Connect with us

Goleniów

Szpital – niszczą dokumentację

Goleniów. Planowane przekazanie do zniszczenia (kasacji) historii choroby pacjentów z lat 1995-1998

Opublikowane

w dniu

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (1 miesiąc od daty ukazania się ogłoszenia) (w przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej odbioru.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania, który dla osób dorosłych wynosi 20 lat, natomiast dla dzieci przyjętych do 2 roku życia – 22 lata, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.

Planowane jest zniszczenie historii choroby pacjentów leczonych w:

– Oddział Wewnętrzny I lata 1995-1998

– Oddział Wewnętrzny II lata 1995-1998

– Oddział Zakaźny lata 1995-1998

– Oddział Dziecięcy lata 1995-1998

– Oddział Położniczo – Ginekologiczny lata 1995-1998

– Oddział Chirurgiczny lata 1995-1998

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału wymienionej wyżej dokumentacji proszone są o złożenie wniosku:
bezpośrednio w sekretariacie (godziny otwarcia)
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów
Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:
pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
przedstawiciel ustawowy pacjenta,
osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu (dotyczy to pacjentów żyjących oraz zmarłych, którzy za życia wskazali osobę upoważnioną).

red.

powiązane – „Szpital sprawdzony”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie