Connect with us

Aktualności

Sprostowanie

Prawnik reprezentujący Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 skierował na adres redakcji „Gazety Goleniowskiej” wniosek o opublikowanie sprostowania. Jego treść poniżej.

Opublikowane

w dniu

Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13
w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
reprezentowana przez:
adwokata Roberta Olejnika
Kancelaria Adwokatów „Rynkowski, Olejnik” sp. p.
Ul. Paderewskiego 11/9, 61-770 Poznań

Redaktor Naczelny Gazety Goleniowskiej
Ul. Grunwaldzka 4
Goleniów

       Wniosek o opublikowanie sprostowania

      W imieniu Zespołu Szkół Prywatnych  Szkolna 13 sp. z o.o. ( pełnomocnictwo do wglądu w Kancelarii), na podstawie art. 31 a oraz art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe niniejszym wnoszę o bezpłatne opublikowanie w internetowym wydaniu gazety goleniowskiej.com oraz najbliższym papierowym wydaniu Gazety Goleniowskiej sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule prasowym pod tytułem „Ot, metody…” autorstwa Cezarego Martyniuka opublikowanym w internetowym wydaniu gazetygoleniowskiej.com w dniu 16.10.2014 roku w tym samym miejscu, w którym zamieszczono prostowany artykuł, opatrzonego widocznym tytułem i złożone czcionką równorzędną z prostowaną wiadomością, następującej treści:

    „Nawiązując do materiału prasowego  pt. „Ot, metody…” opublikowanego w internetowym wydaniu gazetygoleniowskiej.com dnia 16.10.2014 roku autorstwa Cezarego Martyniuka informuję, że nie jest prawdą, aby pracownik szkoły Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13 wykradł prywatne loginy oraz hasła w tym login i hasło do portalu gazetygoleniowskiej.com, z tabletu rzekomo podstawionego przez Czytelnika naszej gazety w Zespole Szkół Prywatnych Szkolna 13 oraz aby jakikolwiek pracownik szkoły lub osoba z nim powiązana używała tak zdobytego loginu i hasła w celu zamieszczenia komentarzy na portalu internetowym Gazety Goleniowskiej. Informacje zamieszczone we wskazanym artykule prasowym  nie zostały oparte na sprawdzonych informacjach, zaś autor wskazanego materiału Cezary Martyniuk redagując artykuł opierał się jedynie na subiektywnych przypuszczeniach”.

       UZASADNIENIE

       Wskazany wyżej artykuł prasowy dotyczy działalności Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie  oraz  pracowników tej szkoły. Autor publikacji wskazuje wprost, iż pracownik szkoły dokonał kradzieży tożsamości bliżej nie określonego Czytelnika  Gazety Goleniowskiej, wykorzystując pozostawiony przez niego w szkole tablet. 
W treści tej publikacji autor Cezary Martyniuk przekroczył granicę uprawnień zawodowych dziennikarza, podając nieprawdziwe informacje odnośnie dokonanej kradzieży tożsamości przez pracownika szkoły, co jest następstwem braku szczególnej staranności i konsekwencji, nieopartej na rzetelnym przedstawieniu faktów. Zgodnie zaś  z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z  26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) dziennikarz jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności  i rzetelności przy zbieraniu oraz wykorzystywaniu materiałów  prasowych, zwłaszcza do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła. Wskazać należy, iż nie godzi się zarówno z etyką dziennikarską, jak i z zasadami współżycia społecznego takie postępowanie autora – dziennikarza, który wykorzystując swoją pozycję zawodową i dostęp do przekazywania informacji społeczeństwu za pomocą  środków masowego przekazu udostępnia informacje nierzetelne.
    Podsumowując, wskazać należy, iż artykuł prasowy godzi w dobre imię mojej Mandatki oraz zawiera nieprawdziwe informacje odnoszące się do faktów dokonania na terenie szkoły i przez jej pracownika tożsamości nieokreślonej w artykule prasowym osoby.

Robert Olejnik
adwokat

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba

Sport. Trener Michała Rozmysa zaraz po powrocie z igrzysk olimpijskich mówi nam nie tylko o sportowym aspekcie imprezy.

Opublikowane

w dniu

Jacek Kostrzeba w rozmowie z nami opowiada o kulisach biegu bez buta swojego podopiecznego i straconej szansie na medal. Jest też wątek pozasportowy, związany z organizacją imprezy i ciekawe porównanie igrzysk w Rio i Tokio. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „Bez buta do fianłu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie