Connect with us

Goleniów

Sprzedaż udziałów zablokowana.

Goleniów. Radni nie zgodzili się na sprzedaż udziałów w gminnej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Na ostatnią sesję rady miejskiej, burmistrz przygotował projekt uchwały, który przewidywał, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie, w której gmina Goleniów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, sprzeda 3 udziały gminy Goleniów w spółce, których wartość nominalna łącznie wynosi 9000,00 zł, gminom: Osina, Przybiernów i Stepnica – każdej po jednym udziale. Kapitał zakładowy PGK wynosi 9,111 mln zł i dzieli się na 3037 udziałów po 3000 zł każdy.

Powodem tych planów sprzedaży udziałów jest wynik niedawnej kontroli w PGK przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Szczecinie. Kontrola objęła okres działalności spółki za ostatnie lata, tj. od 2018 do 2020 r. W ramach tejże kontroli zwrócono uwagę na zastrzeżenia w działaniu PGK, polegającą na fakcie świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi Gminy Goleniów (tj. na terenie Gmin Osina, Przybiernów i Stepnica). W związku z tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie pismem z dnia 6 października 2021 r. zwróciło się do burmistrza gminy Goleniów z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia spółce dalszego świadczenia usług poza obszarem gminy Goleniów.

Pismami z dnia 7 października 2021 r. skierowanymi do Gmin Osina, Przybiernów i Stepnica burmistrz wstępnie zaproponował przystąpienie tychże gmin do struktury udziałowej spółki. Gminy zaakceptowały tę propozycję, a sprzedaż udziałów tym gminom miała umozliwić PGK dalsze świadczenie usług na ich terenie.

Jak nam powiedział wiceburmistrz Tomasz Banach, jest zaskoczony decyzją radnych. Jego zdaniem stawia ona pod znakiem zapytania dalsze operowanie PGK w sąsiednich gminach – ze względu na wspomniane zastrzeżenie NIK. Na razie nie ma jeszcze innego planu umożliwiającego lege artis świadczenie tych usług przez PGK, dla którego są one poważnym źródłem przychodów.

Innego zdania jest prezes PGK Leszek Siwek, który uważa, że według jego wiedzy świadczenie usług sąsiednim gminom nie jest zagrożone nawet bez zbywania udziałów.

red.

powiazane – „Odpady – nowy harmonogram”

Goleniów

Sesja w.. CAL

Goleniów. Nadzwyczajna sesja rady miejskiej nie odbędzie się w zwyczajowym miejscu.

Opublikowane

w dniu

8 grudnia br. o godz. 12.00 radni spotkaja się na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej zwołanej na wniosek burmistrza. W programie sesji znalazł się jeden projekt uchwały, dotyczący powołania skarbnika gminy Goleniów.

Jak podaje gmina, w związku z brakiem możliwości odbycia posiedzenia nadzwyczajnej sesji w sali konferencyjnej UGiM, nastąpiła zmiana miejsca odbycia posiedzenia na Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28. W tym bowiem czasie w sali koferencyjnej urzędu odbędzie sie wcześniej zaplanowane spotkanie Celowego Związku Gmin R-XXI, którego, gmina Goleniów jest członkiem.

red.

powiązane – „Wraca Guzikiewicz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Adoracja i „Męski Różaniec”

Goleniów. Jak co miesiąc, w nocy z piątku na sobotę będzie specjalna comiesięczna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu dla każdego.

Opublikowane

w dniu

Dzsiaj, w Pierwszy Piątek miesiąca, w kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie – początek adoracji po Mszy Św. o godz. 18.00.
A jutro, w Pierwszą Sobotę miesiąca rano po Mszy Św. o godz. 6.00 „Męski Różaniec” ulicami miasta.

W parafii pw. Św. Jerzego w Pierwszą Sobotę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień.

red.

powiązane – „Tak. Pomagam”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka kładki

Goleniów. Wielokrotnie zapowiadana i przekładana rozbiórka nieczynnej od dawna kładki dla pieszych nad torami dojdzie w końcu do skutku.

Opublikowane

w dniu

Tak nas zapewnił wiceburmistrz Tomasz Banach. Według niego przekładanie tych robót wynikało z kłopotliwych uzgodnień wykonawcy z PKP Linie Kolejowe, które musiało je zsynchronizować z ruchem pociągów. I tak początek rozbiórki zaplanowano na 13 grudnia, a na 15 grudnia pojawienie się odpowiedniego dźwigu do przemieszczenia konstrukcji. Prace mają być przepreowadzane tylko w godzinach nocnych: 23.00-5.00.

Rozbiórka jest częścią budowy centrum przesiadkowego i dworca kolejowego w Goleniowie.

red.

powiązane – „Brak zgody”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie