Connect with us

Nowogard

Szron, czyli repalenty na 60 ha

Nowogard. Nie tylko ogrodzenia chronią młode pędy drzew w lasach.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo Nowogard, w okresie jesienno – zimowym zmniejsza się baza pokarmowa zwierząt zamieszkujących lasy oraz ograniczony jest dostęp do różnorodnego pożywienia. Wtedy jelenie, sarny oraz łosie, intensywniej zaczynają interesować się młodymi, wierzchołkowymi pędami drzewek, stanowiącymi bogactwo składników mineralnych.

Uszkodzenia w postaci zgryzionego pędu lub pączka wierzchołkowego, czy też zdarta kora (spałowanie) przyczyniają się do deformacji drzewka, opóźniają wzrost, a w ostateczności przy znacznym uszkodzeniu, mogą doprowadzić do całkowitego obumarcia młodej rośliny. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny obok grodzenia siatką, jest zabezpieczanie młodych drzewek REPALENTAMI tzw. substancją odstraszającą amatorów zgryzania drzewek. Posmarowane tym preparatem drzewka, nie są już tak smaczne i apetyczne dla zwierzyny. Zawarty w repelencie piasek kwarcowy (substancja czynna), nieprzyjemnie rzęzi między zębami. Stosowany repelent jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska, nie wykazuje także fitotoksyczności. Znakomita przylepność warstwy ochronnej repelentu, umożliwia zabezpieczanie najcieńszych gałęzi, gładkiej kory, jak również igliwia o grubej warstwie woskowej.

Do smarowania wybierane są tylko drzewka najładniejsze i równomiernie rosnące na całej powierzchni, te które w przyszłości będą tworzyć drzewostan. Co roku w nadleśnictwie Nowogard zabieg ten wykonywany jest na powierzchni ok. 60 ha. Aby zabieg był skuteczny ważna jest terminowość jego wykonania tj. po zakończonej wegetacji, ale tak, aby zdążyć przed pierwszymi mrozami. Istotne jest aby powierzchnia , na którą nanoszony jest preparat była sucha. Zabezpieczone przed zgryzaniem drzewka wyglądają jak oszronione.

red.

powiązane – „Jeszcze 17 drzew do wycinki”

Nowogard

Zgromadzenie mieszane

Nowogard. Na 29 stycznia zaplanowano przełożone zgromadzenie członków Celowego Związku Gmin R-XXI.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Poprzednie, mające się odbyć w trybie zdalnym 22 grudnia, nie odbyło się z powodu przeciążenia systemu za pomocą którego zgromadzenie miało się odbyć. 

Jak nam powiedział kierownik biura związku Marek Matys, teraz zgromadzenie ma się odbyć w trybie mieszanym – kto będzie mógł przybędzie osobiście, reszta połączy się z obradującymi w trybie zdalnym. Porządek obrad ma być ten sam jak 22 grudnia – w tym głosowanie nad wnioskiem gminy Goleniów o przyjęcie do CZG R-XXI.

red.
powiązane – „Czy PGK odpowiada za podwyżkę ceny śmieci?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nieradka wygrywa z Czaplą, a wojewoda go poucza

Nowogard. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł rażącą przewlekłość postępowania burmistrza Czapli w sprawie zameldowania, które ustaliło, że Nieradka jest zameldowany w Nowogardzie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Skarżącym był przewodniczący rady miejskiej Marcin Nieradka, który zaskarżył w czerwcu 2020 r przewlekłość postępowania burmistrza, który w grudniu 2019 r wszczął postępowanie w sprawie wymeldowania Nieradki z pobytu stałego w lokalu mieszkalnym w Nowogardzie. Zdaniem Nieradki postępowanie burmistrza miało charakter polityczny i zmierzało do wyeliminowania go z rady miejskiej pod pretekstem jakoby nie był zameldowany w gminie Nowogard. Burmistrz wszczął postępowanie po tym jak anonimowy informator zawiadomił wojewodę, że rzekomo Nieradka mieszka na stałe w Lubczynie gmina Goleniów. Według naszych ustaleń tym informatorem – według burmistrza Czapli zeznającego w Prokuraturze – był… burmistrz gminy Goleniów.

Sąd stwierdził, że w skarżonym postępowaniu dość szybko ustalono, że Nieradka mieszka w Nowogardzie, więc przedłużanie postępowania było nieuzasadnione. Burmistrz Czapla ma zapłacić Nieradce 1000 zł oraz 480 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jak podaje gmina, w liście datowanym na dzień 4 stycznia br., Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, poucza przewodniczącego rady miejskiej Marcina Nieradkę, że nie zwoływał sesji w terminie oraz w niewłaściwy sposób jedna z nich zamknął.

red.

powiązane – „Czapla na Krupowicza?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Fotowoltaika dofinansowana

Nowogard. 31 grudnia 2020 roku CZG R-XXI podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej składającej się z ok. 3180 modułów o mocy jednostkowej ok. 300 Wp, posadowionych na gruncie na dedukowanej konstrukcji wsporczej.

Koszty związane z realizacją projektu (budową instalacji fotowoltaicznej) są wydatkami rozwojowymi, bezpośrednio związanymi z podniesieniem poziomu ochrony środowiska poprzez inwestycje w instalację do produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, pochodzącej z zainstalowanych modułów fotowoltaicznych na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami. Budowa instalacji fotowoltaicznej będzie elementem procesu zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w województwie zachodniopomorskim i szerzej – w całej Polsce. Co istotne Celowy Związek Gmin R-XXI planuje realizację projektu, nie tylko przyczyniającego się do zwiększenia podaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE, ale także planuje wybór tego segmentu energii, który w chwili obecnej jest najsłabiej rozwiniętym elementem systemu zielonej energetyki w naszym kraju.

Całkowita wartość projektu: 5.020.804,27 PLN
Wydatki kwalifikowane: 3.252.478,85 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.951.487,30 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 3.069.316,97 PLN

red.

powiązane – „Przeciążony system”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie