Connect with us

Stepnica

Stepnica-Czarnocin po remoncie

Stepnica. Przebudowa drogi powiatowej na ternie gminy Stepnica zakończona.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Powiat Goleniowski zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi”. Wymieniono nawierzchnię na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny łączący Stepnicę z Czarnocinem:

1) Etapy I – odcinek o długości 143 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 3+357,00 do km 3+500,00,
2) Etap II – odcinek o długości 190 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+786,89 do km 2+977,56,
3) Etap III – odcinek o długości 310,54 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+150,65 do km 2+461,19.

Zakres obejmował usunięcie starych warstw bitumicznych i wykonanie w ich miejscu nowej nakładki w technologii warstwy wyrównawczej średniej grubości 6 cm, ułożeniu siatki szklano-węglowej zapobiegającej propagacji spękań odbitych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Inwestycja obejmowała również ścięcie poboczy na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem gruntami naturalnymi rodzimymi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 743.646,57 zł (środki z budżetu Powiatu Goleniowskiego oraz z budżetu Gminy Stepnica – w wysokości 50.000 zł).

red.

powiązane – „Stepnica liderem”

Stepnica

Dalej zamknięte

Stepnica. Niektóre instytucje kultury będą zamknięte do końca roku.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, do 29 grudnia 2020 r. pozostają zamknięte: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Dom Kultury w Racimierzu i świetlice wiejskie.

red.

powiązane – „Otwierają zamknięte”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Otwierają zamknięte

Stepnica. Od wczoraj filia Biblioteki w Racimierzu wznawia swoją działalność, Miejsko-Gminna Biblioteka w Stepnicy ruszy od 11 grudnia.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Obie biblioteki spełniają warunki epidemiologiczne – prawo pozwala by biblioteki publiczne udostępniały swoje zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

red.

powiązane – „Przedszkole zamknięte”

Kontynuuj czytanie

Sport

Jutro turniej piłkarski

Sport. W dniach 27.11 i 29.11.2020r. w Stepnicy odbędą się piłkarskie rozgrywki dla dzieci.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina ich celem jest: stworzenie możliwości aktywnego (sportowego) wypoczynku – integracja zawodników i drużyn – promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży w myśl maksymy ,,mały sport, wielka radość”, propagowanie idei ,,wychowania dzieci przez sport”. W turnieju wezmą udział również drużyny ze Szczecina, Dobrej, Przecławia.
Środki na organizację turniejów zostały pozyskane z projektu SPOŁECZNIK a organizatorem rozgrywek jest Uczniowski Klub Sportowy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy.

red.

powiązane – „Rybak z legendą”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie