Connect with us

Goleniów

W niedzielę „Via Lucis”

Goleniów. „Via Lucis” – Droga Światła w niedzielę 18 kwietnia o godz. 17:00.

Opublikowane

w dniu

Krzyż – drzewo, „na którym zawisło Zbawienie świata”, zawsze prowadzi nas do Światła. Tym światłem jest zmartwychwstanie Chrystusa – centralna tajemnica naszej wiary. Via Lucis (Droga Światła) to nabożeństwo, które pomaga głębiej przeżyć to misterium.

Parafia pw. Św. Katarzyny zaprasza do kościoła pw. św. Katarzyny na nabożeństwo Via Lucis – Drogi Światła w niedzielę 18 kwietnia o godz. 17:00. Po raz pierwszy w Goleniowie. Przed Najświętszym Sakramentem, przy zapalonym paschale (symbolizującym powstałego z martwych Pana) rozważać będziemy czternaście spotkań zmartwychwstałego Chrystusa, opisanych w Ewangeliach. Weźcie ze sobą świece. By wyruszyć przez krzyż do prawdziwego Światła…

Jak podają organizatorzy, okres Wielkiego Postu obfituje w nabożeństwa i praktyki religijne. Wtedy chętnie bierzemy udział w Drodze Krzyżowej, „Gorzkich Żalach”, rekolekcjach wielkopostnych. Jednak wszystkie te nabożeństwa mają jeden cel: prowadzą nas ku owocniejszemu przeżyciu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Paweł podkreśla: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 24). Misterium paschalne, czyli tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to centrum całego roku liturgicznego. Dlatego właśnie nasza radość paschalna to jedno wielkie święto, które trwa 50 dni – od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ale czy rzeczywiście wtedy cieszymy się, że Pan zmartwychwstał? Wydaje się, że z każdym dniem okresu wielkanocnego rezurekcyjne dzwony biją coraz ciszej… W maju skupiamy się już raczej nie na tajemnicy zmartwychwstania, ale na Pierwszej Komunii św. i nabożeństwie majowym. To także ważne wydarzenia, ale w mszalnej liturgii tych dni ciągle rozbrzmiewa wielkanocne „alleluja!”.

Radosne przesłanie liturgii wielkanocnej wypełnia i przedłuża nabożeństwo Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła – Via Lucis. Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (wzorowane jest na znanej nam dobrze Drodze Krzyżowej – Via Crucis). W latach 90. XX wieku o. Sabino Palumbieri, salezjanin rzymski, rozwinął myśl św. Pawła o spotkaniach Chrystusa Zmartwychwstałego z różnymi ludźmi i ułożył zestaw czternastu „stacji zmartwychwstania”. Te spotkania to pełna chrześcijańskiej nadziei kontynuacja Drogi Krzyżowej. Ks. Jan Twardowski pisał w wierszu pt. „Od końca”:

Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę (…)
nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

Droga Światła także rozpoczyna się „od końca” – od pustego grobu, czyli tak naprawdę od początku.
Rozważania przy każdej z czternastu stacji pozwalają przypatrzeć się wierze, powołaniu i relacji z Bogiem. Noc, która przybliżała się, była rozjaśniona światłem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Taka sceneria przemawiała do wszystkich. Droga, na której znajduje się krzyż i grób, droga śmierci i ciemności – woła o drogę życia i światła Pana Zmartwychwstałego. Wielkanocne nabożeństwo „Drogi Światła” pokazuje, czym rzeczywiście jest Kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwo było nazywane „nową drogą”. Kościół wciąż pokazuję tę drogę spotkań Jezusa z Jego uczniami. On ciągle żyje i woła: „Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą”. I wielu poszło do Galilei, do źródła swojego powołania. Za Zmartwychwstałym poszło wielu. Dzisiaj ich naśladowcy także na serio traktują wezwanie Ducha Świętego a pociąga ich stale blask Zmartwychwstałego: per crucem ad lucem. Przez krzyż do światła…

Zapraszamy do św. Katarzyny na nabożeństwo Via Lucis – Drogi Światła w niedzielę (18 kwietnia) o godz. 17:00. Po raz pierwszy w Goleniowie. Przed Najświętszym Sakramentem, przy zapalonym paschale (symbolizującym powstałego z martwych Pana) rozważać będziemy czternaście spotkań zmartwychwstałego Chrystusa, opisanych w Ewangeliach. Weźcie ze sobą świece. By wyruszyć przez krzyż do prawdziwego Światła…

red.

powiązane – „Rok zarazy w parafii”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie