Connect with us

Stepnica

Stepnica – jutro nadzwyczajna sesja w sprawie pomocy

Stepnica. O zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia w trybie pilnym dwóch uchwał, zwrócił się do rady burmistrz Wyganowski.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Mają one pozwolić na zastosowanie odpowiednich ulg i zwolnień finansowych dla przedsiębiorców. Sesja została zwołana na dzień 24 kwietnia i odbędzie się w trybie zdalnym, o godzinie 12.00. Koszt tej pomocy dla lokalnych przedsiębiorców wraz z szacowanym przez burmistrza zmniejszeniem wpływów gminy z podatków to ok. 600 tys zł.
Burmistrz tak uzasadnia potrzebę zwołania sesji nadzwyczajnej:

„…stały kontakt z miejscowymi przedsiębiorcami, prowadzącymi przede wszystkim zakłady usługowe na terenie gminy Stepnica, pozwala mi określić jak w trudnej sytuacji finansowej się znajdują. Wiem, że potrzebują większego wsparcia. W celu pomocy miejscowym przedsiębiorcom zwróciłem się z wnioskiem do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w celu rozpatrzenia w trybie pilnym dwóch uchwał, które pozwolą mi na zastosowanie odpowiednich ulg i zwolnień finansowych. Sesja została zwołana na dzień 24 kwietnia i odbędzie się w trybie zdalnym, o godzinie 12.00.
Jedna uchwała dotyczy zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Druga uchwała wprowadzi zmiany dot. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym. Tą uchwałą wprowadzimy różne ulgi, które będą mogły być udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową lub usługową, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wszystkie wnioski, które wpłyną do naszego urzędu będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Oczywiście wprowadzenie przedmiotowych ulg będzie miało wpływ na dochody budżetowe gminy, ale jesteśmy na to przygotowani. Zakładamy, że razem z mniejszymi wpływami z podatku PIT i CIT może to być kwota około 600.000 zł. Moim i radnych priorytetem jest utrzymanie firm i pracujących w nich pracowników. Dlatego też naszym zadaniem jest również utrzymanie na niezmienionym poziomie gminnej aktywności inwestycyjnej w celu umożliwienia miejscowym firmom startowania w gminnych przetargach.

Ponadto nasza gmina w ramach pomocy rozdała za darmo swoim mieszkańcom ponad 2000 maseczek wielokrotnego użytku oraz 38 komputerów do zdalnej nauki prowadzonej przez szkoły.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica”

red.

powiązane – „Przetarg na odbiór śmieci”

Stepnica

Brysna i Śmięcka

Stepnica. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozstrzygnęło konkurs na nazwy dwóch wysp na Zalewie Szczecińskim.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Powstały one z urobku w wyniku pogłębiania toru wodnego Szczecin-Świnoujście niedaleko Stepnicy.

Zwycięska nazwa dla północnej wyspy na Zalewie Szczecińskim to „Brysna” z wynikiem 9693 głosów. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się wyspa „Wielecka” (5279 głosów) i „Zabawa” (2439 głosów).

Natomiast jeśli chodzi o wyspę południową na Zalewie Szczecińskim, zwycięską okazała się nazwa „Śmięcka” (8735 głosów). Na drugim i trzecim miejscu wylądowały nazwy: „Wyraj” (5988 głosów) oraz „Przygoda” (2575 głosów).

Teraz rozpocznie się procedura formalna. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróci się z wnioskiem, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadało zwycięskie nazwy nowopowstającym terytoriom Rzeczypospolitej.

Autorzy zwycięskich propozycji otrzymają pamiątkowe grawertony, jako autorzy nazw nowych wysp w granicach państwa polskiego.

red.

powiązane – „Nazwij wsypę”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Stepnica liderem

Stepnica. W kategorii „Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców” liderów współpracy z NGO zwyciężyła Gmina Stepnica.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Wśród tegorocznych laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020” znalazła się gmina Stepnica.

Uroczyste podsumowanie ósmej już edycji konkursu, który promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, odbyło się w poniedziałek, 21 września 2020 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Do Szczecina przyjechali przedstawiciele zwycięskich samorządów, obecne były władze województwa.

Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu mogło być dokonane zarówno z inicjatywy JST, jak i organizacji pozarządowej.

Samorząd, który zwycięży w konkursie otrzyma statuetkę wykonaną przez prof. Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych.

JST były oceniane w trzech grupach: Powiaty i miasta na prawach powiatu, Gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców, Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.

W kategorii Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Gmina Stepnica.

red.

powiązane – „Taryfy portowe i zmiana nazwy”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Koło Miłowianek

Stepnica. „Miłowianki” to grupa aktywnych kobiet z miejscowości Miłowo, która postanowiła sformalizować swoją działalność i założyła Koło Gospodyń Wiejskich w Miłowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Inicjatorem była sołtys Mirosława Beczek. Obecnie do Koła należy 10 osób. Członkowie zapewniają jednak, że każdy może dołączyć i zaangażować się w jego działalność. Koło swoim terenem działania objęło także miejscowości ościenne: Zielonczyn, Żarnówko i Stepniczkę. „Miłowianki” chcą, aby koło działało na zasadzie łączenia społeczności i integrowania się poprzez wspólne inicjatywy i uczestniczyło w różnych wydarzeniach gminnych, a sformalizowanie grupy miało tylko pomóc w sięganiu po środki finansowe na ten cel. Jeszcze w tym miesiącu Miłowianki złożą wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację, aby urzeczywistnić swoje plany.

red.

powiązane – „Muszla jak nowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie