Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

Więcej za śmieci

Osina. 22 lutego rada gminy ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane

w dniu

Od kwietnia będzie ona wynosiła 26,00 zł (dotychczas 21 zł) miesięcznie od mieszkańca.
Ustalono też stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny w wysokości 52,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiana stawek opłat określonych w niniejszej uchwale jest konieczna do zbilansowania
systemu gospodarowania odpadami w taki sposób, by ponoszone koszty i uzyskiwane wpływy
równoważyły się.
W 2021 r. roczne koszty funkcjonowania systemu wyniosły 608.131,39 zł, podczas gdy
dochody wyniosły 565.699,88 zł.
W 2022 r. szacuje się (po uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń pracowników, wzrostu
ilości odpadów itp.), że koszty funkcjonowania systemu przekroczą kwotę 670 tys. zł.
Stawki określone w niniejszej uchwale powinny doprowadzić do zbilansowania się
systemu.

red.

powiązane – „Przybiernów – budżet uchwalony, opłata podniesiona”

Osina

400 m nowej drogi

Osina. Podpisano umowę na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt i skarbnik podpisali dzisiaj umowę na to zadanie z PRD Nowogard S.A.

W ramach zadania zostanie wybudowana Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 19.11.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 2 624 602,18 zł .
Inwestycja jest w 78,11% finansowana Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż gmina posiada promesę BGK na kwotę 2050100,00 zł, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.

red.

powiązane – „Umowa na drogę”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina Lenie

Osina. 18 maja br. w Urzędzie Gminy Osina miała miejsce skromna uroczystość, podczas której wójt gminy wraz ze skarbnikiem gminy, złożyli gratulacje w imieniu mieszkańców Lenie Witkowskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Lena Witkowska pochodzi z miejscowości Krzywice i jest studentką Wydziału Intermediów ASP w Krakowie i niedawno zdobyła Grand Prix (statuetkę Złotego Tukana) w 42. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Podczas tego przeglądu otrzymała również nagrody: Tukan Dziennikarzy, Tukan Publiczności i Nagroda Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonica. Lena Witkowska jest również aktorką krakowskiego Teatr Barakah.
Z tej okazji władze samorządowe pogratulowły pochodzącej z tej gminy aktorce i jednocześnie podziękowały za promowanie „swojej małej ojczyzny” na deskach polskich teatrów czy międzynarodowych przeglądów.

red.

powiązane – „Lena nagrodzona czterokrotnie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Uroczyste otwarcie świetlicy i remizy

Osina. Wczoraj w Redle otwarto podwójną inwestycję – przebudowaną świetlicę wiejską oraz nową remizę strażacką OSP.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmowała m.in. przebudowę istniejącej świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o. Świetlica uzyskała również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz z zagospodarowaniem terenu. Operacja polegała na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Redle m.in. w: meble, sprzęt agd, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy, projektor, ekran cyfrowy, meble ogrodowe. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostało ogrodzenie dotychczasowego terenu przy świetlicy wiejskiej. Wartość operacji to 165 154,73 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 105 087,00 zł.

Z kolei nowy budynek OSP zlokalizowany został bezpośrednio przy świetlicy i pełnił funkcję garażowo socjalną dla użytkowników. Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego. Wartość wykonanych prac wynosi 1 182 101,48zł brutto. Ponadto gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych). W wyniku I naboru wniosków z RFIL pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru na wnioskowane zadanie pn.”Budowa remizy OSP w Redle”.

Zastosowany montaż finansowy pozwolił na osiągnięcie 1 105 087,00 zł środków zewnętrznych, które zainwestowane w świetlicę wiejską oraz remizę strażacką będą służyć zarówno mieszkańcom miejscowości Redło jak i całej Gminie Osina.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie