Connect with us

Nowogard

Szpital w Nowogardzie wyróżniony

Nowogard. VII MIEJSCE Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie w prestiżowym rankingu w Polsce na szpitale z kontraktem z NFZ niższym i równym 49 mln zł.

Opublikowane

w dniu

Coroczna uroczysta gala wręczenia nagród liderom najlepiej zarządzanym szpitalom publicznym w Polsce zorganizowana była przez BFF Banking Group we współpracy z „Rzeczpospolitą” – ogólnopolskim dziennikiem ekonomiczno-prawnym. W tym roku szpital miejski w Nowogadzie zajął VII – miejsce w corocznym rankingu na szpitale z kontraktem z NFZ niższym i równym 49 mln zł. Dyplom odebrał dyrektor placówki Kazimierz Lembas ( na zdj. w środku).
Grupa BFF Banking Group jest autonomicznym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech oraz wiodącą instytucją na terytorium Europy. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi.

red.

powiązane – „Szpital – opóźnienie połączenia”

Nowogard

Kto pomoże Ukraińcom?

Nowogard. Pięć organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy, otrzymało w konkursie dotacje na działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zawarcie umów z ich przedstawicielami nastąpiło 13 maja, a w imieniu burmistrza podpisywał je jego zastępca, Jarosław Hołubowski.

Łączna kwota przeznaczona na realizację działań wyniosła 30 000 zł, a komisja konkursowa po ocenieniu ofert pod względem formalnym i merytorycznym zaproponowała podzielenie je w następujący sposób:

1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – 6.000,00 zł;
2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej – 3.142,44 zł
3) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard – 5.751,20 zł
4) Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie – 6.000,00 zł
5) Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych – 9 106,36 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na lekcje języka polskiego dla przebywających obecnie na terenie gminy Nowogard uchodźców, wsparcie materialne dla nich, zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla dzieci, a także zakup artykułów potrzebnych Ukraińcom chorującym na cukrzycę.

red.

powiązane – „Uciążliwości zapachowe”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Kto jest burmistrzem w Nowogardzie?

Nowogard. Dotychczas wydawało się, że jest nim nadal Robert Czapla, ale dzisiaj można w to wątpić.

Opublikowane

w dniu

A to za sprawą materiał autorstwa Pawła Botarskiego pt. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy zapewnione”, który ukazał się dzisiaj o 15.24 na oficjalnych stronach gminy Nowogard – internetowej i fb.

A zaczyna się on od następującej frazy:”… Dzięki konkursowi
ogłoszonemu przez burmistrza Nowogardu Roberta Krupowicza…”. Zwykły błąd, zwrócenie uwagi na podobieństwa, czy tęskonata nieświadomie wyrażona?

red.

powiązane – „Uciążliwości zapachowe”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Uciążliwości zapachowe

Nowogard. Gmina poinformowała o planowanym nawożeniu pół gnojowicą, które nazywane jest … zasilaniem nawozem.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, firma Goodvalley Agro S.A. z Przechlewa informuje, że w okresie 9-13.05.2022 r. odbędzie się „zasilanie pól nawozem zwierzęcym – gnojowicą w rejonie miejscowości MIĘTNO, WIERZCHY, NOWOGARD. Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny.Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól staramy się ograniczać poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców, prosimy o kontakt z Działem Produkcji Roślinnej w:

ZAKŁAD ROLNY GIŻYNO,
Kierownik: TOMASZ KOŁTUN
Numer telefonu: 608 308 444

Zapewniamy, że postaramy się uwzględnić zgłaszane uwagi na ile to będzie możliwe i dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem.”

red.

powiązane – „Dofinansowanie przebudowy”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie