Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Nowogard

W kierunku spalarni

Nowogard. Celowy Związek Gmin R-XXI podpisał list intencyjny w sprawie termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje CZG R-XXI, którego członkami są wszystkie gminy naszego powiatu, w związku z narastającym problemem utylizacji odpadów wysokokalorycznych, czyli takich, których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg suchej masy, prowadził rozmowy na temat rozwiązania istniejącego problemu z firmą ENERIS S.A. Firma ta specjalizuje się w eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska m.in. odnawialnych źródeł energii oraz we wdrażaniu czystych technologii energetycznych. To polski lider na rynku ochrony środowiska zainteresowany nawiązaniem długofalowej współpracy w zakresie gospodarki odpadami. Firma ENERIS S.A. wyraziła chęć podjęcia wspólnych działań z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w zakresie przygotowania do realizacji projektu budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów.

Jedna z rozważanych lokalizacji jest teren bazy PGK w Goleniowie, sąsiadujący bezpośrednio z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

red.

powiązane – „Śmieci ogrzeją Goleniów?”

Nowogard

R-XXI liczniejszy

Nowogard. Celowy Związek Gmin R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, powiększył się o kolejną gminę.

Opublikowane

w dniu

We wtorek 28 czerwca na sesji zgromadzenia delegatów w Słajsinie przyjęta do związku została gmina Stara Dąbrowa – w sumie jest ich teraz w związku 32. Delegaci zdecydowali również o zakupie przez związek działki w Łobzie pod budowę biogazowani.

Zarząd związku przedstawił pod dyskusję planowane podwyżki cen na odpady, które mają obowiązywać w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie w 2023 roku.

Delegaci udzielili zarządowi CZG R-XXI absolutorium za rok 2021.

red.

powiązane – „R-XXI szuka nowego terenu?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sobótkowa noc

Nowogard. Cuda wianki zapowiadają na jutro na placu Szarych Szeregów.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Starostwo – dysproporcje płacowe”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nabór do „zerówki”

Nowogard. „W naszej szkole prowadzimy nabór do klasy zerowej na rok szkolony 2022/2023,
w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o bezpłatne zamieszczenie informacji w państwa gazecie”.

Opublikowane

w dniu

Tak napisła do nas Ewa Żylak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie wraz z poniższym:

„Istnieje możliwość utworzenia  bezpłatnej klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie w roku szkolnym 2022/2023 (rocznik 2016, 2017) – jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość dzieci.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie oświadczenia woli (załącznik 1 – znajduje się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie SP-2 ).

Deklarację można osobiście złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 lub drogą mailową na adres spnr2nowogard@vp.pl”

red.

powiązane – „Sesja Zgromadzenia Delegatów CZG R-XXI o podwyżkach”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie