Connect with us

Stepnica

Stepnica-Czarnocin po remoncie

Stepnica. Przebudowa drogi powiatowej na ternie gminy Stepnica zakończona.

Opublikowane

w dniu

Powiat Goleniowski zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi”. Wymieniono nawierzchnię na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny łączący Stepnicę z Czarnocinem:

1) Etapy I – odcinek o długości 143 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 3+357,00 do km 3+500,00,
2) Etap II – odcinek o długości 190 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+786,89 do km 2+977,56,
3) Etap III – odcinek o długości 310,54 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+150,65 do km 2+461,19.

Zakres obejmował usunięcie starych warstw bitumicznych i wykonanie w ich miejscu nowej nakładki w technologii warstwy wyrównawczej średniej grubości 6 cm, ułożeniu siatki szklano-węglowej zapobiegającej propagacji spękań odbitych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Inwestycja obejmowała również ścięcie poboczy na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem gruntami naturalnymi rodzimymi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 743.646,57 zł (środki z budżetu Powiatu Goleniowskiego oraz z budżetu Gminy Stepnica – w wysokości 50.000 zł).

red.

powiązane – „Stepnica liderem”

Stepnica

Piknik w Stepnicy

Stepnica. W sobotę 3 czerwca odbędzie się piknik na przystani.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Granty dla OSP Stepnica i Przemocze”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Granty dla OSP Stepnica i Przemocze.

Maszewo, Stepnica. „Granty Strażackie 2023” przyznane. 800 tys zł dla 43 zachodniopomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych – w tym dla dwóch z naszego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Otzymały je:

OSP w Stepnicy – 20 000,00 zł
OSP w Przemoczu – 16 500,00 zł

W sumie złożono 93 oferty na kwotę ponad 1,6 miliona złotych. Przyznane środki w tegorocznym naborze pozwolą m.in. na modernizację pomieszczeń garażowych, remont pomieszczeń socjalnych, naprawę dachu, odnowienie elewacji budynku czy konserwację instalacji elektrycznej. Maksymalna wartość wsparcia wyniosła 20 tys. zł.

W tym roku do dyspozycji OSP przewidziano kwotę 800 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Dla porównania w roku 2022 była to kwota 600 tys. zł, w roku 2021 wsparcie wyniosło 360 tys. zł. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia. Oznacza to, że zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane.

red.

powiązane – „Berlin-Kołobrzeg rowerem”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Milowicz w amfiteatrze

Stepnica. MGOK zaprasza na jutrzejszy recital Michała Milowicza.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Urodziny Goleniowa”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie