocenione

Przybiernów. Komisja w składzie : Anna Pryć, Ryszard Kazanowski i Ewa Soboń dokonała oceny zgłoszonych dekoracji dożynkowych wsi wykonanych przez gminne sołectwa.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ocena została dokonana na podstawie Regulaminu Konkursu na Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową Wsi. Na podstawie ocen indywidualnych wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Sołectwo Rokita i Sołectwo Rzystnowo
II miejsce – Sołectwo Miodowice i Sołectwo Łoźnica
III miejsce – Sołectwo Czarnogłowy
Wyróżnienie – Sołectwo Przybiernów

red.

powiązane – „Boisko przebudowane”

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

111 tys zł dla OPS

Przybiernów. W ramach programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” gmina otrzyma w sumie 111 tys zł rządowego wsparcia.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dzieci w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez możliwość korzystania z usług asystencji osobistej – na ten cel gmina otrzymała wsparcie w wysokości 83 259 zł.

„Opieka wytchnieniowa”, to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez usługi opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany w dwóch formach: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub instytucjach wskazanych w programie oraz pobytu całodobowego w instytucji wskazanej w programie – wsparcie w wysokości 27 744 zł.

Programy realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Parking gotowy

Przybiernów. Zakończyła się budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, polegała ona na rozbudowie istniejącego parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie od strony Ośrodka Zdrowia (ul. Ogrodowa). Wykonano 20 nowych miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

red.

powiązane – „Plaża bez pergoli”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie