Connect with us

Aktualności

Sprostowanie

Prawnik reprezentujący Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 skierował na adres redakcji „Gazety Goleniowskiej” wniosek o opublikowanie sprostowania. Jego treść poniżej.

Opublikowane

w dniu

Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13
w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
reprezentowana przez:
adwokata Roberta Olejnika
Kancelaria Adwokatów „Rynkowski, Olejnik” sp. p.
Ul. Paderewskiego 11/9, 61-770 Poznań

Redaktor Naczelny Gazety Goleniowskiej
Ul. Grunwaldzka 4
Goleniów

       Wniosek o opublikowanie sprostowania

      W imieniu Zespołu Szkół Prywatnych  Szkolna 13 sp. z o.o. ( pełnomocnictwo do wglądu w Kancelarii), na podstawie art. 31 a oraz art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe niniejszym wnoszę o bezpłatne opublikowanie w internetowym wydaniu gazety goleniowskiej.com oraz najbliższym papierowym wydaniu Gazety Goleniowskiej sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule prasowym pod tytułem „Ot, metody…” autorstwa Cezarego Martyniuka opublikowanym w internetowym wydaniu gazetygoleniowskiej.com w dniu 16.10.2014 roku w tym samym miejscu, w którym zamieszczono prostowany artykuł, opatrzonego widocznym tytułem i złożone czcionką równorzędną z prostowaną wiadomością, następującej treści:

    „Nawiązując do materiału prasowego  pt. „Ot, metody…” opublikowanego w internetowym wydaniu gazetygoleniowskiej.com dnia 16.10.2014 roku autorstwa Cezarego Martyniuka informuję, że nie jest prawdą, aby pracownik szkoły Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13 wykradł prywatne loginy oraz hasła w tym login i hasło do portalu gazetygoleniowskiej.com, z tabletu rzekomo podstawionego przez Czytelnika naszej gazety w Zespole Szkół Prywatnych Szkolna 13 oraz aby jakikolwiek pracownik szkoły lub osoba z nim powiązana używała tak zdobytego loginu i hasła w celu zamieszczenia komentarzy na portalu internetowym Gazety Goleniowskiej. Informacje zamieszczone we wskazanym artykule prasowym  nie zostały oparte na sprawdzonych informacjach, zaś autor wskazanego materiału Cezary Martyniuk redagując artykuł opierał się jedynie na subiektywnych przypuszczeniach”.

       UZASADNIENIE

       Wskazany wyżej artykuł prasowy dotyczy działalności Zespołu Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie  oraz  pracowników tej szkoły. Autor publikacji wskazuje wprost, iż pracownik szkoły dokonał kradzieży tożsamości bliżej nie określonego Czytelnika  Gazety Goleniowskiej, wykorzystując pozostawiony przez niego w szkole tablet. 
W treści tej publikacji autor Cezary Martyniuk przekroczył granicę uprawnień zawodowych dziennikarza, podając nieprawdziwe informacje odnośnie dokonanej kradzieży tożsamości przez pracownika szkoły, co jest następstwem braku szczególnej staranności i konsekwencji, nieopartej na rzetelnym przedstawieniu faktów. Zgodnie zaś  z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z  26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) dziennikarz jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności  i rzetelności przy zbieraniu oraz wykorzystywaniu materiałów  prasowych, zwłaszcza do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła. Wskazać należy, iż nie godzi się zarówno z etyką dziennikarską, jak i z zasadami współżycia społecznego takie postępowanie autora – dziennikarza, który wykorzystując swoją pozycję zawodową i dostęp do przekazywania informacji społeczeństwu za pomocą  środków masowego przekazu udostępnia informacje nierzetelne.
    Podsumowując, wskazać należy, iż artykuł prasowy godzi w dobre imię mojej Mandatki oraz zawiera nieprawdziwe informacje odnoszące się do faktów dokonania na terenie szkoły i przez jej pracownika tożsamości nieokreślonej w artykule prasowym osoby.

Robert Olejnik
adwokat

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

KONDOLENCJE

Opublikowane

w dniu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krysi Augustynowicz.
Rodzinie oraz Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach.

Akcjonariusze, Zarząd oraz Pracownicy Asprod S.A.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Sztandar dla goleniowskiego ZK

Goleniów. Wczoraj uroczyście nadano i poświęcono sztandaru Zakładu Karnego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia pw. Św. Katarzyny, rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 13:00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr – kapelan Zakładu Karnego w Goleniowie.

Po Mszy o godz. 13:45 nastąpił przemarsz zaproszonych gości na Planty, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystościach wzięła udział wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, wysoko postawieni przedstawiciele Służby Więziennej, a także innych służb mundurowych.

Była to – według dyrektora ZK Goleniów płk. Jarosława Korolczuka – jedna z najważniejszych chwil w historii goleniowskiej jednostki penitencjarnej: „Sztandar to symbol wartości, symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele” – podsumował płk. Korolczuk.

red.

powiązane – „Sztandar dla ZK”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie