Connect with us

Stepnica

Stepnica – jutro nadzwyczajna sesja w sprawie pomocy

Stepnica. O zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia w trybie pilnym dwóch uchwał, zwrócił się do rady burmistrz Wyganowski.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Mają one pozwolić na zastosowanie odpowiednich ulg i zwolnień finansowych dla przedsiębiorców. Sesja została zwołana na dzień 24 kwietnia i odbędzie się w trybie zdalnym, o godzinie 12.00. Koszt tej pomocy dla lokalnych przedsiębiorców wraz z szacowanym przez burmistrza zmniejszeniem wpływów gminy z podatków to ok. 600 tys zł.
Burmistrz tak uzasadnia potrzebę zwołania sesji nadzwyczajnej:

„…stały kontakt z miejscowymi przedsiębiorcami, prowadzącymi przede wszystkim zakłady usługowe na terenie gminy Stepnica, pozwala mi określić jak w trudnej sytuacji finansowej się znajdują. Wiem, że potrzebują większego wsparcia. W celu pomocy miejscowym przedsiębiorcom zwróciłem się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia w trybie pilnym dwóch uchwał, które pozwolą mi na zastosowanie odpowiednich ulg i zwolnień finansowych. Sesja została zwołana na dzień 24 kwietnia i odbędzie się w trybie zdalnym, o godzinie 12.00.
Jedna uchwała dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Druga uchwała wprowadzi zmiany dot. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym. Tą uchwałą wprowadzimy różne ulgi, które będą mogły być udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową lub usługową, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wszystkie wnioski, które wpłyną do naszego urzędu będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Oczywiście wprowadzenie przedmiotowych ulg będzie miało wpływ na dochody budżetowe gminy, ale jesteśmy na to przygotowani. Zakładamy, że razem z mniejszymi wpływami z podatku PIT i CIT może to być kwota około 600.000 zł. Moim i radnych priorytetem jest utrzymanie firm i pracujących w nich pracowników. Dlatego też naszym zadaniem jest również utrzymanie na niezmienionym poziomie gminnej aktywności inwestycyjnej w celu umożliwienia miejscowym firmom startowania w gminnych przetargach.

Ponadto nasza gmina w ramach pomocy rozdała za darmo swoim mieszkańcom ponad 2000 maseczek wielokrotnego użytku oraz 38 komputerów do zdalnej nauki prowadzonej przez szkoły.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica”

red.

powiązane – „Przetarg na odbiór śmieci”

Stepnica

Awaria – Stepnica bez wody!

Stepnica. W całej Stepnicy będzie wstrzymana dostawa wody.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To wynik awarii przepompowni przy Osiedlu Akacjowym w Stepnicy. Jak długo potrwa usuwanie awarii – nie wiadomo.

red.

powiązane – „Rozbudują drogę do Czarnocina”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Rozbudują drogę do Czarnocina.

Stepnica. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Goleniowie została podpisana umowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Będzie polegała na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi tj.: (etap I w km 3+357 do km 3+500, etap II w km 2+786,89 do km 2+977,56, etap III w km 2+150,65 do km 2+461,19). Wykonawca będzie firma Emulex Sp. z o.o. ze Stargardu. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na wymianie nawierzchni na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny, łączący m. Stepnica poprzez Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice z m. Czarnocin, stanowiącą trasę o znaczeniu lokalnym i turystycznym klasy Z. Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie m. Gąsierzyno uwzględniać będzie roboty budowlane polegające na wymianie starych warstw bitumicznych na nowe wzmocnione siatką szklano-węglową. Inwestycja obejmuje również ścięcie poboczy na szerokość 1,0 m.

Wartość zawartej umowy wynosi – 678 568,25 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2020 roku.

red.

powiązane – „Będą 23 km nowej drogi”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

OPS w posterunku

Stepnica. Za 220 tys zł gmina wyremontuje budynek po posterunku energetycznym ENEA dla OPS.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W 2019 roku gmina Stepnica zakupiła w przetargu budynek po byłym posterunku energetycznym w Stepnicy, w celu przystosowania go do warunków funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się w budynku urzędu gminy. Warunki pracy a przede wszystkim obsługi klientów ośrodka nie są tam najlepsze.
Do zakupionego budynku przynależy działka o powierzchni 2715 m2 oraz pomieszczenia magazynowo-gospodarcze. Budynek wymaga wykonania niezbędnego remontu, więc w marcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tych prac pn. „Remont budynku po ENEA w Stepnicy”. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż ścian działowych, wykonanie posadzek betonowych wraz z ułożeniem wykładzin, wymianę instalacji wod.-kan., gazu, CWU, CO, instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków i malowanie, wymiana kotła gazowego, wkładów kominowych oraz  grzejników.
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 kwietnia br. W postępowaniu złożono 4 oferty z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZIBEX z Glewic. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi  221.076,04 zł. Podpisanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

red.

powiązane – „Pomoc OPS”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie