Connect with us

Maszewo

Srebrny przełaj

Maszewo. Zawodniczka UKS „Ratusz” zdobyła srebrny madal w Przełajowych Mistrzostwach Polski.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w odbywających się w dniu 15.01.2023 r. w Zielonej Górze 86. Przełajowych Mistrzostwach Polski, UKS Ratusz reprezentowali: Karol Grządziel, Anna Preca i Zosia Krystkowiak.
Po zaciętej walce Zofia Krystkowiak zdobyła srebrny medal w kat. juniorka, czym zapewniła sobie start w Mistrzostwach Świata, które odbędą się 4-5 lutego w Hoogerheide w Holandii.

Ania Preca po defekcie roweru i ambitnej walce, ostatecznie zajęła 7 miejsce, a Karol Grządziel w juniorach młodszych po kilkukrotnym zetknięciu się z podłożem zajął 21 pozycję. Klubowo daje to UKS Ratusz 10 lokatę w Polsce.

red.

powiązane – „Finał projektu „Świetlice w gminie Maszewo”

Maszewo

Nowe wyświetlacze i lampy

Maszewo. Na przełomie roku 2022/2023 wykonano kolejne inwestycje, którą wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w gminie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina są to:

1) kolejne wyświetlacze prędkości w miejscowościach Pogrzymie oraz Rożnowo Nowogardzkie,

2) 11 lamp solarnych – w Maszewie na ulicach Kwiatowej i Wiosennej, w Przemoczu, Rożnowie Nowogardzkim, Dobrosławcu, Bielicach, Nastazinie, Sokolnikach, Radzanku, Godowie oraz w Korytowie oraz 1 hybrydowa na Wisławiu.

3) kontynuowana jest wymiana wiat przystankowych – 8 nowych zamontowano w miejscowościach: Jarosławki, Maszewo, Dobrosławiec, Rożnowo Nowogardzkie, Bielice, Wałkno, Nastazin, i Bagna.

red.

powiązane – „Srebrny przełaj”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Finał projektu „Świetlice w gminie Maszewo”

Maszewo. Lions Clubs International Foundation wraz z gminą Maszewo zrealizowało projekt pn. „Świetlice w gminie Maszewo”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ramach projektu zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowoczesne zaplecza kuchenne placówki w Maszewie i w Bielicach. Świetlice w Darżu, Sokolnikach oraz Bagnach zostały doposażone w sprzęt AGD i naczynia kuchenne.

W dniu 14 stycznia 2023 r. odbyło się oficjalne podsumowanie ww. przedsięwzięcia.

red.

powiązane – „Świetlice dla gminy”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

OGŁOSZENIE

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

Opublikowane

w dniu

Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo

OGŁASZA

OTWARTY I KONKURENCYJNY
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Centrum Usług Wspólnych w Maszewie
Ul. Szkolna 14, 72-130 MASZEWO

I. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :

SPECJALISTA ds. KADR w Centrum Usług Wspólnych – obsługa kadrowa placówek oświatowych, Żłobka Gminnego, Centrum Usług Wspólnych.

II. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

1) obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie :
wyższe I lub II stopnia, podyplomowe, kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie w tym zarządzanie zasobami ludzkimi lub o zbliżonym charakterze,
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)nieposzlakowana opinia,
6)stan zdrowia umożliwiający pracę na wskazanym stanowisku.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)kursy doskonalące,
2)znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem: stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, znajomość regulacji prawnych systemu oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz ochrony danych osobowych,
3)znajomość regulacji prawnych w zakresie:– administracji samorządowej– klasyfikacji budżetowej
4)umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,
5)wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, systematyczność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia, dokładność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
6)umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1)wymiar czasu pracy – cały etat,
2)rodzaj pracy – umowa o pracę,
3)miejsce pracy – CUW Maszewo, ul. Szkolna14,
72-130 Maszewo, parter,
4)praca przy monitorze komputerowych powyżej 4 godzin.

V. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 stycznia 2023r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Kadr w Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo” Maszewo ul. Szkolna 14 lub pocztą na adres j.w. Wszelkie informacje umieszczone są na stronie BIP Maszewo https://bip.maszewo.pl/dokumenty/2432.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie