Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Przybiernów

Termomodernizacja urzędu

Przybiernów. 17 lutego 2022r. w urzędzie gminy w Przybiernowie została podpisana umowa na zadanie pn.”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego urząd gminy, komisariat policji, pogotowie ratunkowe, ośrodek zdrowia”.

Opublikowane

w dniu

W budynku znajduje się siedziba: urzędu gminy, rady gminy, urzędu stanu cywilnego, ośrodka pomocy społecznej, administracji szkół, ośrodka zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, stacji pogotowia ratunkowego oraz komisariatu policji.”

Zakres prac obejmuje:

  • termomodernizację w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz prace modernizacyjne kotłowni,
  • klimatyzację,
  • fotowoltaikę.

Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu to Przedsiębiorstwo Budowlane HELITEX Sp. z o.o. ze Szczecina.

Koszt całej inwestycji to 3.233.991,75 zł.

Wartość dofinansowania otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2.600.000 zł.

Termin prac to 250 dni od podpisania umowy.

red.

powiązane – „Izby przyjęć dwie”

Przybiernów

Przebudowa boiska

Przybiernów. Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą Solid-Stet, na operację pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie” oraz został przekazany plac budowy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 6 grudnia 2021 roku w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy województwem zachodniopomorskim, a gminą Przybiernów na przebudowę boiska sportowego w Przybiernowie. Efektem będzie poprawa jakości infrastruktury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość przyznanej pomocy wynosi 113 632,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

red.

powiązane – „Przetarg na MOP Przybiernów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Przetarg na MOP Przybiernów

Przybiernów. Na oddanym do ruchu w ubiegłym roku odcinku S3 Brzozowo – Miękowo powstały MOP-y Przybiernów Zachód i Wschód (z rezerwą pod stację paliw i restaurację).

Opublikowane

w dniu

GDDKiA rozpoczęła przetarg na wyłonienie ich dzierżawcy, na oferty czekają do 21 lipca br. W przetargu będą mogły wystartować podmioty prowadzące minimum trzy stacje paliw przez 3 lata, które uzyskały średni roczny przychód za ostatnie dwa lata nie mniejszy niż 10 mln zł. O wyborze ofert będzie decydowała wysokość miesięcznego czynszu podstawowego (nie mniejszy niż 15 tys. zł. za MOP).

red.

powiązane – „Modernizacja pałacu”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Majówka w Przybiernowie

Przybiernów. Co się będzie działo w najbliższy weekend w gminie – zobacz plakat obok.

Opublikowane

w dniu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie