Connect with us

Przybiernów

Śmierć na drodze

PRZYBIERNÓW. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło dzisiaj rano na drodze krajowej nr 3 pomiędzy Babigoszczą a Przybiernowem.

Opublikowane

w dniu

Po uderzeniu samochodu w drzewo zmarła jadąca nim kobieta. Do wypadku doszło na krajowej trójce w rejonie Przybiernowa. Poszkodowanych zostało także trzech mężczyzn z nią podróżujących.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Przybiernów

Dwa granty sołeckie

Przybiernów. W ubiegłym roku wójt gminy ogłosiła gminny konkurs grantowy dla sołectw gminy Przybiernów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, realizacja projektów miała nastąpić ze środków budżetu na 2023r. Zostało złożonych 5 wniosków. Powołana przez wójta komisja wytypowała dwa z nich do realizacji.

  1. Sołectwo Miodowice otrzymało grant w wysokości 35.000zł na projekt pod tytułem „Miodowice od frontu – termomodernizacja budynku”. W skład działań projektu wchodził: montaż płyt styropianowych, nałożenie masy tynkarskiej, wymiana parapetów oraz naprawa schodów świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice.
  2. Sołectwo Kartlewo otrzymało na poprawę bezpieczeństwa kwotę 15.000zł. Projekt miał na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką przy placu zabaw, słowni zewnętrznej i boisku sportowym.

red.

powiązane – „Oczyszczalnia gotowa”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Oczyszczalnia gotowa

Przybiernów. W połwoie maja zakończono budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo – IV.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja pn. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo ” została dofinansowana z programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprzez budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej.

Wykonano 43 przyłącza wodociągowe – wraz z robotami dodatkowymi oraz wykonano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

red.

powiązane – „Tymczasowa organizacja ruchu”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Tymczasowa organizacja ruchu

Przybiernów. Od dzisiaj 29.05.2023 r., do 31.12.2023 r. w Przybiernowie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, zmiana ta spowodowana jest prowadzeniem prac budowlanych w obrębie inwestycji pn. „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów – realizowana w częściach”.

red.

powiązane – „Berlin-Kołobrzeg rowerem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie