Connect with us

Goleniów

Socjotechnika – bat na krnąbrnych radnych

Goleniów. Jacek Dominiak, w imieniu „Think Tank Goleniów” recenzuje w liście do nas ulotkowa akcję gminy.

Opublikowane

w dniu

„Pan Burmistrz znów sięga po socjotechnikę, znów próbuje, ukręci bata na krnąbrnych Radnych. A może, zamiast szczuć mieszkańców na Radnych usiąść i pomyśleć jak ten problem rozwiązać. Zaproponować rozwiązania, a rozwiązywać problem portfelami mieszkańców.

PoPierwsze podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Wdrożyć ideę „Zero Wast”. Promocja programu oraz wpieranie firm chcących wdrożyć to u siebie. Zachęty podatkowe oraz wparcie finansowe.

PoDrugie wdrożyć „Goleniowską Kartę Mieszkańca”, której podstawowym celem jest zachęcenie mieszkańców do płacenia podatków tu w Goleniowie. Gminna w zeszłym roku z PIT uzyskała ponad 1200 zł od mieszkańca. Promować tych, którzy dokładają się do naszego wspólnego budżetu stosownymi ulgami na przykład za odpady. Do programu jako dodatkowe profity można wprowadzić podmioty gospodarcze świadczące usługi dla mieszkańców, szczególnie te, które wzięłyby udział w programi „Zero Wast”. Karta to nie tylko pakiet przywilejów dla gminnych płatników, ale również narzędzie do zbierania informacji o mieszkańcach, tak ważnych we współczesnym nowoczesnym zarządzaniu gminą. Pozwoliłoby to na częściowe uszczelnienie systemy odbioru odpadów.

PoTrzecie wprowadzić zasadę rozliczania odpadów od metra zużytej wody i stawką na tyle wysoką, żeby mieszkańcom opłacało się przystąpić do programu „Goleniowskiej Karty Mieszkańca”, za którą szłyby stosowne ulgi uwzględniające wielkość rodziny, wiek mieszkańca czy osiągane dochody. System w tym wymiarze byłby skrajnie niekorzystny dla osób nieskładających PIT w naszej gminie. W przypadku właścicieli domków jednorodzinnych i ogródków wprowadzić dodatkowe opomiarowanie oraz w program wsparcia „małej retencji”. Takie rozwiązanie skłoniłoby mieszkańców do oszczędzania wody. Zmiany w prawie zmierzają w kierunku rozliczenia kosztów odpadów na podstawie zużytej wody.

PoCzwarte po stronie PGK wdrożyć rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztów odbioru odpadów, na przykład optymalizując terminy i trasy odbioru odpadów. Czy jest sens jechać po pół worka śmieci?

#PoPiąte uruchomić biogazownie na komunalne odpady biodegradowalne, z których można pozyskać energię elektryczną oraz cieplną. W tym roku jedna z firm kosztem 15 mln zł wybudowała taką biogazownie o mocy 1 MW. Cena energii w systemie aukcyjnym wynosiła 700 zł MWh. Tę inwestycję podajemy nieprzypadkowo, podobną kwotę gmina wydała na Rampę Kolesi.

Z poważaniem / Best regards / Saludos cordiales,

Jacek Dominiak,

w imieniu Think Tank Goleniów
https://www.facebook.com/ThinkTankGoleniow”

red.

powiązane – „Gmina straszy… radnych ?”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie