Connect with us

Goleniów

Wiemy dlaczego oferta PGK różniła się o ponad 3 mln zl

Goleniów. Na obu ostatnich sesjach radni domagali się wyjaśnień od prezesa PGK w sprawie dwóch ostatnich przetargów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Szczególnie chodziło o to, dlaczego w drugim przetargu oferta PGK była niższa niż w pierwszym o ponad 3 mln zł. Ponieważ na sesjach odpowiedź nie padła zadaliśmy to pytanie prezesowi Andrzejowi Cieślińskiemu pisemnie. Oto jego odpowiedź:

„Przede wszystkim należy zauważyć, że przetargi pierwszy i drugi nie są tożsame, są to dwa odrębne postępowania przetargowe różniące się zarówno zakresem ilościowym jak i sposobem wykonywania usługi. O różnicach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zdecydował Zamawiający w dwóch trybach:

1.Z własnej inicjatywy ogłaszając zamówienie;
2.W wyniku akceptacji uwag zawartych w pytaniach potencjalnych wykonawców.

Oferta PGK została złożona odpowiednio dla specyfikacji warunków zamówienia pierwszego i drugiego przetargu.

Na różnice między pierwszą a drugą ofertą (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Goleniów) wpłynęły m.in. następujące grupy zagadnień:

1.Kwestia cen zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców i przyjmowanych do PSZOK (ceny za poszczególne frakcję ulegają zmianie z tygodnia na tydzień),
2.Kwestia kalkulowania pojemników i worków na odpady (zmiana cen zakupu pojemników i worków),
3.Doprecyzowane niektórych kwestii ryzyk (odpowiedzi Gminy Goleniów na zadawane pytania do SIWZ),
4.Zmiany wynikające ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (częstotliwość wywozów, zasady odbioru odpadów),
5.Koszty zabezpieczenia roszczeń.”

red.

powiązane – „Gmina dołoży prawie 4 mln zł”

Goleniów

Sam Chrystus zaprasza na nocną adorację

Goleniów. Jutro, w nocy z piątku na sobotę jak co miesiąc każdy będzie mógł adorować Najświętszy Sakrament.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W pierwszy piątek miesiąca (2.09) w kościele pw. Św. Katarzyny od wieczornej Mszy Świętej, do pierwszej soboty (3.09) miesiąca i Mszy Św. porannej oraz przez całą tę sobotę – w kościele pw. Św. Jerzego również. Wstęp wolny – Chrystus czeka na każdego w nocnej ciszy świątyni…

red.

powiązane – „Jest nowy krzyż”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Robocza rewizyta

Goleniów. Przedstawiciele Celowego Związku Gmin R-XXI wizytowali wczoraj bazę PGK w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedziała prezes PGK Andrzej Cieśliński, była to robocza rewizyta po wyjeździe przedstawicieli naszej gminy tydzień temu do Słajsina. Goście z R-XXI z przewodniczącym Jackiem Chrzanowskim, zapoznali się z warunkami bazy PGK oraz przeprowadzili rozmowy z wiceburmistrzami Zajko i Banachem oraz kierownictwem PGK. Oba spotkania mają wypracować warunki przystąpienia gminy Goleniów do CZG R-XXI.

red.

powiązane – „Z wizytą w Słajsinie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Msza ostatniej szansy

Goleniów. Mszą Świętą ostatniej szansy proboszcz nazwał Mszę o godz. 20.00 w niedzielę.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Ksiądz proboszcz Krzysztof Musiałek Schr. z parafii pw. Św. Katarzyny w Goleniowie widząc potrzebę duszpasterską, podjął decyzję, że we wszystkie niedziele w roku – a nie tylko w okresie wakacyjnym – będzie odprawiana Msza Św. o godz. 20:00. Nazwał ją właśnie Mszą Św. ostatniej szansy.

red.

powiązane – „Tylko dla niewierzących – mężczyźni z różańcem na ulicach Goleniowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie