Connect with us

Przybiernów

VIKING CUP

Przybiernów. W najbliższy weekend na Hali w Przybiernowie odbędzie się halowy turniej piłkarski VIKING CUP.

Opublikowane

w dniu

W 4 kategoriach wiekowych wystąpi około 30 drużyn, czyli ponad 300 zawodników w tym zawodnicy z gminy Przybiernów.

3.12 (Sobota)

Rocznik 2015/2014
Start Godzina 9:00 gra 4+1 na 2 boiskach

3.12 (Sobota)

Rocznik 2016/2017
start godzina 14:30 gra na 2 boiskach 4×4

4.12 (Niedziela)

Rocznik 2012/2013
Start godzina 9:00 Gra 4+1

4.12 (Niedziela)

Rocznik 2011
Start godzina 14:30

red.

powiązane – „Urząd po termomodernizacji”

Przybiernów

Park rozrywki

Przybiernów. 19 stycznia 2023 roku w siedzibie gminy Przybiernów został przekazany plac budowy dla wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na inwestycję pn. „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wykonawcą została Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu. Wykonawca zobowiązał się do wykonania całości zadania do 15 czerwca 2023 r.

W dniu 2 września 2022 roku w Szczecinie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00973-6935-UM1611552/22 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego |Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na operację „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

Celem projektu jest budowa placu zabaw w Przybiernowie, którego efektem będzie poprawa jakości infrastruktury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez wskaźniki jego realizacji tj. wzrost liczby osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 180 062,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

red.

powiązane – „O 5 zł drożej”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Wesprą i upowszechnią

Przybiernów. Rozstrzygnięto konkurs ofert dotyczący realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Przybiernów w roku 2023

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w prowadzonym postępowaniu konkursowym wybrano do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Przybiernów w 2023 roku niżej wymienione oferty:

  1. Klub Sportowy POMORZANIN Przybiernów – Utrzymanie i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Przybiernowie na potrzeby prowadzenia treningów oraz organizacji rozgrywek między drużynowych, doposażenie klubu w sprzęt sportowy – kwota 32.000,00 zł
  2. Klub Sportowy ORZEŁ Łoźnica – Utrzymanie i rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Łoźnica na potrzeby prowadzenia treningów oraz organizacji rozgrywek między drużynowych, promocji i rozpowszechniania współzawodnictwa i kultury fizycznej oraz integracja lokalnej społeczności. Zakup materiałów na budowę półautomatycznego systemu nawadniania boiska.– kwota 40.000,00 zł
  3. Klub Karate Kyokushin YUUKI – Rozwój i zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie sportów walki – kwota 5.000,00 zł
  4. Klub sportowy LZS Przybiernów – Podniesienie atrakcyjności treningów oraz wzrost dostępu do treningów – kwota 3.000,00 zł
    W trakcie postępowania konkursowego nie było ofert odrzuconych ani wykluczonych.

Zakres zadań, sposób ich finansowania i kontroli wykonania zadania publicznego określą umową zawartą przez gminę Przybiernów z ww. organizacjami pozarządowymi.

red.

powiązane – „O 5 zł drożej”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Inwestycje oddane

Przybiernów. Wczoraj, przy Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste otwarcie dwóch inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Opublikowane

w dniu

To „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie”.

Jak podaje gmina, w uroczystości udział wziął wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia – koszty całkowite 2.988.513,74zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –kwota 2.949.891zł. Inwestycja obejmowała: docieplenie budynku, dachu, wymiana okien, drzwi wejściowych, bram garażowych. Wykonanie elewacji, montaż fotowoltaiki, wymiana pieca w kotłowni, wymiana oświetlenia w budynku, montaż klimatyzacji.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie – koszty całkowite 1.471.264,50zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 597.051zł

red.

powiązane – „O 5 zł drożej”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie