Connect with us

Stepnica

Tor pogłębiony do 12,5 m

Stepnica. Tor wodny Szczecin-Świnoujscie jest już pogłębiony.

Opublikowane

w dniu

Jego znaczna część przebiega na wysokości gmin Goleniów i Stepnica. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Nowe wyspy, które powstają na Zalewie Szczecińskim (patrz mapka obok), są zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego (W22 Brysna) i dwudziestego ósmego kilometra toru (W28 Śmięcka), kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Jest na nie transportowany, dwoma sinkerami (zatopionymi rurociągami), refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a wyspy staną się nowymi polami refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat.

Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Stepnica

Więcej dla burmistrza i za śmieci

Stepnica. Na wczorajszej sesji rady miejskiej radni znacznie podwyższyli zarobki burmistrzowi oraz stawkę opłaty za odbiór śmieci.

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z wczorajszą uchwałą, burmistrz zarabia teraz 19 470,00 zł
brutto miesięcznie z wyrównaniem od 1.08.2021.

Od 1 stycznia 2022 podniesiono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 27 do 30 zł miesięcznie od mieszkańca. 10 % mniej zapłacą posiadacze kompostownika, a kara za niesegregowanie śmieci wyniesie 60 zł. Wzrost tych opłat burmistrz tłumaczy tym, że przy dotychczasowych stawkach gmina nie jest w stanie wywiązać się z pokrycia kosztów funkcjonowania systemu. Za pobieraną dotychczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 zł od mieszkańca, gmina nie jest w stanie zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2022 podatki od środków transportu i nieruchomości wzrosną o 5%, a opłata za posiadanie psa z 45 na 50 zł.

red.

powiązane – „Sezon na podwyżki rozpoczęty”goleniowska.com/brak-zgody/

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Prawie 20 tys. zł dla burmistrza

Stepnica. Jutro radni ustalą nowe wynagrodzenie burmistrzowi gminy.

Opublikowane

w dniu

Jedynym z punktów obrad jutrzejszej sesji rady jest ustalenie burmistrzowi nowych stawek zarobków. W projekcie uchwały czytamy, że
miesięcznie brutto będzie zarabiał 19 470,00 zł (z wyrównaniem od 1.08.2021 r) na co składają się:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250,00 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 150,00 zł
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 050,00 zł
4) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 020,00 zł

Możliwość zmiany wysokości zarobków burmistrzów i wójtów jest wynikiem uchwały Sejmu RP z 17 września br. w sprawie wynagrodznenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w samorządach. Przewiduje ona generalnie możliwość podniesienia zarobków na wspomnianych stanowiskach.

red.

powiązane – „Sezon na podwyżki rozpoczęty”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Złote Gody

Stepnica. Jubileusz „Złotych Godów” w gminie Stepnica obchodziło sześć par. Uroczystość odbyła się 19 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak ppodaje gmina, w imieniu Prezydenta RP wręczenia medali dokonał burmistrz Andrzej Wyganowski.

Tegorocznymi Jubilatami 50 lecia pożycia małżeńskiego są:

Państwo Leokadia i Stanisław Bojkowie
Państwo Teresa i Józef Geblewiczowie
Państwo Julia i Jan Korycińscy
Państwo Genowefa i Henryk Potasiakowie
Państwo Barbara i Tadeusz Sandeccy
Państwo Irena i Leszek Węcławikowie

Oto krótka charakterystyka Jubilatów:

PAŃSTWO LEOKADIA I STANISŁAW BOJKOWIE

Pani Leokadia i Pan Stanisław z gminą Stepnica związani są od urodzenia. 12 kwietnia 1971r. zawarli związek małżeński w Stepnicy. Pani Leokadia pracowała w GS Goleniów, natomiast Pan Stanisław w OTL w Stepnicy. Państwo Bojkowie całe życie pracowali zawodowo, uprawiali przydomowy ogródek oraz prowadzili drobną hodowlę na potrzeby własne.

Pani Leokadia i Pan Stanisław dochowali się dwoje dzieci, pięcioro wnucząt i dwóch prawnuków.

PAŃSTWO TERESA I JÓZEF GEBLEWICZOWIE

Pani Teresa urodziła się w miejscowości Gąsierzyno, natomiast Pan Józef urodził się we Francji. Jako dwuletni chłopiec zjechał z rodzicami do Polski, najpierw mieszkali w Łodzi, po paru miesiącach przenieśli się do Stepnicy. Państwo Geblewiczowie pobrali się 5 czerwca 1971 roku w Stepnicy. W roku 1976 przeprowadzili się do Goleniowa i tam mieszkali 30 lat. Po 30 latach wrócili do rodzinnego domu Pani Teresy czyli do Gąsierzyna, gdzie mieszkaja do chwili obecnej.

Pan Józef pracował miedzy innymi jako dyrektor ośrodka wczasowego, oraz jako dyrektor oddziału Banku PKO w Goleniowie z tego zakładu pracy przeszedł na emeryturę. Pani Teresa pracowała między innymi w banku spółdzielczym, ośrodku wczasowym oraz prowadziła własna działalność gospodarczą i z tej dziłalności przeszła na emeryturę.

Państwo Geblewiczowie mają troje dzieci (jednym z nich jest aktualny marszałek województwa), jednego wnuka i sześć wnuczek.

PAŃSTWO JULIA I JAN KORYCIŃSCY

Pani Julia od urodzenia mieszka na terenie Gminy Stepnica, jej rodzinna miejscowość to Łąka, natomiast od 10 lat Państwo Korycińscy mieszkają w Stepnicy. Pani Julia i Pan Jan poznali się w 1970 roku w Świnoujściu. Pan Jan był wtedy w wojsku. 11 kwietnia 1971 roku zawarli związek małżeński. Po ślubie Pan Jan przeprowdził się do żony do miejscowości Łąka.

Pan Jan pracował miedzy innymi w Stoczni Gdynia, później pływał na statkach, z tego ostatniego zakładu przeszedł na emeryturę. Pani Julia pomagała w gospodarstwie u rodziców, zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci, pracowała również w mleczarni w Wolinie z tego zakładu pracy przeszła najpierw na rentę chorobową a później na emeryturę. Państwo Korycińscy mają córkę i syna oraz dwoje wnucząt.

PAŃSTWO GENOWEFA I HENRYK POTASIAKOWIE

Pani Genowefa urodziła się w Stepnicy i tu ukończyła szkołę, Pan Henryk urodził się koło Poznania i zaraz po urodzeniu wraz z rodzicami przeprowadził się do Stepnicy, również w Stepnicy ukończył szkołę. Państwo Potasiakowie 12 czerwca 1971 roku zawarli związek małżeński.

Pan Henryk 37 lat pracował w Zakładach Drzewnych w Stepnicy, natomiast Pani Genowefa pracowała między innymi w Zakładach Drzewnych oraz w PCK, zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci. Państwo Potasiakowie mają troje dzieci, pięcioro wnucząt oraz jednego prawnuka.

PAŃSTWO BARBARA I TADEUSZ SANDECCY

Pani Barbara urodziła się w miejscowości Stepniczka, Pan Tadeusz w miejscowości Zawady gmina Jarczów. Pani Barbara z gminą Stepnica związana jest od urodzenia natomiast Pan Tadeusz od 1971 roku. 19 czerwca 1971 roku zawarli związek małżeński. Pani Barbara pracowała 3 lata w Zakładach Drzewnych w Goleniowie oraz 26 lat w Zakładach Drzewnych w Stepnicy, była Radną Rady Gminy w Stepnicy od I do IV kadencji. W latach od 2002 do 2012 Pani Barbara była Przewodniczącą Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stepnicy. Pani Barbara jest na emeryturze od 15 lat.

Pan Tadeusz pracował między innymi w kopalni Węgla Kamiennego “Anna” w Pszowie, w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Goleniowie, ZRB w Stepnicy przy Urzędzie Gminy, w Urzędzie Morskim Szczecin- Bosmanat Stepnica, jako Bosman portu 22 lata. Pan Tadeusz w latach 80 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Stepnicy. Na emeryturze od 13 lat.

Państwo Sandeccy dochowali się dwoje dzieci oraz jednego wnuka.

PAŃSTWO IRENA I LESZEK WĘCŁAWIKOWIE

Pani Irena i Pan Leszek od urodzenia są związani z gminą Stepnica. Po szkole podstawowej ukończyli przysposobienie rolnicze, aby móc zajmować się gospodarstwem. 23 grudnia 1971 roku zawarli związek małżeński. Do ślubu Pani Irena pracowała w zakładzie jajcarsko-drobiarskim, po ślubie zajmowała się prowadzeniem domu oraz pomagała w gospodarstwie. Pan Leszek pracował 12 lat w Fabryce Mebli w Goleniowie a od roku 1976 już tylko na gospodarstwie.

Państwo Węcławikowie mają troje dzieci, siedmioro wnucząt i dwie prawnuczki.

red.

powiązane – „Księga podatkowego wstydu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie