Connect with us

Powiat

Szczególnie narażone – ZOL, DPS i domy seniora.

Goleniów. Nowogard. Pacjenci Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Goleniowie i Resku oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie są szczególnie podatni na zakażanie koronawiarusem.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Ich zdrowie i życie jest zagrożone z oczywistych powodów – są to często osoby starsze, osłabione innymi chorobami, bezradne. Wymagają w związku z tym specjalnej opieki na co dzień, a w tej szczególnej sytuacji przede wszystkim maksymalnej izolacji, co wiąże się z pozbawieniem kontaktu z rodziną i jej bezpośredniej pomocy. Chroniona musi być też obsługa medyczna i pozostali pracownicy, by nie dopuścić do zakażania.

W naszym powiecie są dwa ZOL – przy szpitalach w Goleniowie i Nowogardzie (w Resku). W pierwszym przebywa obecnie 61 pacjentów, a w drugim 80. W obu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin i odpowiednie reżimy sanitarne.
W Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie w dwóch lokalizacjach mieszka teraz 237 pensjonariuszy (162 mężczyzn i 75 kobiety). Dyrektor Iga Błażewicz powiedziała nam, że oprócz całkowitego zakazu odwiedzin, są do niezbędnego minimum ograniczone kontakty pomiędzy personelem wewnątrz DPS. Pensjonariusze nie mogą opuszczać terenu DPS, który jest monitorowany. Wydzielone są izolowane pomieszczenia dla osób, u których są objawy mogące wskazywać na zakażenie.

Oba ZOL-e i DPS to nie jedyne placówki w naszym powiecie zajmujące się ludźmi starszymi i schorowanymi. Mamy też prywatne domy seniora – w Mokrem, Stepnicy, Przemoczu i Komarowie.

l.o.

powiązane – „100 lat w DPS”

Powiat

Na Msze Święte bez limitu

Powiat. Od jutra do kościoła może wejść tylu wiernych, ilu się zmieści.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Nie ma więc dla katolika usprawiedliwienia nieobecności na niedzielnej Eucharystii – chyba w przypadku choroby lub wieku. Chrystus czeka na wszystkich w kościele i Najświętszym Sakramencie. Trzeba tylko ze sobą wziąć maseczki…

red.

powiązane – „W niedziele na Msze”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Przejście za 11 mln zł

Powiat. Budmimex złożył najtańszą ofertę przetargu na dokończenie budowy dużego przejścia dla zwierząt na A6 Szczecin Dąbie -Rzęśnica

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Wpłynęły trzy oferty wykonawców, najniższą cenę – 10,98 mln zł zaoferowała firma Budimex. Złożone oferty będą teraz sprawdzane.
Na przebiegającym przez tereny leśne odcinku autostrady A6 zaplanowano budowę dużego, górnego przejścia dla zwierząt o szerokości 50 metrów. Obiekt ten powstaje w ramach przebudowy A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica. Poprzedni wykonawca nie dokończył inwestycji. Obecnie nowy wykonawca prowadzi już roboty drogowe na inwestycji, które powinien zakończyć już w czerwcu. Przejście dla zwierząt wraz z budową ogrodzenia autostrady zostało objęte osobnym przetargiem. Do końca tego roku planowane jest zakończenie całości przebudowy autostrady.

red.

powiązane – „PRD Nowogard – warstwa ścieralna położona”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Raportów nie będzie – na razie

Powiat. Do końca maja starosta, wójtowie i burmistrzowie mieli czas na przygotowanie raportów o stanie powiatu/gminy za rok 2019.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W tym roku Sejm przedłużył ten termin o 60 dni. Tegoroczne raporty będą przygotowywane po raz drugi. W roku ubiegłym, w naszym powiecie tylko burmistrzowie Krupowicz i Czapla nie przygotowali tych raportów sami. Obaj zlecili to firmom zewnętrznym za co goleniowscy podatnicy zapłacili blisko 20 tys zł, a nowogardzcy – prawie 10 tys zł. Starosta i pozostali wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu przygotowali raporty siłami własnych urzędów. Jak będzie w tym roku – jeszcze nie wiadomo.

red.

powiązane – „Raport o stanie za 20 tysięcy”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie