Connect with us

Goleniów

Wiemy dlaczego oferta PGK różniła się o ponad 3 mln zl

Goleniów. Na obu ostatnich sesjach radni domagali się wyjaśnień od prezesa PGK w sprawie dwóch ostatnich przetargów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Szczególnie chodziło o to, dlaczego w drugim przetargu oferta PGK była niższa niż w pierwszym o ponad 3 mln zł. Ponieważ na sesjach odpowiedź nie padła zadaliśmy to pytanie prezesowi Andrzejowi Cieślińskiemu pisemnie. Oto jego odpowiedź:

„Przede wszystkim należy zauważyć, że przetargi pierwszy i drugi nie są tożsame, są to dwa odrębne postępowania przetargowe różniące się zarówno zakresem ilościowym jak i sposobem wykonywania usługi. O różnicach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zdecydował Zamawiający w dwóch trybach:

1.Z własnej inicjatywy ogłaszając zamówienie;
2.W wyniku akceptacji uwag zawartych w pytaniach potencjalnych wykonawców.

Oferta PGK została złożona odpowiednio dla specyfikacji warunków zamówienia pierwszego i drugiego przetargu.

Na różnice między pierwszą a drugą ofertą (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Goleniów) wpłynęły m.in. następujące grupy zagadnień:

1.Kwestia cen zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców i przyjmowanych do PSZOK (ceny za poszczególne frakcję ulegają zmianie z tygodnia na tydzień),
2.Kwestia kalkulowania pojemników i worków na odpady (zmiana cen zakupu pojemników i worków),
3.Doprecyzowane niektórych kwestii ryzyk (odpowiedzi Gminy Goleniów na zadawane pytania do SIWZ),
4.Zmiany wynikające ze zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (częstotliwość wywozów, zasady odbioru odpadów),
5.Koszty zabezpieczenia roszczeń.”

red.

powiązane – „Gmina dołoży prawie 4 mln zł”

Goleniów

Dziki do odstrzału

Goleniów. W ubiegłym tygodniu w siedzibie UGiM odbyło się spotkanie dotyczące problemów z dzikami na terenie gminy Goleniów, a przede wszystkim częstego pojawiania się tych zwierząt na terenach zabudowanych.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W trakcie spotkania ustalono, że na terenie, gdzie występuję największy problem z populacją dzików, zostanie dokonany przez myśliwych odstrzał sanitarny. Odstrzał ten zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przez Koło Łowieckie „Puszcza”.

Gmina wystosowała apel do mieszkańców o niepozostawianie na terenie swoich nieruchomości oraz w ich najbliższym sąsiedztwie pozostałości skoszonej trawy, opadłych liści, resztek żywności, obierek. Przyciągają one dziką zwierzynę.

Na terenie największego występowania dzików utworzone będą przez osoby uprawnione tzw. nęciska, gdzie będzie wysypywana karma dla zwierząt, celem odciągnięcia ich z terenu zurbanizowanego na tereny naturalne.

W spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrz gminy Goleniów Henryk Zajko, przedstawiciel Koła Łowieckiego „Puszcza” , Powiatowy Lekarz Weterynarii , Komendant Straży Miejskiej w Goleniowie, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Goleniowie, właściciel firmy zajmującej się m.in. odłowem dzikich zwierząt Michał Kudowski.

red.

powiązane – „Dziki w akcji”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Jest nowy krzyż

Goleniów. Od kilku dni przy rondzie Urlicha Schroedera ponownie stoi przydrożny krzyż.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Stary przewrócił się na początku roku. Sprawą zainteresowała się była mieszkanka ul. W. Polskiego pani Kiszko z domu Rachwalska, której rodzice związani byli z postawieniem pierwszego, powojennego krzyża w tym miejscu. Siłami finansowymi i pracą rodziny oraz kilkunastu drobnych ofiarodawców, nowy krzyż stanął w miejscu starego. Jak na powiedział ks. proboszcz Krzysztof Musiałek SChr, gdy tylko będzie przygotowana figurka Chrystusa ukrzyżowanego, krzyż zostanie uroczyście poświęcony.

red.

powiązane – „Krzyż się przewrócił – będzie nowy”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wyburzanie rozpoczęte

Goleniów. Rozpoczęło się wyburzanie starego dworca kolejowego w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Najpierw zgruzowany został sąsiedni budynek mieszkalny. W głównym obiekcie dworcowym trwa już bezpośrednie przygotowanie do całkowitego wyburzenia. I tak z krajobrazu miasta zniknie bezpowrotnie przeszklona bryła z lat 70-tych ubiegłego wieku…

red.

powiązane – „Od 2 września dworzec zamknięty”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie