Connect with us

Stepnica

Stepnicka krew dla goleniowianki

Stepnica. Kolejna akcja krwiodawstwa w Stepnicy zakończona.

Opublikowane

w dniu

Pobito rekord z marca tego roku. W akcji wzięły udział 42 osoby, z czego 35 oddało krew. Łącznie zebrano 15 l i 490 ml tego życiodajnego płynu. Jest to już kolejna tego typu akcja w gminie, tym razem zbierano krew dla nauczycielki z Goleniowa Pani Joanny Piętki- Lewandowskiej.

red.

powiązane – „Błękitna Flaga po raz 10”

Stepnica

Ponad 5 mln zł dla Stepnicy

Stepnica. Z programu Polski Ład, gmina otrzyma prawie 5,4 mln zł

Opublikowane

w dniu

Dofinansowane zostaną:

  • Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica – 3 906 743 zł
  • Budowa sieci wod-kan w miejscowości Stepniczka – 807 500 zł
  • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul T. Kościuszki w Stepnic – 665 000 zł

red.

powiązane – „Inwestycje – wzrost przeładunków”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Inwestycje – wzrost przeładunków

Stepnica. Przez port w Stepnicy przechodzi coraz więcej ładunków. Jest to możliwe dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie inwestycjom.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje branżowy portal GospodarkaMorska.pl, w ubiegłym roku przez port w Stepnicy przeszło ponad 32 tysiące ton ładunków – to najlepszy wynik przeładunkowy portu w ostatnich latach. Wpłynęło na niego pogłębienie toru podejściowego do 4,5 metra na szerokości 40 metrów i powiększenie obrotnicy, która ma obecnie średnicę 130 metrów. Dzięki temu do portu położonego na południowo-wschodnim krańcu Zalewu Szczecińskiego mogą wchodzić statki o długości do 115 metrów, szerokości 13,5 metrów i zanurzeniu wynoszącym 4 metry, jak również blisko 100-metrowe barki i zestawy pchane o długości 125 metrów.

Inwestycje w Stepnicy zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 5 milionów złotych, zaś cały program – 6 milionów złotych.

Władze gminy spodziewają się dalszego wzrostu przeładunków w Stepnicy. Strategia rozwoju portu na lata 2021-27, opracowana przez gminę, mówi o nawet 300 tysiącach ton rocznie. Pomóc w tym ma również wykorzystanie elewatora o pojemności 17 tys. ton. W kwestii portu w Stepnicy aktywny jest także samorząd województwa i Urząd Morski w Szczecinie, który zajmował się pogłębieniem toru podejściowego.

– Współpracę z Urzędem Morskim prowadziliśmy już w poprzedniej perspektywie unijnej. Zostały zrealizowane wielkie inwestycje, jak te w Świnoujściu czy na Kanale Piastowskim, ale także o szereg inicjatyw usprawniających dostęp do małych portów i przystani – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – W rozdaniu 2014-2020 priorytetem było pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, a po wielu negocjacjach z Komisją Europejską udało się nam także zaplanować 10 mln euro na rozwój infrastruktury w takich miejscach jak właśnie Stepnica czy Police. To istotne inwestycje w modernizację odrzańskiej drogi wodnej – dodał.

Port w Stepnicy to jeden z najmniejszych portów Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się w przeładunku ziarna i nasion, a także drewna i nawozów. Zawijają do niego statki morskie i barki rzeczne.

red.

powiązane – „Nie będzie SKM?”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Wyróżniona za budownictwo

Stepnica. Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za budownictwo komunalne i społeczne zajmując piąte miejsce w Polsce.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wyróżnienie podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych w ramach XIX Forum Kapitału i Finansów w Katowicach odebrały w imieniu burmistrza Skarbnik Gminy Beata Rogalska i Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng.

Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – pod pojęciem których rozumie się zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w okresie 2000-2020. Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST i danych GUS.

Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji gminy Stepnica w ostatnich latach. W roku 2014 r. wybudowano cztery bloki z 79 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja ta w całości była sfinansowana z budżetu gminy Stepnica i jej koszt wyniósł 13 818 013 zł.

W kwietniu 2016 r. do użytkowania oddano piąty blok z 26 mieszkaniami komunalnymi. Jego budowę sfinansowano ze środków gminy przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt inwestycji 3 215 125 zł, w tym dofinansowanie z BGK wyniosło 964 537 zł.

Niewątpliwym dopełnieniem inwestycji mieszkalnych w naszej gminie było oddanie do użytku w grudniu 2012 r. oraz w listopadzie 2013 r. w miejscowości Łąka dwóch bloków wielorodzinnych z 36 mieszkaniami socjalnymi jedno, dwu i trzypokojowymi o powierzchniach od 30 m2 do 64 m2, z niskim czynszem, z indywidualnym ogrzewaniem gazowym. Budowę bloków sfinansowano ze środków gminy przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowa bloków kosztowała gminę łącznie 4 343 508 zł, w tym 1 303 052 zł wyniosło dofinansowanie z BGK w ramach „Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych”. Ponadto w ww. okresie adaptowano różne pomieszczenia gospodarcze na 8 mieszkań socjalnych.

W latach 2012 – 2016 w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania 149 lokali komunalnych, były to pierwsze mieszkania, które gmina oddała swoim mieszkańcom na podstawie umów najmu od 35 lat. Głównym celem działania było stworzenie warunków do zamieszkania młodym rodzinom i zatrzymanie ich przed wyjazdem z naszej gminy. Praktycznie na terenie naszej gminy nie ma bezrobocia brakowało tylko mieszkań. Aby w pełni rozwiązać problem mieszkaniowy w najbliższym czasie planujemy budowę następnych dwu bloków wielorodzinnych z 46 mieszkaniami komunalnymi. Gmina posiada już podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinasowanie tej inwestycji środkami z Krajowego Programu Mieszkaniowego. Inwestycja ta rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej zakończenie przewidywane jest na listopad 2022 r.

red.

powiązane – „Obwodnica w roku 2027″

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie